Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. (i minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców)

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. oraz minimalną stawkę godzinową w przypadku umów zleceń (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).


Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. oraz minimalne stawki godzinowe dla umów zlecenia


Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem:

 • od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2100 złotych brutto miesięcznie;
 • natomiast minimalna stawka godzinowa — 13,70 złotych brutto za każdą godzinę świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia.

Dla przypomnienia:

 • najniższa stawka za każdą godzinę świadczenia usług to nowość obowiązująca od tego roku (obecnie wynosi ona 13 złotych), dotyczy ona wszystkich zleceniobiorców (nawet przedsiębiorców wystawiających faktury), którzy świadczą usługi osobiście;
 • przy okazji na zleceniodawców nałożono obowiązek nałożono obowiązek dokumentowania liczby godzin świadczenia usług (por. „Minimalna wysokość wynagrodzenia: umowa zlecenia z minimalną stawką godzinową (od 2017 r.)”);
 • wypłacanie wynagrodzenia w niższej kwocie niż wynikającej z przepisów jest wykroczeniem i podlega grzywnie do 30 tys. złotych;
 • podane stawki nie mają wpływu wyłącznie na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest podstawą m.in. do obliczania wysokości wynagrodzenia mobbingowanemu pracownikowi (art. 94(3) kp), dodatku za pracę w porze nocnej (art. 151(8) kp), kwalifikację rozmiaru przestępstwa karnoskarbowego (art. 53 par. 14-16 kks) i wysokość grzywny karnoskarbowej i mandatu skarbowego (art. 23 par. 3 kks, art. 48 par. 2 kks), kwalifikację kradzieży jako wykroczenia (art. 119 kw, tu jest już projekt nowelizacji), a także stanowi kwotę wolną od zajęcia (art. 87(1) par. 1 pkt 1 kp).


I jeszcze taka ciekawostka: skoro wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ustalono w rozporządzeniu, to oznacza, że znów nie powiodło się „polubowne” ustalenie tej kwoty. Otóż podstawą wydania rozporządzenia jest art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w myśl którego rząd określa tę wartość w rozporządzeniu, jeśli nie powiodą się uzgodnienia w Radzie Dialogu Społecznego. Gdyby natomiast uzgodnienia miały miejsce, mielibyśmy publikację w formie obwieszczenia, w Monitorze Polskim.

Q.E.D.

4 comments for “Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. (i minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców)

 1. 18 września 2017 at 04:24

  Czy przypadkiem, mandaty (drogowe) też nie miały być zależne od wynagrodzenia?

  • 18 września 2017 at 09:32

   O tym się mówi od lat (od wynagrodzenia konkretnego sprawcy), ale chyba nie przybrało to postaci choćby projektu. Przynajmniej nie kojarzę.

   • 18 września 2017 at 14:32

    To rozwiązanie to wiem, ale coś kojarzę, iż niektóre mandaty miały być „waloryzowane” i opierać się o płacę minimalną.

 2. sdf
  22 września 2017 at 11:16

  Najbardziej z podwyżki cieszy się chyba Skarb Państwa, bo każda 100 podwyżki to jakieś 40 zł więcej do budżetu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.