Wniosek o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem jest nieskuteczny (III CZP 18/17)

W kontekście rozróżniania formalizmu prawa od formalizmu stosowania prawa: trzynaście miesięcy temu pisałem o postanowieniu SN, w którym dopuszczono złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku jeszcze przed jego ogłoszeniem (postanowienie SN z 25 października 2012 r., I CZ 153/12). Z obowiązku — acz bez satysfakcji — zauważam, że w niedawnej uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przedwczesny wniosek o uzasadnienie wyroku jest nieskuteczny.


wniosek uzasadnienie przed ogłoszeniem wyroku

Wniosek o uzasadnienie złożony przed ogłoszeniem wyroku jest bezskuteczny — czyżby tym razem wylosowano kulkę koloru czarnego? (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


uchwała Sądu Najwyższego z 24 maja 2017 r. (III CZP 18/17)
Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny.

Uchwałę wydano w odpowiedzi na następujące pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach:

Czy wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest skuteczny, jeśli został złożony w dniu ogłoszenia wyroku, ale w chwili poprzedzającej jego ogłoszenie?

Przypomnijmy, że wcześniej SN doszedł do wniosku, że skoro najkrótszą jednostką czasu w procedurze jest doba (art. 165 par. 1 kpc), to wniosek złożony o 14.55 — lecz dotyczący wyroku ogłoszonego o 15.00 — należy uwzględnić, ponieważ terminów procesowych nie liczy się w godzinach i minutach.

To logiczny i uzasadniony pogląd — za podobny uznałbym stanowisko, że wniosek złożony dzień wcześniej jest przedwczesny (np. w sytuacji kiedy sąd przesunął datę ogłoszenia wyroku) — zatem jakie argumenty przeważyły obecnie, dowiemy się dopiero z uzasadnienia uchwały — no i dlaczego jednak tym razem wygrywać ma formalizm stosowania prawa?