BIP, YT i RODO

BIP YouTube RODO

Czy przepisy o udostępnianiu informacji publicznej, a zwłaszcza prowadzeniu przez zobowiązane podmioty strony internetowej BIP, mogą ograniczać stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych? Czy samorząd, który ma ustawowy obowiązek transmitować i utrwalać przebieg obrad rady gminy, może czynić to w…

Jest areszt domowy dla seniorów (bo koronawirus)

Zaczynając od początku, czyli jak się w Polsce tworzy prawo. Ano przychodzi premier z ministrami na pogadankę, coś tam sobie wymyślają. W tym czasie na oficjalnej stronie rządowej pojawia się zapowiedź restrykcji, w której czytaliśmy, że wprowadzone będzie (wytłuszczenia i…

„Borat Subsequent Moviefilm” (recenzja)

Borat Subsequent Moviefilm recenzja

Nie dajmy się zwariować! Ja pod tymi słowami podpisuję się oburącz i obunóż, toteż po obejrzeniu najnowszego — zwariowanego, nieobyczajnego, ultra-prześmiewczego filmu „Borat Subsequent Moviefilm” — spieszę donieść, że chociaż premierę Bonda znów przenieśli o kilka miesięcy, to na szczęście na…