Lista ostrzeżeń publicznych KNF — T-Mobile i oferta ubezpieczenia telefonu

Przyznam, że padłem: lista ostrzeżeń publicznych KNF (tzw. „czarna lista KNF”) zawiera informację o spółce… T-Mobile Polska SA, jednak — jak wyjaśnia sama komisja — „wyłącznie w kontekście prowadzonej działalności ubezpieczeniowej poprzez oferowanie usługi „Bezpieczne urządzenie„.


lista ostrzeżeń publicznych knf

Lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera wpis o działalności ubezpieczeniowej T-Mobile.


Wyłącznie czy niewyłącznie, ale sprawa nielegalnego — bo bez stosownego zezwolenia — wykonywania działalności ubezpieczeniowej została zgłoszona do prokuratury.

art. 225 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 950 z późn. zm.):
1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje czynności ubezpieczeniowe lub działalność reasekuracyjną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu osoby prawnej.

To nie jest zabawne, ale to warto odnotować…

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.