Czy na pewno chcesz kupić ten produkt

W ramach poszukiwań interesujących wdrożeń ustawy o prawach klientów e-sklepów — parę dni temu na tapecie było doładowanie komórek Orange — udało mi się wreszcie przejść nowy cykl zakupowy w Publio.pl (a poszło o „Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-18” Andrzeja Chwalby).

Bez wdawania się w zbyteczne opisy i komentarze: w e-księgarni Agory klient dostaje całkiem rozbudowaną informację (od razu wyjaśniam, że nie analizuję treści informacji), której forma jest różna w zależności od tego z jakiej ścieżki zakupowej skorzysta. Klient korzystający z opcji pt. „szybki zakup” dostaje do wglądu wyskakujące okienko o prowokacyjnym tytule „Czy na pewno chcesz kupić ten produkt”:


informacja o prawach konsumenta Publio.pl


Jeśli klient chce cieszyć się e-książką natychmiast po zakupie — co wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy — musi zafajkować Zgodę na rozpoczęcie świadczenia, w której prosi o udostępnienie pliku przed upływem tegoż 14-dniowego terminu, godząc się na brak prawa do zwrotu pliku. Jest też ukochany przycisk „Kupuję i płacę” (art. 17 ust. 3 UoPK).

W rubryce Informacja o przysługujących prawach — wyliczanka, którą można sobie przeczytać po pewnej gimnastyce z myszką lub gładzikiem, cytuję w całości:

W trosce o zapewnienie maksymalnej ochrony praw przysługujących konsumentom na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej użyteczne informacje i uprawnienia przysługujące Państwu w przypadku dokonania zakupów w serwisie publio.pl.
1. Dane identyfikacyjne.
Serwis publio.pl (określany dalej jako „Serwis”) jest prowadzony przez Agorę Spółkę Akcyjną (określana dalej jako „Agora”) z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 59944, posiadającą kapitał zakładowy 50.937.386 złotych, opłacony w całości, NIP: 526-03-05-644, REGON 011559486.
2. Dane do kontaktu.
Agora udostępnia następujące dane do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących Serwisu, w tym także w sprawach reklamacji plików elektronicznych nabytych w Serwisie:
numer telefonu: 22 555 54 05 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
adres poczty elektronicznej: kontakt(at)publio.pl
formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.publio.pl/kontakt.html
3. Przedmiot i sposób świadczenia.
Świadczeniem realizowanym przez Agorę na rzecz konsumenta jest umożliwienie pobrania (ściągnięcia) do pamięci urządzenia elektronicznego (komputer osobisty, tablet, smartfon itp.) pliku elektronicznego zawierającego utwór literacki przeznaczony do samodzielnego odczytywania na ekranie urządzenia (e-booki) albo plik elektroniczny zawierający numer dziennika lub czasopisma przeznaczony do samodzielnego odczytywania (e-wydanie) lub plik przeznaczony do odsłuchania za pomocą urządzenia elektronicznego (audiobook) w taki sposób, że użytkownik ma możliwość pobrania pliku więcej niż raz i na więcej niż jedno urządzenie elektroniczne. Ściągnięcie kupionego pliku następuje po opłaceniu zamówienia, przy użyciu elementu linkującego zawartego w wiadomości e-mail kierowanej do nabywcy pod adres wskazany w trakcie dokonywania transakcji.
4. Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające użytkownika.
Użytkownik kupujący wybrane pliki elektroniczne jest zobowiązany do uiszczenia ceny stanowiącej sumę cen brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług lub innym podatkiem od wartości dodanej) poszczególnych plików znajdujących się w koszyku użytkownika w chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę”. Cena może zostać obniżona o przysługujące użytkownikowi rabaty wynikające z poszczególnych akcji promocyjnych lub rabatowych. W związku z zawarciem transakcji nabycia plików elektronicznych Agora nie pobiera dodatkowych opłat od użytkownika. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe za pośrednictwem których jest dokonywana płatność oraz operatorzy telekomunikacyjnych świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności z Serwisem oraz pobraniem zakupionych plików. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku Agora zwraca użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń. Agora nie pobiera jakichkolwiek kaucji lub innych świadczeń warunkujących rozpoczęcie wykonanie umowy.
5. Sposób i termin zapłaty.
Użytkownik płaci za kupowane pliki elektroniczne przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej (w tym w wyselekcjonowanych aplikacjach mobilnych). Użytkownik może dokonać płatności niezwłocznie przy złożeniu zamówienia, w systemach transakcyjnych informatycznie połączonych z Serwisem.
6. Termin spełnienia świadczenia.
Z zastrzeżeniem pkt. 6.1 opłacenie zamówienia przez użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności) udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie pliku. W przypadku zarejestrowanych użytkowników plik będzie udostępniony także na koncie użytkownika w zakładce „Moja biblioteka”.
Od chwili udostępnienia ulik może zostać pobrany przez użytkownika, przy czym pobranie tego pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego pliku – na zasadach określonych w pkt 8.
6.1. W przypadku sprzedaży pliku przed datą premiery utworu, plik zostaje udostępniony użytkownikowi (a w przypadku użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle lub Dropbox – przesłany na konto Kindle lub konto Dropbox) w dacie premiery, pod warunkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
6.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia zamówienia.
7. Jakość plików i reklamacje.
Agora dostarcza pliki umożliwiające niezakłócone korzystanie z treści zapisanych w nich utworów (z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 11). Użytkownikowi służą prawa z rękojmi, Agora nie udziela gwarancji jakości sprzedawanych plików elektronicznych. Reklamacje dotyczące braku możliwości pobrania pliku lub wad pobranego pliku są zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgodnie z pkt.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad pliku elektronicznego użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o wadach Agorę pod rygorem utraty praw z rękojmi. Po zgłoszeniu reklamacji przedstawiciele Agory niezwłocznie udzielą wsparcia użytkownikowi celem uzyskania jego pełnej funkcjonalności, wymiany na plik wolny od wad lub skorzystanie przez użytkownika z innych uprawnień określonych przepisami prawa i Regulaminem Serwisu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy o nabycie pliku.
Podczas zawierania transakcji nabycia plików Agora zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia. Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku. Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. Użytkownik nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku.
Agora przyznaje użytkownikom prawo do odstąpienia od umów o prenumeratę e-wydań w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem potrącenia wartości numerów pobranych w okresie od zawarcia umowy do dnia odstąpienia.
Konsument odstępuje od umowy wysyłając pisemne oświadczenie pod adres wskazany w pkt. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza określonego w pkt. 2 albo przy użyciu wzoru oświadczenia.
9. Okres obowiązywania praw i obowiązków użytkownika i Agory.
Użytkownik ma prawo do pobrania nabytego pliku więcej niż jeden raz na to samo lub różne urządzenia elektroniczne. W umowach o prenumeratę e-wydań Agora zobowiązuje stawiać do dyspozycji użytkownika pliki elektroniczne w całym okresie prenumeraty.
10. Kodeksy dobrych praktyk.
Agora jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (dostępnych pod adresem http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf) oraz Dobrych Zasad E-Commerce (dostępnych pod adresem http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf).

Aż chce się czytać, prawda? No ale zarzucić, że konsument nie ma prawa czuć się poinformowany — nie można ;-)

Nieco inaczej jest jeśli klient zechce skorzystać z możliwości zakupu via koszyk. Wówczas informacja dla konsumenta wygląda tak:


informacja dla konsumenta o jego prawach


Generalnie schemat taki sam, nieco inny układ.

Po transakcji dostałem od Publio dwie wiadomości, po tradycyjnym „Powiadomieniu o opłaceniu zamówienia”, do którego dołożono pliczek informacje.html (to pewnie ten „trwały nośnik” z art. 21 ust. 1 UoPK)


podsumowanie umowy na trwałym nośniku


Przyznacie, że można się dogłębnie zachwycić? ;-)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x