Złośliwe płoszenie i ściganie dzikich zwierząt w lesie (art. 165 kw)

A skoro parę dni temu było o tym, że pies myśliwski też jest zwierzęciem domowym, to dziś godzi się dwa zdania o tym, że złośliwe płoszenie, ściganie lub chwytanie dziko żyjących zwierząt w lesie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.


płoszenie zwierząt lesie

Muszę się do czegoś przyznać — otóż mamy psa polującego na myszy (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Rozchodzi się oczywiście o art. 165 kw, który penalizuje takie zachowania człowieka w lesie jak złośliwe płoszenie, ściganie, chwytanie, ranienie lub zabijanie dziko żyjących zwierząt — chyba że jest to polowanie lub czynności wynikają z ochrony lasów.

art. 165 kodeksu wykroczeń
Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Co istotne — i to nie jest przyczynek do dyskusji o podwójnej karalności za przestępstwo i wykroczenie — art. 165 kw jest czymś w rodzaju sankcji minimalnej za wskazane w nim czyny. Otóż ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku czynów, które nie zostały stypizowane w innej normie prawnej, która przewiduje surowszą karę.


płoszenie zwierząt lesie

Ileż trzeba mieć w sobie dumnej odwagi, żeby po drabinie wejść na platformę — i strzelać z niej do niebezpiecznych zwierząt! (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Przepisami takimi są m.in. (ten katalog nie jest zamknięty, trudno znaleźć wszystkie normy opisujące zachowania polegające na „ranieniu lub zabijaniu” dzikich zwierząt w lesie):

 • przestępstwo zabicia zwierzęcia (art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt), także ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 2 UOZ) — za co grozi odpowiednio do 2 i do 3 lat więzienia;
 • przestępstwo polowania z chartami lub ich mieszańcami (art. 53 pkt 2 prawa łowieckiego) — do 5 lat pozbawienia wolności;
 • zakładanie wnyków, oślepiania zwierzyny sztucznym światłem, stosowania samostrzałów i rozkopywanie nor (art. 53 pkt 5 prawa łowieckiego, aż dziwne, że „środkiem niedozwolonym” nie jest ambona… a może jest?);
 • cały katalog przestępstw wynikających z art. 27-27c ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym (m.in. poławianie raków szlachetnego lub błotnego bez uprawnień, kłusownictwo, używanie podrywki w sposób sprzeczny z przepisami);
 • naruszenie przepisów obowiązujących w parkach narodowych i rezerwatach (art. 127 ustawy o ochronie przyrody).

Q.E.D.

5 comments for “Złośliwe płoszenie i ściganie dzikich zwierząt w lesie (art. 165 kw)

 1. Borek
  3 lutego 2017 at 15:39

  Zastanawia mnie czemu polowanie z chartami jest surowiej karane niż zabicie dzikiego zwierzęcia.

  • 3 lutego 2017 at 19:58

   Racjonalny ustawodawca zważył zagrożenia wynikające z jednego i drugiego czynu — i tak mu wyszło :)

 2. Mike
  4 lutego 2017 at 08:14

  „kto w lesie….”
  czy ustawodawca zdefiniował las?

  np. las to jest X drzew na terenie Y m.kw.

  Miś się przypomina. ;-)

  • 4 lutego 2017 at 08:46

   Jakbyś zgadł :)

   art. 3 ustawy o lasach
   Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony (…)

 3. Mike
  4 lutego 2017 at 08:18

  a z innej beczki jak się ma zabijanie myszy i szczurów do ochrony zwierząt?

Dodaj komentarz