Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet

A skoro jakiś czas temu było o nowych formularzach KRS służących do składania sprawozdań finansowych to dziś czas na kilka zdań o tym, że to może być ostatnia taka zmiana — a to za sprawą ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).

Zmiany są obszerne i ich dokładnie rozkminienie troszkę zajmie, jednak dziś chciałem zwrócić uwagę na nowy przepis nakazujący składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet.

art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.)
Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

A mianowicie:

 • spółki i inne zobowiązane podmioty będą miały obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało ono badaniu), odpis uchwały  zatwierdzającej sprawozdanie i o podziale zysku lub pokryciu straty (por. art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395) poprzez ministerialny system teleinformatyczny (art. 19e ustawy o KRS);
 • zgłoszenie w.w. dokumentów podpisywać będzie (e-podpisem lub via ePUAP) co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (art. 19e ust. 2 ustawy) — o ile dobrze rozumiem obowiązek podpisania się przez „co najmniej jedną osobę” dotyczy każdego podmiotu, także takiego, gdzie umowa lub statut przewiduje reprezentację łączną;
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości;
 • składane w ten sposób dokumenty finansowe trafiać będą do jawnego repozytorium dokumentów finansowych (art. 9a ustawy o KRS).

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zasadniczo wchodzi w życie już 15 marca 2018 r. (art. 55 ustawy nowelizacyjnej, jest jednak sporo wyjątków), ale przecież żadna nowa regulacja nie byłaby kompletna bez przepisów przejściowych i wykonawczych, a zatem warto pamiętać, że:

 •  do 30 września 2018 r. podmiot będzie mógł złożyć do KRS kopię dokumentów (znaczy się skan), oczywiście także po opatrzeniu ich e-podpisem lub ePUAP-em (art. 38 ust. 2 ustawy);
 • natomiast szczegóły techniczno-organizacyjne określić ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 19e ust. 10 ustawy o KRS).

Zamiast komentarza: coś mi mówi (vide problemy z CEPiK, z ePUAP, etc. etc.), że może być rozsądnie raz-dwa załatwić sprawozdanie, podjąć uchwałę i złożyć papiery przed 15 marca.

5 comments for “Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet

 1. ola
  12 marca 2018 at 19:31

  Zastanawiające jest co w przypadku wspólnika – osoby prawnej zarejestrowanej za granicą. Czy zamiast członka zarządu tej zagranicznej osoby prawnej będzie mógł nadal podpisywac uchwałę pełnomocnik wspólnika (posiadający nr PESEL) a następnie tenże dokonałby podpisu elektronicznego. Co Pan sądzi? Projekt milczy na ten temat.

  • Olgierd Rudak
   13 marca 2018 at 09:38

   Ustawa milczy, więc nie wiadomo jak załatwi to minister, który będzie tworzył pod to system (inna sprawa, że ciekawe co dokładnie system będzie wpuszczał — czy będę mógł własnym ePUAP-em podpisać cokolwiek dowolnej spółki? np. odwołać zarząd KGHM — tyle, że referendarz będzie musiał umieć wyłapać taki przekręt?)

   PS oczywiście „odwołać zarząd” mówię w dalszej perspektywie (bo za zakrętem mamy 100% wniosków do KRS via internety).

   • b52t
    13 marca 2018 at 11:00

    Ustawa milczy też o pełnomocnikch, w tym profesjonalnych pełnomocnikach.

    A, btw, witryna ems.ms.gov.pl informuje, że jest na wakacjach:

    W związku z prowadzonymi pracami technologicznymi w MS, uprzejmie informujemy, że w dniach od 13 marca od godziny 7:00 do 15 marca do godziny 7:00 nie będzie możliwe zalogowanie się do sytemów e-KRS i EMS.

    • Olgierd Rudak
     13 marca 2018 at 11:07

     Oczywiście, dziś znów sprawdzałem coś, co mnie aktualnie (od 3 tygodni) mocno interesuje… Oni chyba wszyscy mają tam permanentną przerwę.

    • Olgierd Rudak
     15 marca 2018 at 10:31

     Coś drgnęło — teraz jest informacja

     W związku z prowadzonymi pracami technologicznymi w MS, uprzejmie informujemy, że w dniach od 13 marca od godziny 7:00 do 15 marca do godziny 12:00 nie będzie możliwe zalogowanie się do sytemów e-KRS i EMS.

     ;-)

Dodaj komentarz