Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)

Krótko i na temat: najświeższa, opublikowana dziś, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany przy niektórych kategoriach przestępstw (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 966).


Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd musi orzec obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów m.in. wobec kierowców, którzy naruszyli zakaz prowadzenia pojazdów lub nie zatrzymali się do kontroli policyjnej (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Rozchodzi się o dodany art. 42 par. 1a kk, który nakazuje obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych („sąd orzeka”) wobec sprawców następujących przestępstw:

 • niezatrzymanie pojazdu do kontroli (art. 178b kk);
 • prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia uprawnienia do prowadzenia pojazdów (art. 180a kk);
 • prowadzenie pojazdu mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk).

art. 42 par. 1a kk
Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:
1) art. 178b lub art. 180a;
2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na zmianę innych przepisów:

 • zmienia się przepis o zaostrzeniu karalności wobec pijanych sprawców wypadków, których skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu ofiary (nowelizacja art. 178 par. 1 kk);
 • niezatrzymanie pojazdu do kontroli jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (dodany art. 178b kk) — warto zauważyć, że nie został uchylony art. 92 par. 2 kw;
 • niestosowanie się do orzeczonego zakazu (m.in. kierowania pojazdów, ale i zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobami) podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (znowelizowany art. 244 kk);
 • subtelnej zmianie ulega termin przedawnienia wykroczeń: obecnie karalność wykroczenia ustaje po upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu lub po upływie 2 lat, jeśli w ciągu roku wszczęto postępowanie — znowelizowany art. 45 par. 1 kw mówi, iż „Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu — jakiego okresu??
 • zmieniają się przepisy prawa o ruchu drogowym regulujące kwestie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu.

Nowelizacja przepisów wchodzi w życie 31 maja 2017 r., nowe przepisy o przedawnieniu wykroczeń mają zastosowanie do czynów popełnionych wcześniej — chyba że uległy już przedawnieniu.

 • gordon.shumway

  Dobrze zrozumiałem, że „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych”?
  Po co orzekać po raz drugi skoro do pierwszego orzeczenia delikwent się nie zastosował?

 • Tak to rozumiem. Pewnie chodzi o to, żeby przedłużyć okres teoretycznej karencji…

 • mall

  Być może chodzi o to, aby orzekający miał poczucie, że jest w stanie coś w zrobić w takiej sytuacji.

 • Prawdę mówiąc jak sąd orzeknie bezwarunkową odsiadkę, to samochód i tak się nie przyda.

 • washko

  W przedłużonym przedawnieniu okres, o którym jest na końcu, to ten okres, o którym jest na początku części zdania po średniku, a jest to okres roku od popełnienia czynu. Czyli po ludzku – maksymalnie trzy lata, a nie dwa jak teraz.

 • Można to jednak rozumieć także: 2 lata po zakończeniu okresu (prowadzenia) wszczętego postępowania. Tak mi się wydaje.

 • washko

  Tak, to nie bardzo, bo wszczęcie postępowania wykroczeniowego następuje z chwilą wydania zarządzenia o jego wszczęciu przez prezesa (upoważnionego sędziego). Tak więc po jego zakończeniu nie ma się co przedawniać, bo albo się przedawniło po drodze, albo jest wyrok.