Czy ubezwłasnowolniony może sam złożyć skargę o wznowienie postępowania — dotyczącego jego własnego ubezwłasnowolnienia?

A teraz coś idealnie na Walentynki: czy ubezwłasnowolniony może sam złożyć wniosek w sprawie swojego ubezwłasnowolnienia — na przykład skargę o wznowienie postępowania — czy jednak, skoro ubezwłasnowolnienie skutkuje brakiem zdolności procesowej, wymagana jest zgoda opiekuna? postanowienie Sądu Najwyższego z…

Rozporządzenie w/s sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez IOD (dot. przetwarzania danych w zw. z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, projekt)

rozporządzenie zadania inspektora ochrony danych

A skoro rano było o tym, że montaż monitoringu w bloku oznacza, że wspólnota przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku, to czas na kilka zdań o świeżutkim projekcie rozporządzenia regulującego działania inspektorów ochrony danych — przetwarzanych w związku z zapobieganiem i…

„Green Book” — komedia, poważnie

film green book recenzja

Najlepsze są takie filmy, o których można powiedzieć, że bawiąc — uczą. Dokładnie tak jak „Green Book”, który mimo pewnej frywolności (wierzę, że mogą paść nawet oskarżenia o spłycanie problemu — wszakże pamiętajmy, że to komedia) stara się nam przekazać kilka…