Termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot (III CZP 111/16)

Krótko i na temat: w wydanej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że do roszczeń odszkodowawczych za odwołany lub znacznie opóźniony lot stosuje się roczny termin przedawnienia wynikający z przepisów o umowie przewozu (art. 778 kc).


przedawnienie odszkodowania odwołany lot

Roszczenie odszkodowawcze za odwołany lot przedawnia się po upływie jednego roku (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16)
​Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 kc.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na bardzo rozbudowane pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie:

1. Czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9, przedawnia się w okresie jednego roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, zgodnie z art. 778 w związku z art. 775 kc?
2. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 wygasa w okresie dwóch lat licząc od dnia przybycia do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przybyć, albo od dnia, w którym przewóz został zatrzymany, zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji o ujednolicaniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235)?
3. W razie negatywnej odpowiedzi na obydwa powyższe pytania, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 przedawnia się w okresie trzech lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 442(1) § 1 kc?
4. W razie negatywnej odpowiedzi na trzy powyższe pytania, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 przedawnia się w okresie dziesięciu lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 118 w związku z art. 120 § 1 kc?​

Jak widać możliwości wskazanych przez sąd było mnogo — od maksymalnego 10-letniego okresu właściwego dla roszczeń niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, poprzez 3-letni okres przedawnienia roszczeń deliktowych oraz 2-letni okres przedawnienia z konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego — aż do najkrótszego, rocznego terminu z art. 778 kc.

Rzecz warta uwagi i zapamiętania w kontekście wojaży wakacyjnych.

2 comments for “Termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot (III CZP 111/16)

  1. stefan
    20 kwietnia 2017 at 09:56

    Niestety z odszkodowaniami zawsze tak jest, że po jakimś czasie rozczenie ulega przedawnieniu. Dlatego nie ma na co czekać – trzeba działać od razu i uzyskać odszkodowanie gdy tylko jest taka możliwość. Sprawdźcie na przykład na stronie https://www.claimflights.pl/ tam załatwią wszystko od razu i bez większych kłopotów.

  2. Marcelka
    9 sierpnia 2017 at 11:28

    Claim Flights ma prawników w innych krajach UE, więc można uzyskać odszkodowanie za ich pośrednictwem omijając prawo w PL, sama złożyłam wniosek na ich stronie w 5 min i dostałam niezłą sumkę

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.