Czy samochód naprawiany w warsztacie jest samochodem „poruszanym” w rozumieniu art. 436 par. 1 kc?

Kilka dni temu do Sądu Najwyższego wpłynęło interesujące zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności za krzywdę wyrządzoną przez samochód — naprawiany w warsztacie, z wyłączonym silnikiem: czy w takim przypadku odpowiedzialność za delikt opiera się na zasadzie ryzyka, czy też na zasadzie winy (III CZP 94/17)?


odszkodowanie samochód warsztacie

Do SN wpłynęło pytanie czy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez nieruchomy samochód naprawiany w warsztacie objęta jest art. 436 kc (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


​Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w czasie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń, w którym pojazd ten jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z jego ruchem, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 kc w zw. z art. 435 § 1 kc), czy też na zasadach ogólnych (art. 415 kc)?

Sytuacja mogła wyglądać następująco: samochód po kolizji trafia do warsztatu, w czasie reperacji zwala się na mechanika, zaś przyczyną wypadku jest uszkodzenie wynikłe podczas kolizji. W normalnej sytuacji (gdyby samochód jechał) posiadacz pojazdu ponosiłby odpowiedzialność za delikt na zasadzie ryzyka (art. 436 par. 1 kc) — czyli mógłby się od niej uwolnić wyłącznie wykazując, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą posiadacz nie ponosi odpowiedzialności. I przed takim ryzykiem chroni wzorcowa polisa OC („wzorcowa” w sensie taka jaką ja ją sobie wyobrażam — jeśli ktoś zna inne przypadki, niechaj je tutaj wpisuje).

art. 436 § 1 kc
Odpowiedzialność [na zasadzie ryzyka] ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

Skoro jednak samochód stał — bo był w naprawie — to przecież nie jechał — zatem być może nie można mówić o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka — więc być może odszkodowania za skutki takiego zdarzenia nie da się pokryć z polisy OC? (Kombinuję dalej): skoro nie ma odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, to jest wyłącznie na zasadach ogólnych — czyli po pierwsze posiadaczowi trzeba udowodnić winę (plus związek przyczynowy, etc.) — ale po drugie w przypadku wykazania tych okoliczności kierowca nie będzie mógł skorzystać z polisy OC?Pytań jest wiele, czy i kiedy doczekamy się odpowiedzi — to zależy wyłącznie od Sądu Najwyższego.

3 comments for “Czy samochód naprawiany w warsztacie jest samochodem „poruszanym” w rozumieniu art. 436 par. 1 kc?

 1. robal_pl
  27 października 2017 at 19:17

  Nie… Winę ponosi mechanik. Przyjął samochód do naprawy, znał jego stan (lub nie ale w takim razie po co pod niego właził?). Powinien wiedzieć co się robi z takimi samochodami skoro przyjął do naprawy.
  Poza tym… OC jest od wszystkiego czy tylko zdarzeń w ruchu drogowym ?

  • 28 października 2017 at 09:53

   Pytanie czy zdarzenie ma przyczynę w tym, że mechanik gdzieś poszedł — czy też w tym, że auto było uszkodzone.
   No dobrze, mechanik nie wchodził pod auto (które nie spadło z podnośnika), lecz samochód się po prostu gibnął. Gdzie współprzyczynienie poszkodowanego?

   Na pytanie nr 2 odpowiedzi będzie szukał SN :)

 2. 31 stycznia 2018 at 18:32

  Postanowieniem z 30 stycznia 2018 r. SN odmówił podjęcia uchwały (III CZP 94/17).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.