Czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna z mocy prawa?

A skoro za nami krótka saga bankowa (darmowe podstawowe konto bankowe, przeniesienie rachunku między bankami, zwolnienie ex-prezesa banku z pracy), to warto odnotować ciekawe pytanie prawne, z którym powinien wkrótce zmierzyć się Sąd Najwyższy (sprawa ma sygnaturę III CZP 109/16) — a które sprowadza się do kwestii: czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna — jeśli dotyczy czynności zastrzeżonych dla banków?


umowa zawarta parabank nieważna

Zdjęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Oto Sąd Okręgowy w Szczecinie przedstawił do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:

Czy wykonywanie przez podmiot nie będący bankiem i nie posiadający wymaganego zezwolenia czynności bankowych wskazanych w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe powoduje bezwzględną nieważność czynności w świetle art. 5 w zw. z art. 170 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w związku z art. 58 § 1 kc, czy też skutki takich czynności regulowane są wyłącznie normą art. 170 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe?​

Problem dotyczy skuteczności umów dotyczących czynności, na które ustawowy monopol mają wyłącznie banki (zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa bankowego są nimi m.in. przyjmowanie wkładów pieniężnych (lokat), prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, etc.) — umów, na podstawie których takie usługi świadczą inne podmioty (popularnie nazywane parabankami).

Warto bowiem przypomnieć, że zastrzeżenie prawa do wykonywania czynności bankowych wyłącznie przez banki (por. art. 5 ust. 4 prawa bankowego) skutkuje odpowiedzialnością karną dla osoby, która zdecyduje się na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia środków w celu udzielania z nich pożyczek, kredytów lub ryzykowania tymi pieniędzmi w inny sposób (zgodnie z art. 171 ust. 1 prawa bankowego można dostać za to do 5 lat pozbawienia wolności i do 10 mln złotych grzywny; ba, samo stosowanie w nazwie pojęcia „bank” podlega karze).

(Na „czarnej liście” KNF jest o tym cała rubryka z danymi takich parabanków, zawsze warto zerknąć jak się zobaczy super-ofertę inwestycyjną.)

art. 170 prawa bankowego
1. Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia.
2. Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do ich zwrotu.

Natomiast w ramach konsekwencji cywilnoprawnych przewiduje się… — no właśnie: z jednej strony art. 170 prawa bankowego mówi, że podmiot wykonujący czynności bankowych bez zezwolenia nie nabywa prawa do oprocentowania, opłat lub innego wynagrodzenia, a to, co już otrzymał, podlega zwrotowi — zaś z drugiej strony przecież art. 58 par. 1 kc przewiduje nieważność czynności prawnej, która jest sprzeczna z ustawą — chyba że przepis szczególny przewiduje zastosowanie innych norm.

I mnie coś świta, że w tym akurat przypadku art. 170 prawa bankowego — przewidujący utratę prawa do wynagrodzenia dla podmiotu naruszającego wymogi prawa bankowego — może być tym innym przepisem: parabank prawa do swojego wynagrodzenia nie nabywa, ale klient swojego uprawnienia nie traci.

4 comments for “Czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna z mocy prawa?

 1. Adam314
  13 grudnia 2016 at 16:41

  Czy to znaczy, że nie można pożyczyć znajomemu lub rodzinie pieniędzy na procent bo banki mają monopol na pożyczki? Jak się ma do tego umowa pożyczki?

  • 13 grudnia 2016 at 16:55

   Pożyczka proszę bardzo (pożyczka, nie kredyt) — byle z własnych środków.

   Dopóki pożyczkodawca pożycza własne, jest kryty — jeśli zacząłby pożyczać pieniądze pożyczone (np. z lokat), to już jest amba.

   Dodam, że firmy pożyczkowe nie mogą nawet pożyczać kasy z kredytów bankowych — jest zakaz w ustawie.

   • b52t
    14 grudnia 2016 at 12:19

    Bo uznaje się, że takie (dalsze) pożyczanie – bo przecież banki w pewnej formie pożyczają pieniądze od tych, którzy trzymają tam swoje środki, a już na pewno od tych, którzy mają lokaty terminowe, stąd liche odsetki – to czynność zastrzeżona dla instytucji, która z jakiegoś powodu jest, zaufana, czyli banku spółka akcyjna.

 2. RYBY
  14 grudnia 2016 at 12:03

  Jak często – zmyłka kredyt-pożyczka. Nawet pracownicy banków nie rozróżniają. Podobnie zlecenie stałe i polecenie zapłaty.
  Ale ciekawszy jest Art. 5 1 1)
  – przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
  I teraz pytanie.
  Jak zwykły Kowalski ma odróżnić firmę-parabank od innej instytucji płatniczej (nie bank), która posiada zezwolenie KNF na prowadzenie takich rachunków?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.