Nieprzerwane nieutrzymywanie świń (w gospodarstwie rolnym)

Całkowicie dla obśmiania tematu i niemerytorycznie: oprócz ustawy o przywiązaniu chłopa do ziemi w Dzienniku Ustaw doczekało się — ta-dam! — rozporządzenie o nieprzerwanym nieutrzymywaniu świń w gospodarstwie (a dokładnie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r.…

Karalność demonstracyjnego okazywania lekceważenia Narodowi Polskiemu zgodna z konstytucją (K 28/13)

BBN trolling

Na początku wakacji sygnalizowałem, że Trybunał Konstytucyjny bierze na wokandę przepis kodeksu wykroczeń penalizujący demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom (K 28/13). Sprawa miała lekki poślizg ale oto wczoraj (21 września 2015 r.) zapadł wyrok: art.…

Rejestracja bloga w rejestrze czasopism

Rejestracja bloga jako czasopismo

Kontynuując wątek rejestru dzienników i czasopism, sporu o prawa do tytułu prasowego oraz ryzyka wykreślenia czasopisma z rejestru wskutek zaprzestania wydawania warto dodać kilka akapitów o możliwości rejestracji bloga w rejestrze czasopism (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 stycznia 2013…