W Dzienniku Ustaw opublikowano kilkanaście „zaległych” wyroków TK

Czysto informacyjnie: albo ktoś w KPRM lub RCL poszedł po rozum do głowy, albo po prostu przestraszyli się komitywy prezydenta Dudy z prezeską Przyłębską — z jakiejś przyczyny w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś kilkanaście zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie:

Z niezbyt jasnych przyczyn wśród opublikowanych orzeczeń nie ma wyroku TK z 7 listopada 2016 r. (K 44/16), w którym stwierdzono, że określony ustawą z 22 lipca 2016 r. tryb wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Równocześnie ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego zniknął wykaz wyroków oczekujących na publikację — nie ma wśród nich także wyroku z 7 listopada 2016 r.

Nie wiem czy to za sprawą później pory czy jakieś zaćmy intelektualnej — ale naprawdę nie potrafię tego wszystkiego zrozumieć, a co dopiero zinterpretować… Niemniej warto przypomnieć, że w sierpniu też poszła taka fala

 • kjonca

  Chyba o tym mówi jedna z 3 ostatnich ustaw.

 • Art

  Zgadza się, konkretnie art 19 ustawy o przepisach wprowadzających dwie pozostałe ustawy:

  „Art. 19. Wyroki Trybunału oraz rozstrzygnięcia Trybunału podjęte z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału, chyba że dotyczą one aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą.”

 • sjs

  Rozumiem, że tych najważniejszych wyroków dalej nie opublikowali?

 • Art

  Raczej tych najmniej ważnych, bo nie mających realnego wpływu na życie zwykłych ludzi (wszystkie nieopublikowane wyroki dotyczą nieobowiązujących już ustaw o TK).

 • Ponoć Sąd Najwyższy ma teraz fikać.

  Taki artykuł w natemacie był

 • Fakt, nie wpadłem na to, że teraz wyroki TK będzie się publikowało na podstawie przepisów przejściowych w ustawach…