Grzywna za brak smyczy to maksymalnie 250 złotych

Grzywna brak smyczy

Czysto informacyjnie: jak pamiętamy zgodnie z art. 77 kw sankcją za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęta jest grzywna w wysokości do 250 złotych lub kara nagany. art. 77 ustawy — kodeks wykroczeń Kto nie zachowuje zwykłych lub…

Cesja wierzytelności objętej BTE (III CZP 56/16)

cesja wierzytelności BTE uchwała SN

Czysto informacyjnie: wczoraj Sąd Najwyższy wydał dwie uchwały wyjaśniające wątpliwości związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych. Pierwsze z orzeczeń odnosi się do następującego problemu: skoro BTE nie ma już od 27 listopada 2015 r. (Banki już bez BTE…

Zadośćuczynienie za bezprawne rozpowszechnienie wizerunku

zadośćuczynienie za bezprawne rozpowszechnienie wizerunku

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy pokrzywdzony może liczyć na finansowe zadośćuczynienie za bezprawne rozpowszechnienie wizerunku, jeśli wskutek publikacji doszło do nieuzasadnionego powiązania jego osoby z działalnością groźnej sekty? A może jednak interes społeczny usprawiedliwia takie działanie ze strony…