Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (19 października)

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe — Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, znany dotąd jako Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (Dz.U. z 2018 r.…