Znak zgodności wyposażenia morskiego (znak koła sterowego do przerysowania)

Na marginesie dyskusji poświęconej fontowi Calibri Bold, który został zastosowany w znaku „Produkt polski” — oraz takim sposobom udostępniania wzorów znaków urzędowych, które nie tylko ułatwią życie producentom, ale i na pewno nie będą kolidowały z uwarunkowaniami licencyjnymi — warto rzucić okiem na znak zgodności wyposażenia morskiego (ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim, Dz.U. z 2017 r. poz. 32).


znak zgodności wyposażenia morskiego

„Wysokość znaku zgodności wynosi nie mniej niż 5 mm. (…) W przypadku zmniejszania lub powiększania znaku zgodności należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku.”


Skąd taki piękny rysunek? Tym razem zawdzięczamy to legislatorom europejskim — taki znak koła sterowego dla oznaczenia wyposażenia morskiego zawdzięczamy dyrektywie PE i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE:

Artykuł 9. Znak koła sterowego
1.   Wyposażenie morskie, którego zgodność z wymogami określonymi w niniejszej dyrektywie została wykazana zgodnie z odpowiednimi procedurami oceny zgodności, zostaje opatrzone znakiem koła sterowego.
2.   Znaku koła sterowego nie wolno umieszczać na żadnym innymi produkcie.
3.   Format stosowanego znaku koła sterowego zostaje określony w załączniku I. (…)

No i w załączniku nr 1 do dyrektywy narysowano dokładnie ten sam obrazek — z wszystkimi jego subtelnościami, niedoskonałościami, smaczkami.

PS Ustawa ustanawiająca znak koła sterowego jako znak zgodności wyposażenia morskiego weszła w życie po tradycyjnym jednodniowym vacatio legis. Ta władza już się naprawdę nie patyczkuje.

3 comments for “Znak zgodności wyposażenia morskiego (znak koła sterowego do przerysowania)

 1. sjs
  9 stycznia 2017 at 13:32

  No to ust. 2 jest mocny. Co grozi za narysowanie koła sterowego na koszulce, albo podręczniku dla marynarzy?

  • b52t
   9 stycznia 2017 at 14:29

   kaes, jak nic.

  • 9 stycznia 2017 at 16:15

   Zwróciłem na to uwagę i też pomyślałem o koszulkach i ręcznikach, jednak polski ustawodawca nie poszedł tak daleko — jest mniej lakoniczny (kary i zakazy są w art. 19-25 ustawy), ale za koło sterowe na zabawkach dla dzieci sankcji nie widzę :)

Dodaj komentarz