ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA (podróże kształcą)

Ciekawostka podpatrzona dziś na Krížnej (1574 m n.p.m.): dziwny ogrodzony obiekt, na płocie napis ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA (link: mapy.cz).


Zákaz fotografovania

ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA — vojenský priestor Krížna — mam nadzieję, że sfotografowanie samej tabliczki informującej o zakazie nie oznacza naruszenia zakazu… (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Oczywiście zaraz po powrocie na chałupę sprawdzam — otóż znajduje się tam vojenský priestor, a dokładnie urządzenie radionawigacji TACAN bazy lotniczej Sliač.

Każdy szanujący się Polak wie, że nie z nami takie numery — że zakaz fotografowania to relikt słusznie odejszniętej przeszłości — a na Słowacji?

A na Słowacji rzeczy te reguluje par. 63 ustawy o ochronie informacji niejawnych, który:

 • zakazuje fotografowania, filmowania lub „innego rejestrowania” budynków i obszarów oznaczonych zakazem fotografowania (stąd ów „ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA”;
 • zakaz fotografowania ustanawia ten organ władzy centralnej, w którego gestii leży obiekt objęty tajemnicą.

§ 63 Zákonu č. 215/2004 Z. z. (Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Zákaz fotografovania a filmovania
(1) V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom fotografovania.
(2) O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.

Na marginesie warto też zwrócić uwagę na par. 64 ustawy, zgodnie z którym zdjęcia lotnicze oraz prace geodezyjne i kartograficzne może wykonywać wyłącznie przedsiębiorca, który posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego — i tylko za odrębnym pozwoleniem na przeprowadzenie prac lotniczych wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ot, bo podróże kształcą.

 • sjs

  Ciekawe, kiedy u nas wrócą te bezsensowne zakazy?

 • Usher

  Ale dlaczego cytujesz przepisy słowackie pod fotografią zrobioną w Czechach? Cofam pytanie. Dlaczego linkujesz do stron czeskich zamieszczając zdjęcie obiektu na Słowacji?

 • b52t

  U nas są zakazy fotografowania obiektów militarnych. A przynajmniej były.
  Inna sprawa, że tam jest pewien stopień komplikacji i ograniczenia wykonywania niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

 • sjs

  Już nie ma – zniósł je Sikorski gdy był MON za czasów pierwszego PISu.

 • b52t

  To tłumaczy dlaczego baza logistyczna WP koło mojego domu rodzinnego już jest do podglądnięcia na gugielach mapz.
  (jeszcze nie ma 9:00, a już się czegoś nauczyłem).

 • Cudze chwalicie, swego nie znacie :) (to szpital w Piekarach, jakby ktoś był ciekawy)https://uploads.disquscdn.com/images/66083470cbe41f7c40e26b06e1f3aa3e7f742c0df4c2ecbc52bd9657f6c59f7a.jpg

 • b52t

  Panie, nie takie rzeczy się widziało – jak na dachu parkingu wielopoziomowego jednego z centrów handlowych służyłem pomocą przy robieniu zdjęć, ale takich gdzie nie było widać co to za obiekt, to przyszedł ochroniarz i kazał iść do marketingu o zgodę. No cóż, kontynuowaliśmy swoje.

 • Usher

  Czy to jest szpital sponsorowany przez sprawcę szkód górniczych? Bo nie bardzo rozumiem czemu w innym przypadku miałaby służyć zgoda dyrektora…

 • Zakazy sens mają, z satelity nie widać wszystkiego; obfotografowanie banku przed napadem też ma praktyczne zalety – ale sprzęt tak się zmniejszył, że wykrycie profesjonalisty obfotografującego obiekt stało się praktycznie niemożliwe…

 • Cóż, lepiej niż do amierykańskiego Gógla :)

  Na mapie w serwisie hiking.SK nie potrafię ustawić linka do konkretnego miejsca. A Mapy.cz uważam za najlepszy serwis tego rodzaju (ale może czegoś nie znam).

  BTW tutaj dziś jest święto państwowe — sklepy, i tak słabo-czynne, są generalnie nieczynne ;-)

 • mall

  Zgoda dyrektora może służyć podkreśleniu statusu dyrektora i połechtaniu ego dyrektora.

 • Ta-dam! Już potrafię

  https://mapy.hiking.sk/?zoom=15&lat=6253777.98369&lon=2123532.12381&layers=00B00FFFTTFTTTTFFFFFFTTT

  Niestety, jakoś ta mapa mniej mi się podoba, a zdjęcia i tak od Gógla (mapy.cz mają swoje fotki z letadla).

 • Dziś też jest święto państwowe — 1 września 1992 r. uchwalono konstytucję Słowackiej Republiki (decydując o podziale Czecho-Słowacji), to i jest święto :)