Urząd nie odebrał korespondencji przesłanej via ePUAP? To problem urzędu!

Czy nieodebranie korespondencji ze skrzynki odbiorczej ePUAP organu — wskutek nieumiejętności lub niewiedzy pracownika — jest okolicznością usprawiedliwiającą uchybienie terminu? Czy jednak adresat korespondencji urzędowej musi tak zorganizować swoją pracę, by wszystkie wiadomości docierały i były odczytywane na bieżąco? nieprawomocne postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2021 r. (IV SO/Wr 23/21)Wszelkie kwestie organizacyjne związane z … Czytaj dalej

Wywieszanie antyaborcyjnych plakatów prezentujących rozczłonkowane płody ludzkie nie jest wykroczeniem

Czy osoba wywieszająca publicznie antyaborcyjny bilbord — prezentujący zakrwawione zdjęcia płodów — może odpowiadać za wybryk i zgorszenie, ponieważ takie zachowanie jest amoralne? Czy jednak takie formy protestu są dopuszczalne na gruncie wolności słowa, a moralności nic do tego? wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2021 r. (IV KK 247/21)Wykroczenia określonego w art. 51 § … Czytaj dalej

Zmiana polityki świadczenia usług zaufania wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy zmiana polityki świadczenia usługi zaufania przez dostawcę wymaga jej zatwierdzenia (wydania decyzji administracyjnej), czy jednak wystarczające jest poinformowanie? I, wcale nie na marginesie: czy zdalna weryfikacja tożsamości oznacza, że oglądany na wyświetlaczu jegomość okazał się fizycznie obecny? nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2021 r. … Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej nie odnosi się do podmiotu, który działalności nie prowadzi

Czy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej dotyczy każdego podmiotu, z którego PKD wynika, iż jest konkurencją dla pracodawcy? Czy jednak, skoro chodzi o zakaz „prowadzenia działalności”, nie będzie nim status wspólnika czy członka zarządu w spółce istniejącej tylko formalnie — lecz działalności gospodarczej nie prowadzącej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2021 r., VI … Czytaj dalej

Błędny wniosek o publikację sprostowania oznacza, że redaktor naczelny może odmówić jego publikacji

A skoro kilka dni temu było o tym, że skoro coś miało być na piśmie, to na piśmie być musi, a błędy potrafią zaboleć — dziś czas na kilka zdań o tym, że błędy we wniosku o publikację sprostowania prasowego mogą skończyć się odmową jego publikacji i nawet sąd nie pomoże. A przy okazji, na … Czytaj dalej