Szczucie psem człowieka (art. 108 kw)

Na weekend znów będzie o psach. A dokładnie o tym, że idąc na sobotni spacer (podobnie jak na każdy inny spacer) nie wolno szczuć psem człowieka (art. 108 kw).

Zważywszy, że sami zaraz wybieramy się na spacerek — będzie (w miarę) krótko.


Szczucie psem człowieka

Szczucie psem człowieka to nie jest wykroczeniem, które mógłbym popełnić przy użyciu tej psinki. Może to i lepiej? (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Rozchodzi się oczywiście o przepis kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym szczucie psem człowieka podlega karze grzywny do 1 tys. złotych albo karze nagany.

art. 108 kw
Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Przy czym oczywiście ustawa nie tylko nie definiuje czym jest właściwie owo szczucie — ja bym powiedział, że to po prostu straszenie i niepokojenie przy użyciu czworonoga — ale właściwie nie do końca wiadomo jak ma wyglądać kara nagany.

Owszem, nagana jest jedną z kar zasadniczych (art. 18 pkt 4 kw) — najsłabszą postacią — i tak jak kodeks definiuje czym jest areszt (art. 19 kw), ograniczenie wolności (art. 20 kw) czy grzywna (art. 24 kw), a także jak można zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczne (lub na areszt — art. 25 kw) — to jedyną wskazówkę znajdujemy w przepisie, który mówi kiedy można orzec karę nagany („gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego” — ale nie w przypadku chuligaństwa, art. 36 kw).

Oznacza to, że nagana za popełnione wykroczenie sprowadza się do oficjalnego — wygłoszonego wszakże przez organ władzy sądowniczej — pogrożenia palcem z dodatkiem mruczenia nu-nu (praktyków proszę o sprostowanie: bo może jednak wymiar sprawiedliwości może przelać naganę w jakąś konkretną formę, nie suche wyrażenie „udziela kary nagany”?). W przypadku wykroczeń nie ma mowy o recydywie, więc nawet wcześniejsze ukaranie naganą nie ma wpływu na wymiar kary przy ocenie kolejnego czynu społecznie szkodliwego. Stąd też chyba kara nagany pojawia się jako sankcja np. przy takich wykroczeniach jak publiczne żebranie (art. 58 kw), przywłaszczenie stanowiska lub tytułu (także nielegalne noszenie munduru, art. 61 kw), nieumieszczenie na domu tabliczki z adresem (art. 64 kw), wylewanie pomyj przez okno (art. 75 par. 1 kw — ale nie ze złośliwości lub swawoli, bo jako chuligaństwo oczywiście na tak lekkie potraktowanie nie może liczyć, por. art. 75 par. 2 kw) czy też osławione „zaniemanie kagańca”, (art. 77 kw).
No i właśnie szczucie psem człowieka.

A żeby nie było tak wesoło: sprawy z art. 108 kw także potrafią czasem trafić do Sądu Najwyższego — por. wyrok SN z 6 grudnia 2012 r. (V KK 312/12) gdzie znamiona czynu zostały określone w następujący sposób:

[obwiniona] szczuła swoimi psami w ten sposób, że pociągała smycz i wypowiadała komendy do swoich psów m in. „zjedz ją”, w następstwie czego psy ujadały i rzucały się do nóg

Słowo dla samorządowców: nie wpisujcie zakazu szczucia psem człowieka do regulaminów porządkowych, albowiem oczywiście prawo lokalne nie może powielać prawa powszechnie obowiązującego (por. wyrok WSA w Poznaniu (IV SA/Po 772/15) lub wyrok WSA w Kielcach (II SA/Ke 597/15).

PS a jeśli ktoś zapyta: czy wolno zatem szczuć człowieka kotem, koniem, tchórzofretką — oraz gdzie jest odpowiedzialność za szczucie człowiekiem psa (lub innego zwierzęcia)? — odpowiedzi szukajcie w art. 78 kodeksu wykroczeń:

art. 78 kw
Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Q.E.D.

PPS jeśli chcecie mieć rękę na pulsie czego jeszcze nie wolno i jakie kary za to wszystko grożą — zapraszam na Fejsbónia, gdzie Czasopismo Lege Artis ma już swój kącik.

10 comments for “Szczucie psem człowieka (art. 108 kw)

 1. Adam314
  25 czerwca 2016 at 11:42

  Ok, a jakie uprawnienia ma osoba szczuta? Jeśli np. zacznie bronić się gazem pieprzowym lub pałką?

 2. Mike
  25 czerwca 2016 at 16:05

  PS. fejszpieg? never! :-)

  acz rozumiem RedNacza, w końcu reklama dźwignią handlu. A jak kogoś nie ma na fejsie to jakby nie istniał.

 3. maho
  26 czerwca 2016 at 00:30

  a czy szczucie to nie jest ugryzienie człowieka za pomocą swojego psa?

  • 26 czerwca 2016 at 08:22

   Jeśli człowiek ugryzie człowieka per procura canem to już raczej art. 157 kk.

 4. ajax
  26 czerwca 2016 at 18:11

  No dobrze. Mamy art 108 kw, mamy art 78 kw. Te określają skutki szczucia za pomocą naszego „brata młodszego”. Ale Ja się skromnie i po cichu zapytowywuję :-) z jakiego art jest odpowiedzialność za szczucie człowiekiem? Wiem, że zapytowywanie wygląda głupio, ale w „internetach z siedzibą w Warszawie” widuję opisy takich praktyk coraz częściej

 5. cxrewzre crexzexz
  24 września 2017 at 11:20

  w sprawie tej nagany, dawno temu wlasnie taka kare dostalem, tyle bylo napisane w wyroku ze sąd udzielił nagany, nic wiecej wiec nagana sama w sobie nie jest żadną karą

Dodaj komentarz