Kodeks pracy znów z tekstem jednolitym (Dz.U. z 2018 r. poz. 108)

Uroki informatyzacji Dziennika Ustaw: nie minęło kilkanaście miesięcy od opublikowania poprzedniego tekstu jednolitego kodeksu pracy, a tu pojawił się kolejny dokument, tym razem z magiczną datą „2018” (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, Dz.U. z 2018 r. poz. 108).Tekst jednolity obejmuje m.in. takie zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w ciągu ostatniego roku:

 • obowiązek przesunięcia lub późniejszego udzielenia urlopu w przypadku powołania na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, także w przypadku stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej (art. 165 pkt 3 kp, art. 166 pkt 3 kp);
 • uwzględnienie ośmioletniej podstawówki w przepisach o zatrudnianiu młodocianych (art. 191 kp, art. 197 kp);
 • zmiany w zasadach tworzenia regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy (art. 77(2) kp, art. 104 kp);
 • wydłużenie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy do 21 dni (art. 264 kp);
 • wyłączenie zasady, że umowa pracownicy w ciąży przedłuża się do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp) spod ograniczeń zawieraniu umów na czas określony (m.in. „nie więcej niż 33 miesiące” i „czwarta umowa nieokreślona” — art. 25(1) par. 4(1) kp).

Na horyzoncie (ponoć) nowy kodeks pracy, prasa informuje o postępach prac w komisji kodyfikacyjnej (momentami włos się jeży) — pożywiom — uwidim.

1 comment for “Kodeks pracy znów z tekstem jednolitym (Dz.U. z 2018 r. poz. 108)

 1. Olgierd Rudak
  16 maja 2018 at 16:20

  Zabawne, ale kodeks pracy doczekał się kolejnego tekstu jednolitego w tym roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 917)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/917

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.