To ostatnia taka sobota (nowelizacja art. 115 kc)

Nie sądziłem, że dożyję tego dnia: wychodzi na to, że dzień 7 stycznia 2017 r. będzie pierwszą wolną sobotą dla prawników… no, może nie dla wszystkich, ale zawsze.

Zmian wynikających z opublikowanej rzutem na taśmę (wczoraj) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) jest tak dużo, że jak się postaram starczy mi jeszcze na kilka tekścików — dziś natomiast chciałem zwrócić uwagę na zmianę art. 115 kc, po której koniec terminu przypadający na sobotę… nie jest już tym czym był wcześniej.

art. 115 kc
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przypomnijmy, że dotąd art. 115 kc mówił wyłącznie o dniu ustawowo wolnym od pracy — czyli o tych wszystkich świętach od Trzech Króli do drugiego dnia Bożego Narodzenia oraz niedzielach — ale nie sobotach (kłania się ustawa z 1951 r. o dniach wolnych od pracy). Czyli

Stąd trwoga i orzecznictwo, o którym właściwie można już zapomnieć:

 • Wykładnia językowa art. 115 kc w związku z art. 165 par. 1 kpc., zgodnie z którą sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy, nie prowadzi do sprzeczności z wartościami czy normami uwzględnianymi w wykładni funkcjonalnej i systemowej (postanowienie SN z 15 października 2015 r., II PZ 10/15);
 • Według art. 398(5) par. 1 kpc w związku z art. 115 kc termin dwumiesięczny na wniesienie skargi kasacyjnej może upłynąć w sobotę (postanowienie SN z 6 grudnia 2012 r., IV CZ 128/12);
 • Sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 kc w związku z art. 165 par. 1 kpc (postanowienie SN z 11 kwietnia 2012 r., III PZ 1/12).

Ciekawe, że przecież podobny w brzmieniu art. 57 par. 4 kpa dawał czasem asumpt do diametralnie odmiennej wykładni (np. w wyroku dotyczącym pobierania opłat za parkowanie w sobotę — iż sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 par. 4 kpa, wyrok WSA w Kielcach z 20 października 2016 r., I SA/Ke 515/16) — jednak w uchwale NSA z 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11) stwierdzono, iż sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 par. 4 kpa — ale już art. 83 par. 2 ppsa sam z siebie każe traktować sobotę jak dzień wolny od pracy… Ufff…

Otóż nie, a wynika to z art. 21 ustawy nowelizującej, w myśl której terminy już lecące liczy się po staremu.

art. 21 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Od kiedy i dla kogo ta dobra zmiana? Znowelizowany art. 115 kc wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie także do terminów już lecących (art. 21 ustawy nowelizującej).

6 comments for “To ostatnia taka sobota (nowelizacja art. 115 kc)

 1. sjs
  31 grudnia 2016 at 12:51

  Wow, ale długie vacatio legis.

  • 31 grudnia 2016 at 16:34

   A zmian w tej ustawie jest w pytę. W poniedziałek niektórzy będą mieli niezły ból głowy (nie tylko ten z niedzieli).

 2. fisz
  31 grudnia 2016 at 12:58

  Jak to ,,terminy już lecące liczy się po staremu”? Jeśli termin nie upłynął (czyli leci), to zgodnie z art. 21 ustawę stosuje się w nowym brzmieniu (,,stosuje się do terminów, które nie upłynęły”). IMHO art. 21 wyjaśnia, że terminy które upłynęły przed 1 stycznia 2017, to już upłynęły, mimo że wg. nowej ustawy jeszcze nie.

 3. Simple Or Easy
  31 grudnia 2016 at 16:12

  Przyda się to zmniejszenie piątkowej presji.

 4. darjan
  31 grudnia 2016 at 17:39

  Moim zdaniem: w końcu! Głupio było, że się SN i NSA różniły między sobą, co do tak fundamentalnej rzeczy jak liczenie terminu.
  Ja tam się cieszę. Mam termin, który mi upływa w sobotę, 7 stycznia. A teraz widzę, że mam jeszcze 2 dni. Dzięki.

Dodaj komentarz