Czy dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być dowodem w sprawie o ochronę dóbr osobistych?

ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej dowód sprawie cywilnej

Do Sądu Najwyższego trafiło jakiś czas temu ciekawe zagadnienie dotyczące kwestii prywatności danych przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych — które można sprowadzić do sakramentalnego pytania: czy ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej może być podyktowane koniecznością zgromadzenia dowodów w sprawie o naruszenie dóbr osobistych?…

Czy wydzierżawianie lokalu, w którym dzierżawca stawia jednorękiego bandytę, jest przestępstwem nielegalnego urządzania gier hazardowych?

A skoro już dziś tzw. Trybunał Konstytucyjny ma zająć się skargą dotyczącą opodatkowania gier hazardowych (SK 3/14), to czas na podchwytliwe pytanie: czy wydzierżawianie powierzchni w lokalu, w którym dzierżawca stawia jednorękiego bandytę, może być kwalifikowane jako przestępstwo urządzania gier…

Dyscyplinarka za pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie za świadczenie pracy podczas zwolnienia lekarskiego? Czy ma znaczenie treść owego zwolnienia („może chodzić” a „musi leżeć”)? I z nieco innej beczki: czy można dostać dyscyplinarkę chory pracownik, który do pracy przyjdzie — grożąc…