Świadczenie rehabilitacyjne także dla tych, którzy rokują poprawę w okresie dłuższym niż 1 rok (uchwała SN III UZP 16/15)

A skoro niedawno było o tym jak obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę potrafią prowadzić do błędów i wypaczeń, to nie sposób nie odnieść się do świeżutkiej uchwały SN, w której poruszono ciekawy problem — czy na świadczenie rehabilitacyjne może liczyć tylko ten pracownik, którego stan zdrowia rokuje poprawę w ciągu kolejnych 12 miesięcy — czy jednak rokowanie to może odnosić się do bliżej niesprecyzowanego (dłuższego) okresu?

uchwała Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r. (III UZP 16/15)
Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Uchwała przynosi odpowiedź na następujące pytanie:

Czy przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego według art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest ustalenie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy w terminie najdalej 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego, czy też pozytywne rokowanie jest jedynie przesłanką przyznania tego świadczenia bez konieczności ustalenia, że przewidywany okres odzyskania zdolności do pracy mieści się w okresie 12 miesięcy przysługiwania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)?

Dla wyjaśnienia: świadczenie rehabilitacyjne to dodatkowa forma wsparcia chorego pracownika, który po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy — ale dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy. Świadczenie takie może być przyznane na okres przywrócenia owej zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy — no i tu był właśnie problem: czy chory powinien dojść do siebie w przeciągu tego roku, czy jednak należy mu się ono także wówczas, jeśli powrót do zdrowia może zająć więcej czasu.

Dodam, że temat jest dodatkowo istotny ze względu na uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi, któremu skończył się okres zasiłkowy, a który nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b kp).

 • Borek

  Mam wrażenie, że w ostatnich 31 artykułach to już dziewiąty rozpoczynający się słowami „a skoro” (no dobra, jeden był bez ‚a’). Niemniej przy takim tempie – 31 tekstów w 18 dni – nie mogę narzekać. :D

 • Najwyraźniej nie mam lepszego pomysłu na zagajenie tematu :) Było „na marginesie”, było „a teraz coś z całkiem innej beczki” — teraz idzie tak.

  Dobra, skoro tak, to będzie jakoś inaczej :) Ale w tekstach czekających na publikację już nie zmieniam!

 • b52t

  Proponuję zapisać kilka zagajających zwrotów w liczbie do sześciu, a przed napisaniem zwyczajnie rzucić kostką – na jaki zwrot wypadnie ten leci w tekście ;)

 • A później byłaby szóstka — szóstka — szóstka :)

 • b52t

  Szansa 1/6, a los trudno winić. ;-)

 • maho

  dodać „and now something totally different”, z linkiem do yutubka :)

 • b52t

  Z tego co pamiętam to idzie: „and now for something completelty different” … „a larch”

 • Dobra, dla odwrócenia uwagi za chwilę idzie następny tekst.