Porzucenie psa to jedna z form znęcania się nad zwierzęciem

Poszło niedawno parę tekstów o pieskach, czas na następny — tym razem o tym skąd się biorą zwierzęta bezdomne. Oczywiście w ujęciu prawniczym, nie socjologicznym; jak większość P.T. Czytelników wie prawem można potraktować prawie wszystko co się dzieje, także bezdomność zwierząt.


porzucenie psa

Porzucenie psa to jedna z form znęcania się nad zwierzęciem. Suczka na obrazku rzuca się sama (na owady, na fruwające kwiatki) (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Czym jest porzucenie psa reguluje art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt — w definicji zwierzęcia bezdomnego, która brzmi następująco:

zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

Jak zatem widać porzucony pies staje się zwierzęciem bezdomnym — a ja bym jeszcze dodał, że przez porzucenie staje się rzeczą niczyją, której własność można nabyć poprzez objęcie w posiadanie (wszystko w rozumieniu art. 181 kodeksu cywilnego; w praktyce najlepiej dać mu jeść, zapiąć smycz i pójść na spacer).

Przy okazji warto pamiętać, że porzucenie psa uważa się za jedną z form znęcania się nad zwierzęciem! Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt:

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (…) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

Ba, proszę zwrócić uwagę, że „pies lub kot” są tam wpisane gatunkowo — to chyba zasługa szczególnej więzi tych stworzeń z człowiekiem (nie wiem czy każdy kotolog to potwierdzi, ale załóżmy, że tak jest).

Znęcanie się nad zwierzęciem jest natomiast przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat (do 3 lat, jeśli znęcanie się następuje ze szczególnym okrucieństwem — to o psach przywiązywanych do drzew w lesie).

Warto przeczytać i zapamiętać cały art. 35 ustawy o ochronie zwierząt:

art. 35 ustawy o ochronie zwierząt
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.
4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

I jeszcze na koniec pół akapitu o tym, że napotkawszy porzuconego (a więc niekoniecznie bezdomnego…) psa lub kota mamy obowiązek powiadomić (wystarczy powiadomić…) o tym schronisko dla zwierząt, policję lub straż gminną.

art. 9a ustawy o ochronie zwierząt
Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

To jest w sumie całkiem ciekawe — przepisy prawa związane z ochroną zwierząt są całkiem nieźle rozbudowane, co jednak wcale nie idzie w parze z realiami. Pomijając już nawet przypadki strzelania do psów z wiatrówki (!) to jednak praktyka skrzeczy.

4 comments for “Porzucenie psa to jedna z form znęcania się nad zwierzęciem

 1. 12 lipca 2015 at 12:42

  To zgodnie z przepisami czym jest potomstwo zwierzęta bezdomnego?

  • 12 lipca 2015 at 17:18

   Hmm powiedziałbym, że one są bezdomne z urodzenia — i wolne z natury. Też można je objąć w posiadanie :)

   • b52t
    13 lipca 2015 at 12:46

    Chyba, że wychowywały się lesie, to wtedy należą do lasów państwowych. ;-)

 2. Robert Walczak
  13 lipca 2015 at 00:52

  Piszesz ostatnio o psach i rowerach. Tutaj mam do polecenia nowy tekścik dotyczący obydwu tych zagadnień jednocześnie ;-)

  http://prawo.rp.pl/artykul/757704,1214185-Czy-mozna-wyprowadzac-psa-na-rowerze.html

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.