Prokura łączna niewłaściwa: prokurent z członkiem zarządu po nowelizacji art. 109(4) kc

Nowelizacja art. 115 kc to nie ostatnia zmiana kodeksu cywilnego wynikająca z opublikowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Warto bowiem także odnotować zmianę przepisów o prokurze, wskutek której ta nieszczęsna prokura łączna niewłaściwa jest już jak najbardziej właściwa.

Chodzi mianowicie o dodanie art. 109(4) par. 1(1) kc, zgodnie z którym jest już dopuszczalne udzielenie prokury, która będzie wykonywana „także albo wyłącznie” razem z członkiem zarządu (lub wspólnikiem, w przypadku spółki osobowej). Oznacza to, że dotychczasowe wątpliwości — których moim zdaniem wcale nie rozwiała uchwała SN III CZP 34/14 — mogą przejść tam gdzie ich miejsce.

art. 109(4) kc
§ 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
§ 1(1). Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

Dylematy ostatecznie rozwiewa nowelizacja art. 109(8) par. 2 kc, który wskazuje, że sposób wykonywania prokury powinien zostać określony w zgłoszeniu jej udzielenia — zarówno w przypadku prokury łącznej, jak i tej „o której mowa w art. 109(4) par. 1(1) kc”.

Co oznacza, że legislatywa nie pomyślała o ładnej nazwie dla tego rodzaju prokury — albo też nie chciała używać skompromitowanego (?) określenia „niewłaściwa”.

art. 109(8) par. 2 kc
Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 109(4) § 1(1), także sposób jej wykonywania.

Przy okazji adekwatnie znowelizowano art. 205 par. 3 ksh, który nie ogranicza prokury już tylko do „jednoosobowej lub łącznej” (a także kilka innych przepisów kodeksu spółek handlowych).

Nie mam pojęcia czy wydziały Krajowego Rejestru Sądowego podjęły czynności w celu wykreślenia z rejestru prokurentów łącznych niewłaściwych — jeśli tak, to teraz będzie można znów wydać troszkę pieniędzy na ewentualne odkręcenie odkręcenia.

Przepisy o prokurze weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

2 comments for “Prokura łączna niewłaściwa: prokurent z członkiem zarządu po nowelizacji art. 109(4) kc

 1. darjan
  3 stycznia 2017 at 14:19

  Ale wydaje mi się, że w treści orzeczenia III CZP 34/14 było, że uchwały nie trzeba stosować wstecz, a zatem chyba nie było potrzeby niczego „odkręcać” w KRS.
  Frapuje mnie sformułowanie „także albo wyłącznie”. O ile rozumiem prokurę umocowującą wyłącznie do dokonywania czynności z innym członkiem zarządu (wspólnikiem), to nie bardzo pojmuję, o co chodziło ustawodawcy z umocowaniem do „także”.

  • 3 stycznia 2017 at 14:44

   III CZP 34/15 miała działać w przód, ale:

   Mając powyższe na względzie należy uznać, że wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury jednoosobowej określanej jako prokura łączna z członkiem zarządu, powinny zostać wykreślone. Podstawę do ich wykreślenia stanowi art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

   To „także albo wyłącznie” także zauważyłem ;-) owo „także” chyba miało na celu zasygnalizowanie alternatywnych rozwiązań — czyli reprezentacja per prokurent +1 — gdzie dodatkowy podpis może złożyć albo inny prokurent, albo członek zarządu (lub też wyłącznie członek zarządu).

Dodaj komentarz