Prywatna opinia w sądzie: czy sąd jest związany poglądem „biegłego co do prawa”?

Na marginesie opisywanego wyroku odnoszącego się do śpiewania piosenek z przedszkolakami na umowę o dzieło (wyrok SA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1930/15) warto poświęcić kilka zdań temu czym jest — a czym nie jest — prywatna opinia przedstawiona w sądzie przez stronę postępowania (por. Moc dowodowa prywatnych opinii w toku procesu).

Wracając zatem jeszcze na chwilę do sprawy: otóż w odwołaniu od decyzji ZUS skarżąca przedłożyła opinię prawną sporządzoną przez dr J.J.; bezskutecznie — o tym już wiemy, bo w przeciwnym razie nie miałbym czego opisywać. Opinią tą nie zainspirował się także Sąd Okręgowy, toteż jako jeden z zarzutów apelacyjnych pojawiło się naruszenie art. 328 par. 2 kpc „poprzez niewyjaśnienie w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia przyczyny, dla której Sąd pominął następujące dowody, przedłożone przez wnioskodawcę w treści odwołań: (1) opinię prawną sporządzoną przez dr J. J., (2) autorskie materiały do zajęć wykonane przez zainteresowaną”.

A oto jak widział to sąd II instancji:

Prywatna opinia przedstawiona przez stronę, sporządzona przez pracownika naukowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr nie jest wiążąca dla Sądu orzekającego i nie może być nawet dowodem w tej sprawie. Zadaniem Sądu jest przecież dokonywanie kwalifikacji prawnej zaistniałej sytuacji faktycznej. Do wyłącznej kompetencji Sądu należy ustalenie i ocena faktów (wyrok SN z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN 1763/00, niepubl.). Ponadto niedopuszczalne jest przeprowadzenie opinii co do prawa, gdyż pojęcie „wiadomości specjalnych” z art. 278 § 1 kpc nie obejmuje wiedzy dotyczącej treści obowiązującego prawa oraz reguł jego tłumaczenia (wyrok SN z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 203/98, OSNP 1999/15/478). Ponadto dr J. J. dokonał oceny prawnej zawartych z zainteresowaną umowy o dzieło przyjmując, że zainteresowana wykonywała obowiązki polegające na wygłoszeniu cyklu wykładów. Sąd Apelacyjny zgadza się, że niektóre wykłady ze względu przede wszystkim na specyficzne przymioty wykładającego, jego autorytet w jakiejś dziedzinie nauki, poprzedzenie wykładów własnymi badaniami naukowymi, eksperymentami itp., mogą być przedmiotem umowy o dzieło, ale w tej sprawie zainteresowani nie wygłaszali żadnych wykładów naukowych, a uczyli języka angielskiego dzieci w przedszkolach, co opiniujący pomija.

No właśnie, w tym akapicie mamy to wszystko, co można powiedzieć:

 • że iura novit curia (sąd zna prawo) — zatem niezależnie od tego, że stronie jak najbardziej wolno przekonywać sąd do swojego poglądu (oraz odwoływać się od błędnej wykładni) — to jednak nie ma czegoś takiego jak biegły co do prawa;
 • że prywatne opinie przedstawione choćby przez biegłego sądowego (ale występującego w sprawie nie z powołania sądu) nie są opiniami biegłego w tym postępowaniu;
 • że nawet jeśli pogląd wyrażony w takiej opinii może być co do zasady prawidłowy — to już co do szczegółu (konkretnego stanu faktycznego) prawidłowy być nie musi.

Q.E.D.

10 comments for “Prywatna opinia w sądzie: czy sąd jest związany poglądem „biegłego co do prawa”?

 1. b52t
  29 lipca 2016 at 09:00

  Od tego są pełnomocnicy stron, żeby jako osoby w wykształceniem, po specjalistycznym szkoleniu, przedstawiać swoją wykładnię prawa, która ma na celu przekonanie sądu, czyli jest sui generis opinią co do prawa.

  • 29 lipca 2016 at 09:15

   Zapewne sąd nie polemizowałby z poglądem wyrażonym w piśmie. Jak rozumiem do pisma dołączona była opinia sporządzona przez inną osobę.

   • b52t
    29 lipca 2016 at 09:50

    Na to wynika z tekstu. A, że dr J. J. wykonał zlecenie, to ktoś dołączył.

 2. jako gość i nie gość ;)
  29 lipca 2016 at 12:46

  iura novit curia (sąd zna prawo) – to chyba nie jest pewnik, a tylko założenie!

  • 29 lipca 2016 at 13:10

   To jest pewnik, który niestety czasem jest tylko założeniem :)

   (Przypominają mi się sporadyczne przypadki powoływania biegłego na okoliczność prawa obcego — gdzie zasada jest taka, że sąd powinien umieć zinterpretować nawet obcy przepis. Absurd? Zważywszy, że przepis zwykle działa w systemie (którego sędzia może nie znać) — absurd; ale i tak biegłego powołać na tę okoliczność nie wolno.)

   • b52t
    29 lipca 2016 at 14:22

    A to czasem nie jest obligo – zapytanie przez MSZ czy tam specjalną komórkę MS.

 3. Plesser
  29 lipca 2016 at 19:47

  Opinia biegłego co do prawa jak najbardziej
  istnieje ale dotyczy prawa obcego (art. 1143 KPC). W innym kontekście opinia
  złożona przez stronę jako podparcie jej odwołania nie stanowi dowodu w postaci opinii
  biegłego, stanowi natomiast stanowisko procesowe samej strony. Sąd nie może jej
  po prostu pominąć, ale musi się odnieść tak, jak gdyby sama strona albo jej
  pełnomocnik w uzasadnieniu odwołania podniosła dane argumenty i przeprowadziła
  określony wywód. Sensownie wykorzystując opinię biegłego prywatnego strona
  powinna zresztą składając taką opinię od razu napisać, że to integralna część
  zgłaszanego przez nią stanowiska procesowego.

  • 29 lipca 2016 at 20:43

   Ups, faktycznie — chyba nigdy tam nie doczytałem ;-)

   Dziękuję!

 4. Żuraw
  30 lipca 2016 at 09:13

  Jest jeszcze zasada, że to sąd jest najwyższym biegłym.

  • b52t
   30 lipca 2016 at 12:47

   Z zakresu prawa, tak, bo kto inny. Zawsze jest jeszcze apelacja, a jak są przesłanki, to i kasacja.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.