„Blaszany bębenek” w Teatrze Capitol [recenzja]

Blaszany bębenek Teatr Capitol recenzja

Jeśli chodzi o teatr jestem tylko i wyłącznie laikiem, dzięki czemu każdą nowość (lub starość) wystawianą we wrocławskim Teatrze Capitol chłonę aż do wyczerpania. Takoż też było ze spektaklem „Blaszany bębenek”, który na deskach Capitolu nominalnie premierę ma dziś — ale…

Po wypowiedzeniu kredytu bank nie może żądać odsetek od kwoty, której termin płatności jeszcze nie nastał (ale kredytobiorca musi oddać te pieniądze natychmiast)

A teraz coś z nieco innej beczki: po wypowiedzeniu umowy kredytowej (ze względu na zwłokę w jego spłacie) bank nie może żądać odsetek za opóźnienie od kwoty, której termin spłaty jeszcze nie nastał. W takim przypadku kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie…

Czy klauzula bestsellerowa może mieć zastosowanie do praw do utworu zależnego (czyli czy Sapkowski może liczyć na dodatkowe 60 mln złotych za „Wiedźmina”)?

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik o komentarz do wezwania do zapłaty jakie prawnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wystosowali pod adresem CD Projekt w związku z korzystaniem z praw do stworzonej postaci Wiedźmina — czyli czy można podpisać umowę, przenosząc prawa za 35…