Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 993).


Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej reguluje ustawa z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 993)


W dużym skrócie:

 • nowe przepisy regulują czas pracy członków załogi i personelu pokładowego zatrudnionych — na podstawie umowy o pracę — na statkach żeglugi śródlądowej i statkach pasażerskich;
 • statek żeglugi śródlądowej w rozumieniu przepisów to każde urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do przewozu osób lub rzeczy, pchania lub holowania lub wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw (art. 2 ust. 7 ustawy w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o żegludze śródlądowej); statek pasażerski to jednostka przeznaczona do przewozu przeszło 12 pasażerów;
 • czas pracy pracowników żeglugi śródlądowej — rozumiany jako wykonywanie pracy na statku oraz pozostawanie w gotowości do jej wykonywania — nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, jednak nie więcej niż 48 godzin tygodniowo, razem z nadgodzinami (art. 4 ustawy) — odpowiada do uprawnieniu do przedłużenia czasu pracy (art. 129 par. 3 kp);
 • w każdym przypadku czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej nie może przekroczyć 14 godzin w każdym 24-godzinnym okresie oraz 84 godzin w każdym 7-dniowym okresie (art. 6 ustawy);
 • praca w sezonie na statkach pasażerskich oznacza bardziej wyśrubowane normy czasu pracy: wynoszą one odpowiednio 12 i 72 godziny (art. 8 ustawy);
 • za każdy dzień pracy pracownikowi żeglugi śródlądowej przysługuje 0,2 dnia odpoczynku — tu także widać preferencję dla zatrudnionych na jednostkach pasażerskich (art. 8 ust. 2 vs. art. 7 ust. 3 ustawy);
 • ustawa odmiennie ustala porę nocną na statku żeglugi śródlądowej: zgodnie z art. 9 ustawy pora nocna obejmuje 7 godzin między 23.00 a 6.00, w porze nocnej nie można pracować dłużej niż 7 godzin na dobę oraz 42 godziny w okresie 7-dniowym (dla porównania art. 151(7) kp stanowi, że pora nocna trwa między 21.00 a 7.00);
 • przepisów o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej nie stosuje się jeśli nadgodziny są niezbędne m.in. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku, osób lub ładunku, a także konieczności niesienia pomocy innym statkom albo osobom.

Ustawa wchodzi w życie 5 czerwca 2017 r., ale trwający okresy rozliczeniowe kończą się z upływem okresu, na jaki został przyjęty.

 • Janek

  Skoro pora nocna trwa 7 godzin i można w czasie niej pracować maksymalnie 7 godzin, to jaki to ma sens? Zakładam że w roku tylko trzy noce maksymalnie będą problematyczne, zmiana czasu zimowy/letni i przestępna sekunda :)

 • Fakt, że wygląda to na pewien paradoks :) Muszę się chyba zastanowić nad tym głębiej :)

 • Magic

  A jak to się ma do amfibii? Np takiej dużej wycieczkowej na 20 osób, gdzie trasa wycieczki to godzina po lądzie i godzina przepłynięcia przez jezioro.

 • Wierzę, że też — oczywiście w momencie kiedy amfibia wpływa na szeroki przestwór jezioranu :)