„Reset” terminu rękojmi po wymianie rzeczy na wolną od wad (projekt art. 568(2) kc)

A skoro rano było o tym, że data na paragonie nie może określać daty sprzedaży towaru, to wczesnym popołudniem warto napisać o projekcie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego zakładającym „reset” kalendarza rękojmi za wady po wymianie towaru na wolny od wad (art. 568(2) kc).


okres rękojmi wymiana rzeczy

Morakniv Eldris — w przypadku tak solidnego noża można nie myśleć o rękojmi za wady (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Sęk w tym, że kupującemu przysługuje dwuletnia rękojmia w przypadku wad sprzedanej rzeczy (art. 568 par. 1 kc) — jeśli jednak wskutek skorzystania z uprawnień dojdzie do wymiany towaru na nowy (art. 560 par. 1 kc, art. 561 par. 1 kc), ów 2-letni termin liczy się od dnia „pierwotnej” sprzedaży. Słowem: klient ma nowy przedmiot, który może być tak samo wadliwy — ale długość rękojmi nie zmieniła się po wymianie rzeczy na nową (wolną od wad).

art. 568(2) kc (projekt)
Jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany rzeczy na wolną od wad.

Warto zauważyć, że projekt nowelizacji dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej — w przypadku zakupu „na firmę” termin ochrony nadal będzie liczony od daty sprzedaży (chyba że sprzedający uprawnienia te rozszerzy, art. 568 par. 1 kc).

 • Adam314

  Przy okazji warto przypomnieć, że rękojmia dotyczy nie tylko zakupów w sklepie. Jesli kupujemy np. używane auto od innej osoby prywatnej to rękojmia też dziala. Sprawdziłem w praktyce :)

 • Joanna Niedziałek

  O, bardzo przydatna informacja. Przynajmniej nie będą firmy starały się jak najdłużej wymieniać wte i wewte wadliwych przedmiotów :)

 • Chyba że w umowie ograniczono uprawnienia wynikające z rękojmi — aczkolwiek rozumiem, że nie ograniczono ;)

 • Przemyslaw Gawdzik

  Ale to nie ma nic do rzeczy. Drugie zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi + wada istotna umożliwia żądanie zwrotu pieniędzy.

 • Słowem musi wymieniać tak długo, żeby ew. druga awaria nastąpiła po upływie 2 lat od sprzedaży :)

 • Joanna Niedziałek

  A to dobrze wiedzieć :)