Przedawnienie roszczeń za domenę internetową

A skoro było już o tym, że domena .pl ma 25 lat, czas na coś z nieco innej beczki — czyli przedawnienie roszczeń za domenę internetową. Sprawa stara, ale chyba nie każdy zna, a w pytaniach wraca dość często.

Otóż do pewnego momentu trwał spór o to czy usługa polegająca na rejestracji i utrzymaniu domeny internetowej jest rodzajem umowy o świadczenie usług (art. 750 kodeksu cywilnego), a zatem w przypadku zaległości w zapłacie stosuje się 2-letni termin przedawnienia roszczeń (art. 751 pkt 1 kc), czy też jednak należy stosować ogólne reguły przedawnienia zobowiązań.

Jedna z takich spraw trafiła w końcu do Sądu Najwyższego, który w uchwale z 22 listopada 2007 r. (III CZP 109/07) stwierdził, iż:

Roszczenie o wynagrodzenie wynikające z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej przedawnia się po upływie terminów przewidzianych w art. 118 kc.

Spór dotyczył zaległej płatności należności za dwie domeny zarejestrowane w NASK. W pierwszej instancji sąd stwierdził, że oczywiście usługi obejmujące rejestrację i utrzymanie domeny internetowej nie są usługami telekomunikacyjnymi, natomiast najbliżej jej do umowy najmu praw. Stąd też — pozwany musiał wskazywać na upływ 2-letniego okresu od wymagalności faktury, co uzasadniałoby zarzut przedawnienia — okres przedawnienia nie wynika z art. 751 kc, lecz z przepisów o przedawnieniu roszczeń o świadczenia okresowe.

art. 118 kodeksu cywilnego:
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata.

Pozwany wniósł apelację, zaś sąd II instancji powziął pewne wątpliwości, z którymi zwrócił się do Sądu Najwyższego. Ten zaś w swoich rozważaniach doszedł do wniosku, że usługa rejestracji domeny internetowej w niewielkim stopniu odpowiada umowie o dzieło lub umowie najmu — natomiast najbliżej jej właśnie do umowy o świadczenie usług (art. 750 kc), przy czym świadczenie usług rejestratora ma cechy świadczenia ciągłego, zaś „obciążająca podmiot zarejestrowany opłata odnosi się do całego świadczenia rejestratora. Opłaty te wnoszone są w okresach określonych w umowie (najczęściej rocznych) i mają charakter świadczeń okresowych.” Oczywiście nie jest to także usługa telekomunikacyjna (chociaż takie stanowisko pojawiało się we wcześniejszym orzecznictwie sądów; od siebie dodam, że aż dziwne, że SN nie zauważył ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zatem przedawnienie roszczeń za domenę internetową — usługę związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w dodatku kreująca świadczenie okresowe — podlegać powinna ogólnym zasadom określonym w art. 118 kc.

12 comments for “Przedawnienie roszczeń za domenę internetową

 1. Proto
  30 lipca 2015 at 23:10

  Intrryguje mnie jak można nie zapłacić za domenę i nadal jej używać.

  Przecież w przypadku braku wpłaty, domena po prostu jest wyłączana.

  • b52t
   31 lipca 2015 at 08:50

   Widać NASK był łaskawy. A poważniej, to klika lat temu NASK pozywał o zapłatę z tego tytułu. A poza tym jeśli umowa była zawarta na dłuższy okres niż rok lub płatność była rozłożona na więcej rat, to można dywagować czy można zaprzestać świadczenia usługi.

  • 31 lipca 2015 at 10:27

   Jeśli umowa jest na 1 rok z opcją „nie zapłaciłeś, umowa-i-domena wygasają”, to tak. Ale może przecież być tak, że umowa jest na dłuższy okres, a płatności coroczne — wówczas raczej usługodawca nie ma interesu w tym, by po prostu rozwiązać umowę, zawsze będzie wolał dochodzić należności :)

   • Proto
    1 sierpnia 2015 at 18:14

    Nie spotkałem się z taką formą umowy ‚na domenę’ a rzekłbym, że znam ten temat całkiem nieźle.

    Podobnie z ratami. Najwięksi dostawcy biorą zawsze całość z góry, mniejsi stosują te same sprawdzone mechanizmy.

  • sjs
   3 sierpnia 2015 at 12:21

   NASK czasem nie wyłączał domen tylko wystawiał kolejne faktury.

   Swoją drogą iść do Sądu Najwyższego w sprawie o 300 zł? Gratuluję wytrwałości.

   • 3 sierpnia 2015 at 12:39

    Aczkolwiek trzeba przyznać, że właśnie dzięki takim osobom naprawdę dużo się dowiadujemy :-)

    Świat byłby beznadziejnie nudny gdyby SN miał zatrudnienie tylko w sprawach fuzji za miliony, frankowiczów oraz kontraktów za tryliony.

 2. Wojtek
  25 lutego 2016 at 22:53

  Witam, proszę o informację jaki okres przedawnienia należności za domenę obowiązuje przy osobie prywatnej.

  • 26 lutego 2016 at 10:09

   Skoro to świadczenie okresowe, a art. 118 kc mówi o 3-letnim okresie przedawnienia — to będzie to lat trzy.

 3. Marek
  28 marca 2018 at 12:20

  Czy jest możliwe, że roszczenie przedawnia się, zanim w ogóle stało się wymagalne?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.