Czy pracownik szpitala — techniczny, nie medyczny — może dostać dyscyplinarkę za odmowę podłączenia butli tlenowej do respiratora?

Czy za odmowę podpięcia butli tlenowej do respiratora grozi dyscyplinarka? Pracownikowi technicznemu szpitala, który kompletnie się na tym nie zna, bo nawet nie przeszedł szkolenia? Czy pracodawca może wydawać każdemu pracownikowi dowolne polecenia — a pracownik ponosi odpowiedzialność w przypadku odmowy wykonania każdego polecenia? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29 listopada 2021 r., … Czytaj dalej

Publikacja zdjęć dzieci na Fejsbóku wymaga zgody obojga rodziców — zwłaszcza jeśli robi to nowa partnerka ojca

Czy publikacja wizerunku wspólnych dzieci na Facebooku wymaga udzielenia zgody obojga rodziców? Jeśli zdjęcia na swój profil wrzuca nowa partnerka ojca, która w dodatku wie, że rodzice nie są zgodni co do publikacji fotografii? Czy jednak wystarczy, że na rozpowszechnienie wizerunku zgadza się jeden z rodziców? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 listopada 2021 r. (I … Czytaj dalej

Marco Pizzuti: „Druga Wojna Światowa. Inna historia” — o tym, że Żyd Hüttler/Hiedler nie zabił się i uciekł do Patagonii

A skoro tydzień temu było o tym, że ładnie podane spiskowe teorie mogą bawić na ekranie, to dziś czas na kilka punktów o tym, że istnieje także podobny nurt w literaturze historycznej. Scenariusz jest podobny: wyjść od znanych wydarzeń historycznych, zagaić mniej znanym epizodem, wejść w tajemnice — a później można już jechać z koksem. Proszę Państwa, … Czytaj dalej

Rasy psów ratowniczych (w Państwowej Straży Pożarnej)

rasy psów ratowniczych

A skoro o proponowanej — dość wąskiej (w porównaniu z wcześniejszym stanem prawnym) — liście ras psów stosowanych w ratownictwie PSP pisałem na etapie projektu, nie widzę przeszkód by skrobnąć kilka słów po opublikowaniu finalnego aktu w Dzienniku Ustaw (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych, … Czytaj dalej

Wymiana dokumentu prawa jazdy nie może prowadzić do podważenia posiadanych już uprawnień

Czy przy wymianie „starego” prawa jazdy może pojawić się data ważności uprawnień do kierowania pojazdami? Czy jednak czynność materialno-techniczna, jaką jest wytworzenie nowego dokumentu nie może prowadzić do podważenia wcześniej nabytych uprawnień? nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 7 grudnia 2021 r. (II SA/Gl 1167/21)1) Nowo wydany dokument prawa jazdy udostępniany osobie wnioskującej o jej … Czytaj dalej