Uwaga na Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów (aka Stowarzyszenie na Rzecz Konsumentów) znów się uaktywniło. Najzabawniejsze, że w kolejnej fali listeli przesyłanych w ostatnich dniach do przedsiębiorców użyto dokładnie tego samego tekstu, który chodził miesiące i lata temu. Jest jedna nowość: nadawca dostrzegł uchwalenie oraz wejście w życie ustawy o prawach konsumentów (przy czym pisze o tym zdarzeniu w czasie przyszłym) — jednak wśród przywołanych aktów prawnych nadal błąkają się i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, i ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej — które przecież zostały uchylone właśnie 25 grudnia 2014 rok.

Zacznę od przeklejenia treści „wezwania”, moją opinią podzielę się z P.T. Czytelnikami poniżej.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KONSUMENTÓW

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014 roku, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi.
Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NOTA PRAWNA:

Regulamin jest wymagany:
Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

Rekomendowane (certyfikowane) przez Stowarzyszenie podmioty piszące poprawne regulaminy:

http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html
http://dobryregulamin.org/
http://www.honeste.pl/home/pricing

Z poważaniem
Przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów
Marek Staszak

Tytułem komentarza: bełkotliwą i niegramatyczną („Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin” — WTF?) korespondencję Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów należy przekazać tam, gdzie jej miejsce — skasować, bezpośrednio do kosza. To zwykłe naciąganie na kupowanie pseudo-regulaminów, który owszem, warto mieć akuratny, ale to nie oznacza kupowania dziadowskiego wzorca od naciągaczy.

Pomijając powoływanie się na nieobowiązujące już ustawy konsumenckie — autorowi spamu starczyło sił na sprawdzenie głównego wątku, nie starczyło na wykreślenie namiarów na historyczne akty normatywne — o sensowności „wezwania” można dużo powiedzieć analizując regulamin polecanego sklepu klik.sstore.com.pl, z którego pozwalam sobie przekleić potomności co smakowitsze wątki:

1. Sklep internetowy klik.sstore.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę klik.sstore.com.pl

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie klik.sstore.com.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Co my tu mamy? Właściwie wszystko to, czego należy unikać jak ognia:

 • brak informacji o sprzedawcy-usługodawcy, do czego jest on zobowiązany zarówno art. 5 ust. 2 pkt 2 UoŚUDE (plus sankcja za niepodanie tych daych z art. 23 UoŚUDE) jak i ustawą o prawach konsumenta;
 • uregulowanie praw konsumenta w sposób wynikający z uchylonych już przepisów;
 • nałożenie na konsumenta obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze — i to pod rygorem nieuwzględnienia ewentualnych roszczeń (klauzula niedozwolona);
 • wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za błędny opis towarów (klauzula niedozwolona);
 • swoistą formę akceptacji regulaminu (klauzula niedozwolona).

Słowem: ściema, ściema, ściema. Właściwie to nawet szkoda mojego czasu na pisanie o takich bzdetach, jednak z racji tego, że nie lubię naciągactwa, postanowiłem publicznie dać wyraz mojemu zdaniu.

Co oczywiście nie oznacza, że kwestie wzorca umowy można zbagatelizować — nie można, należy o ten temat zadbać równie mocno jak o każdy inny aspekt prowadzenia biznesu. Natomiast nie należy: panikować, ulegać naciągaczom, wysyłać jakichkolwiek pieniędzy.

PS Właśnie sobie uświadomiłem, że kilkanaście miesięcy temu opowiadano mi o tym, że pewna kancelaria prawna wystosowała do spółki Software Hauptstadt sp. z o.o. (KRS 440981) — jest to abonent domeny sstore.com.pl — wezwanie dotyczące zaprzestania analogicznej „akcji promocyjnej” kierowanej do przedsiębiorców, które to działanie zostało ocenione jako czyn nieuczciwej konkurencji. Podmiot ten w podobny sposób reklamował swoje usługi w zakresie tworzenia regulaminów. Nie wiem jaki wówczas był dalszy los wezwania, natomiast niewątpliwie interesujący jest wątek powiązania prowadzonego przez Software Hauptstadt sklepu klik.sstore.com.pl z kampanią Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów.

PS2 Na stronie klik.sstore.com.pl pojawiło się oświadczenie, w którym właściciele sklepu zaprzeczają powiązaniom z akcją Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów. Dlaczego nie należy mu ufać dowiecie się z mojego kolejnego tekstu poświęconego tematyce wezwań.

PS3 Ponieważ nie każdy czyta każdy tekst poświęcony naciąganiu na sprzedaż regulaminów — najnowsze wcielenie to oczywiście Regulaminowo.com — pozwolę sobie zaktualizować tekst o informację kto jest odbiorcą pieniędzy wpłacanych w tych wszystkich „sklepikach”. Zawsze przecież jeden obrazek więcej znaczy niż tysiąc słów:

software hauptstadt dotpay


 

125 comments for “Uwaga na Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów

 1. ~
  21 stycznia 2015 at 22:48

  O sensowności wezwania można dużo powiedzieć patrząc na gramatykę – jak może znać się na prawie gimbaza?

  • 22 stycznia 2015 at 09:23

   Szczerze mówiąc to mam wrażenie, że to są popłuczyny po popłuczynach. Taki Krzysztof Habiak to był facet z pomysłem, musiał się naprawdę wysilić, żeby opracować taki właśnie model biznesowy.

   Natomiast teraz jak grzyby po deszczu powstają naciągarskie instytucje, dla których impulsem jest chyba wyłącznie… informacja prasowa o sukcesach innych naciągaczy. Jeśli przeczytałem, że komuś się udało w ten sposób zarobić powiedzmy kilkaset tysięcy złotych, to nie ma nic prostszego jak zacząć go naśladować.

   • Marta
    22 stycznia 2015 at 14:03

    Dostałam właśnie od nich takiego maila. Dziwne, bo nie prowadzę DG drogą elektroniczną, strona jest jedynie wizytówką firmy. Prowadzę działalność usługową i wszystkie umowy zawierane są bezpośrednio z klientem. W związku z tym mam pytanie, jakie dane firmy powinny znaleźć się na stronie internetowej?

    • 22 stycznia 2015 at 14:24

     Jeśli to „zwykła” działalność gospodarcza, a za jej pośrednictwem nie jest prowadzona żadna sprzedaż na odległość lub nie są świadczone e-usługi, to dowolne — nie ma przepisu, który nakładałby na przedsiębiorcę jakiekolwiek obowiązki w tym zakresie.

     Odsyłam do mojego tekstu sprzed 6 lat (!), stan prawny bardzo się od tamtego czasu nie zmienił:

     http://olgierd.bblog.pl/wpis,obowiazki;informacyjne;przedsiebiorcow;–;raz;jeszcze,20754.html

     • istred
      18 lutego 2015 at 11:29

      Dodałbym do tego jedynie obowiązek wynikający z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który sprowadza się do zamieszczenia na stronie informacji o plikach cookies (ciasteczkach).

 2. GG
  22 stycznia 2015 at 15:49

  Witam, właśnie otrzymałem dokładnie takie samo pismo, z taką samą treścią i to jeszcze na adres email który nie jest podany na stronie sklepu. Podpisany: „….Przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów

  Marek Staszak….”

  Naciągacz, hiena , dziad,

 3. Ewelina
  22 stycznia 2015 at 15:51

  Witam,
  prowadzę działalność gospodarczą sprzedając towary za pośrednictwem allegro. Nie posiadam jednak sklepu internetowego. Również otrzymałam dzisiaj powyższą groźbę. Mój regulamin został zaktualizowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez allegro. Czy powinnam się obawiać ewentualnego pozwu? Czy może Pan polecić firmę/kancelarię, która pomoże w stworzeniu poprawnego regulaminu lub sprawdzi ten istniejący?

 4. gosc
  22 stycznia 2015 at 16:15

  Witam
  Ja przed momentem rowniez dostałem takiego maila, prowadze sprzedarz na portalu allegro i nie mam strony internetowej, po 24 grudnia zmieniłem regulamin na taki jak zaleciło allegro, właściwie kopiując wszystko co bylo opisane na ich stronie.
  Co ciekawe przed momentem wszedlem na strone regulaminowo ktora jest podana w linku od przedstawiciela firmy ktora rozsyła mailing i na ich stronie jest podane oswiadczenie ze oni nie wspolpracują z soba, a link zostal do mailingu dodany bez zgody wlasciciela strony regulaminowo…
  Jesli faktycznie mam regulamin do poprawy to to zrobie, tylko chcialbym wiedziec ktory/-e punkt/y.
  Jesli musze za niego zaplacic to tez to zrobie poniewaz nie jestem prawnikiem i nie jestem w stanie sam napisac takiego regulaminu.
  Ale jesli to zwykla proba naciagactwa to sam chetnie pozwe ich do sądu poniewaz nienawidze oszustow

  • Olgierd Rudak
   22 stycznia 2015 at 16:23

   To jest naciągactwo, ale na jakieś pozwy i inne akcje szkoda czasu i nerwów.

 5. magda
  22 stycznia 2015 at 16:30

  To ja mam lepiej bo otrzymalam tego emaila a regulamin jest napisany przez prawnika :D

 6. Dobry Regulamin
  22 stycznia 2015 at 16:37

  Jestem przedstawicielem programu Dobry Regulamin, który został wymieniony we wspomnianym mailingu. Chciałbym zaznaczyć, że nie mamy z tą akcją nic wspólnego. Nasze oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

  Zarząd Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Zarząd Fundacji
  Konsumentów informują, iż nie prowadzą akcji mailingowej wskazującej na
  naruszenie interesów konsumentów lub prawa w regulaminach sklepów
  internetowych. Podmioty powołujące się na prowadzony przez nasze
  organizacje program Dobry Regulamin czynią to bez naszej zgody.

  • 22 stycznia 2015 at 16:44

   Dziękuję za wyjaśnienie, to prawda, że miałem wrażenie, że pozostałe „polecane” adresy pojawiły się dość przypadkowo — tj. tylko dla odwrócenia uwagi od „jedynego jedynie słusznego”, czyli sstore.com.pl.

   Mam nadzieję, że ludzie nie będą Was utożsamiać z tą chuligańską zagrywką…

 7. Jacek Szewczyk
  22 stycznia 2015 at 17:20

  Witam.
  Dostałem identyczną wiadomość.
  Prowadzę sprzedaż za pośrednictwem Allegro jak i swojej strony.
  Regulamin zmieniłem zgodnie z wytycznymi Allegro.
  Moje pytanie to: czy rzeczywiście to naciągacze i nie ma co się bać ich gróźb ?
  Jeśli mój regulamin zawiera błędy to oczywiście zmienię go, jednak nawet nie wiem gdzie takowe błędy mogą być.
  Styl w jakim wiadomość jest napisana wskazywał by na to że nie ma co się przejmować, ale czytałem o jakichś pozwach sądowych, dla tego piszę do Pana.
  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Jacek Szewczyk.

  • 22 stycznia 2015 at 19:30

   To są na pewno naciągacze — ta akcja ma na celu wyłącznie „sprzedaż regulaminów”. Wysyłają to jak leci, do kogo leci, bez znaczenia jaki jest rodzaj działalności, a także czy wzorzec został dostosowany do niedawnej zmiany. Sami mają natomiast problemy z prawidłowym regulaminem…

   Natomiast co do pozwów: są takie, jest ich mnóstwo, powodami są organizacje społeczne działające na rzecz konsumentów. Natomiast żadna poważna znana mi organizacja nie robi tego właśnie na dwa sposoby: zastraszać pozwami, sprzedawać regulaminy.

   • Jacek Szewczyk
    23 stycznia 2015 at 10:18

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 8. kogiel mogiel
  22 stycznia 2015 at 18:36

  Też otrzymałem to badziewie, 5 godzin temu co za k….wo pląta się jak szczur w klatce i kombinuje aby uszczknąć co nie co kasy dla siebie ….. to jest sprawa do zgłoszenia gdzie trzeba i w….ć te chwast.
  Mój prawnik się tym zajmie……….

  • monika
   23 stycznia 2015 at 14:12

   do sklepu sstore nie można się oczywiście dodzwonić….
   czy w tej sytuacji jako odbiorca takiego maila mogę zgłosić to do uokik jako nieuczciwą konkurencję?

   • 23 stycznia 2015 at 14:48

    UOKiK się tym nie zajmie, natomiast mógłby — gdyby konsument wystąpił z informacją o klauzulach niedozwolonych w regulaminie. Ale też wątpię :)

 9. mik
  23 stycznia 2015 at 15:07

  podstawowa sprawa jesttaka, że to Stowarzyszenie nie istnieje jako zarejestrowany podmiot. Ktoś kto rozsyła emaile popełnia oszustwo.

  • 23 stycznia 2015 at 15:12

   Nie każde stowarzyszenie musi mieć osobowość prawną (stowarzyszenie zwykłe), wówczas jego danych nie ma w KRS…

   • Usher
    25 stycznia 2015 at 00:49

    Niby tak, ale tych stowarzyszeń się tyle namnożyło, że bez nazwy i adresu nie da rady
    dojść, o które chodzi. Czy ktoś dostał emaila czy list z dokładniejszymi danymi tego stowarzyszenia?

    Może to stowarzyszenie naprawdę nie istnieje – ktoś zgłaszał, że podszywają się pod stowarzyszenie Libertas. Może ktoś wykorzystuje nazwisko znanego prawnika Marka Staszaka – http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Staszak

    • 25 stycznia 2015 at 09:40

     Jak ktoś chce zrobić przekręt to mu nie przeszkadzają formalności.
     Podobnie jak obowiązek stosowania przycisku z napisem „kupuję i zapłacę” nie stanie na przeszkodzie innym łobuzom.

     Tak to ustawa o prawach konsumenta została pierwszy raz wykorzystana do robienia z ludzi jeleni. Na razie pośrednio, ale wierzę, że specjaliści od oszustw już pracują pełną parą.

     • Usher
      25 stycznia 2015 at 16:42

      Chodziło mi o to, że przekręt wykorzystujący skojarzenia ze znanymi nazwami czy osobami wygląda bardziej wiarygodnie. To taki sam chwyt socjotechniczny, jak powoływanie się na przepisy prawne z podaniem numerków, groźnie brzmiących tytułów i złowieszczych cytatów.

 10. sjs
  24 stycznia 2015 at 17:56

  Właśnie dostałem, ale z inną końcówką:

  „http://clauzula.pl/cennik/
  http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html
  http://klauzuleniedozwolone.pl/cennik.html

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Stowarzyszenia
  Arkadiusz Nowaczyk”

  • sjs
   24 stycznia 2015 at 18:00

   Tak swoją drogą, to początek tego maila „STOWARZYSZENIE NA RZECZ
   KONSUMENTÓW KNS WARSZAWA

   Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa” wskazuje, że to Stowarzyszenie jest jego adresatem. :)

   • 25 stycznia 2015 at 09:38

    Tu oczywiście tym „jedynie słusznym” kontaktem jest e-profesjonalnie.pl.

    Nigeryjski przekręt a la polonaise.

   • sjs
    26 stycznia 2015 at 19:24

    Ciekawe, pod tym adresem są biura na wynajem, ale budynek należy do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=f862d13454fd267baa5fedfffb200567

    • 26 stycznia 2015 at 20:28

     No cóż, pecunia non olet. A może to podnajem na podnajmie…

     • sjs
      26 stycznia 2015 at 20:35

      O ile w ogóle to stowarzyszenie istnieje i ma siedzibę pod tym adresem. Tego nie wiemy. W sumie można zadzwonić do PAIZ i zapytać :)

      • 26 stycznia 2015 at 21:05

       Które stowarzyszenie? ;-) Bo pojawiło się ich kilka w całej aferze ;-)

  • Usher
   25 stycznia 2015 at 00:56

   Czyli czekamy na kolejnych członków stowarzyszenia.

   • milo382
    25 stycznia 2015 at 12:03

    No i ja stałem się „szczęśliwym posiadaczem” owego maila jednak… treść została trochę poprawiona gramatycznie porównując do pierwowzoru.
    Zwróćcie uwagą na adres mailowy nadawcy: kancelaria@stowarzyszenie-kns-polska.org.pl przy czym prawdziwy adres mailowy do Kancelarii Stowarzyszenia na Rzecz Konsumenta: kancelaria@stowarzyszenie-knx-polska.org.pl – różnica jednej literki kns – knx.
    Pozdrawiam

    • 25 stycznia 2015 at 16:54

     Mutacji jest mnóstwo, dzięki linkowi do Lege Artis widzę, że spam dostają nawet szkoły:

     http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54394

     Drobna różnica: e-profesjonalnie.pl dla zmyłki jest na 2 pozycji, rejestracja domeny w nocy z piątku na sobotę (2015.01.24, 01:22:24), tym razem na osobę prywatną.

     Autentycznie nie mogę uwierzyć, że można być takim prymitywem.

     • sjs
      25 stycznia 2015 at 17:00

      Wysyłasz parę milionów takich maili. Złapie się na to jeden procent odbiorców i jesteś do przodu.

      • 19 marca 2015 at 14:18

       Chyba raczej do tylu. Kazdy syf wraca. Nie ma łatwo zarobionych pieniedzy jesli intencja byla za przeproszeniem chujowa. Jak ich nie dojedzie skarbowka to przejedzie samochod:)

       • 19 marca 2015 at 14:27

        Czasem wraca, czasem nie. Jeśli komuś nie zależy na reputacji to nie wraca. A skarbówka — jeśli w papierach jest OK — nic nie zrobi, bo i dlaczego?

       • 19 marca 2015 at 14:39

        Ja mowie o troche szerszym koncepcie pt. Karma ;)

 11. mag
  26 stycznia 2015 at 18:48

  właśnie dwa dni temu otrzymałam takiego emilka .Podają adres al.Stanów Zjednoczonych 53 04-028 Warszawa. Nawet byłam w tej sprawie na policji ale oni nie mogą nic zrobić bo w piśmie nie ma mowy o osobistych groźbach. Zasugerowano kontakt – z przesłaniem emaila , którego od nich otrzymałam – z Urzędem ochrony danych osobowych. Może wszyscy powinniśmy im te niechciane informacje poprzesyłać to może wówczas coś się zadzieje. Ja na pewno to zrobię i poczekam na efekty.
  Pozdrawiam wszystkich uraczonych głupotą innych

  • P
   27 stycznia 2015 at 16:02

   a ja dziś dostałam już od nowego twora…

   „STOWARZYSZENIE NA RZECZ
   PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX”
   ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa

   Szanowni Państwo!

   Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych
   warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które
   naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a
   wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014 roku, a także nie posiadacie obowiązkowych
   informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi.
   Wzywamy aby w
   terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie
   naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do
   Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
   postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
   to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet
   parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację
   treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze
   klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
   Konsumentów.

   NOTA
   PRAWNA:

   Regulamin jest wymagany:
   Ustawą z dnia 18 lipca
   2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
   konsumentów
   oraz o odpowiedzialności za
   szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
   Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
   sprzedaży
   konsumenckiej oraz o zmianie
   kodeksu cywilnego;
   Ustawą z dnia 2 lipca
   2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
   Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
   osobowych;
   Ustawą z dnia 23 sierpnia
   2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt.
   1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż
   niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje
   sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w
   tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również
   przepisy karne.

   Rekomendowane (certyfikowane) przez Stowarzyszenie podmioty
   piszące poprawne regulaminy:

   http://clauzula.pl/cennik/

   http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

   https://legalnybiznes.pl/cennik

   Nie wspomnę, że nie prowadzę żadnej sprzedaży, itp. – zwykłe oszustwo i naciąganie.

   • 27 stycznia 2015 at 16:28

    Dzięki za cynk, który wart jest rozpropagowania, bo najwyraźniej Software Hauptstad sp. z o.o. liczy na zamieszanie z licznymi nazwami tych „organizacji”. Warto podkreślić:

    STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX

    to kolejny nigeryjski przekręt.

    • Usher
     28 stycznia 2015 at 03:18

     Adres ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa to kolejne wirtualne biuro. Chyba wypadałoby zrobić ich przegląd.

     • 28 stycznia 2015 at 09:06

      Myślę, że jest prawdopodobne, że adresy są wyssane z palca. Coś jak Krzysiek Habiak, który też przecież do CEIDG — do CEIDG! — wpisywał co popadło.

      Też mógłbym kazać do siebie się zwracać na Pennsylvania Ave. 1600 albo Downing St. 10.

      • Usher
       28 stycznia 2015 at 13:03

       Owszem, ale prawdopodobieństwo faktycznego korzystania z jakiegoś wirtualnego biura jest niezerowe, jeśli może istotnie zwiększać wiarygodność naciągacza. Przykładowo pod adresem na Ogrodowej jest też oddział znanego banku.

       W związku z tym zamieszaniem myślę, że dziennikarze powinni być zainteresowani porozmawianiem z organizatorami takich wirtualnych biur, aby sprawdzić czy czasem nie prowadzą ich tak, jak Pomocna Pożyczka udzielała pożyczek.

       • 28 stycznia 2015 at 13:54

        W tym biznesie chodzi o maksymalizację przychodów przy minimalizacji kosztów. Dodatkowa faktura za taki adres to pozycja po stronie „mogłem mieć ale nie mam”.

        Można też skupić się na powiązaniach udziałowców Software Hauptstadt sp. z o.o. z innymi podmiotami, ale:

        – Kudlaszczyk Piotr Paweł (’74) to tylko historyczne powiązanie z EIM Biuro Inkasso sp. z o.o.

        – Kudlaszczyk Katarzyna (’76) natomiast nie ma bezpośrednich powiązań z innymi podmiotami

        Są natomiast inne kwiatki:

        https://marketdlugow.pl/szukaj/osoba/2239718/KUDLASZYK,PIOTR

        może ktoś kupi? ;-)

       • Usher
        28 stycznia 2015 at 14:51

        Jeśli wirtualne biuro można założyć na próbę i zrezygnować przed upływem terminu płatności, to nic nie kosztuje.

   • Tp
    27 stycznia 2015 at 23:30

    Dostałem to samo, też nie mam sklepu internetowego ale miałem na stronie w ofercie ze tworzę tanie wizytówki www, dla pewności skasowałem wpis by się upewnić bo pomyślałem ze to e-usługa – muszę to skonsultować z mym prawnikiem.

 12. Joanna
  28 stycznia 2015 at 10:26

  Dyskusje dyskusjami, a naciągacze dalej robią swoje ;) Świeża rozsyłka z 28 stycznia 2015 ma tylko inny podpis, cytuję:

  Rekomendowane (certyfikowane) przez
  Stowarzyszenie podmioty piszące poprawne regulaminy:
  http://clauzula.pl/cennik/
  http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html
  https://legalnybiznes.pl/cennik

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Stowarzyszenia „PRAWO-LEX”
  Krzysztof
  Janicki

  • 28 stycznia 2015 at 10:51

   Cała nadzieja, że każdy adresat tego spamu będzie sprawdzał w wyszukiwarce i trafi do właściwych informacji.

   Dlatego uprasza się wszystkich odbiorców o podawanie namiarów (nazw, adresów, nazwisk) fikcyjnych postaci w komentarzach.

   Podkreślmy to raz jeszcze: Stowrzyszenie „PRAWO-LEX” i Krzysztof Janicki to fikcyjne postaci, a wezwanie to zwykły prymitywny spam, który należy natychmiast kasować.

  • DanaR
   28 stycznia 2015 at 22:17

   Też otrzymałam maila, chociaż nie mam sklepu internetowego i nie prowadzę takiej sprzedaży, treść maila poniżej:

   STOWARZYSZENIE NA RZECZ
   PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX”

   ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa

   Szanowni Państwo!

   Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych
   warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które
   naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a
   wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014 roku, a także nie posiadacie obowiązkowych
   informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi.
   Wzywamy aby w
   terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie
   naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do
   Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
   postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
   to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet
   parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację
   treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze
   klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
   Konsumentów.

   NOTA
   PRAWNA:

   Regulamin jest
   wymagany:
   Ustawą z dnia 18 lipca
   2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
   konsumentów
   oraz o odpowiedzialności za
   szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
   Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
   sprzedaży
   konsumenckiej oraz o zmianie
   kodeksu cywilnego;
   Ustawą z dnia 2 lipca
   2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
   Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
   osobowych;
   Ustawą z dnia 23 sierpnia
   2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt.
   1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż
   niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje
   sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w
   tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również
   przepisy karne.

   Rekomendowane (certyfikowane) przez Stowarzyszenie podmioty
   piszące poprawne regulaminy:

   http://clauzula.pl/cennik/

   http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

   https://legalnybiznes.pl/cennik

   Z poważaniem

   Przedstawiciel
   Stowarzyszenia „PRAWO-LEX”
   Krzysztof
   Janicki

   • 29 stycznia 2015 at 09:45

    Czyli Stowarzyszenie Prawo-Lex nadal nie poprawiło błędnego odwołania do ustaw, które już nie obowiązują.

    No nic, zabawa w kotka i myszkę trwa. Mam nadzieję, że właściwie się to nie opłaca.

 13. mark
  28 stycznia 2015 at 11:27

  „Właściwie to nawet szkoda mojego czasu na pisanie o takich bzdetach,
  jednak z racji tego, że nie lubię naciągactwa, postanowiłem publicznie
  dać wyraz mojemu zdaniu.” a jednak dzięki za ten poświęcony czas bo wiele osób może się dowiedzieć o tych oszukańczych praktykach

  • 28 stycznia 2015 at 15:50

   W momencie pisania tych słów nie sądziłem, że temat będzie aż tak palący. Zdaje się, że połowa polskich firm dostała ten spam.

  • Joanna
   12 marca 2015 at 13:04

   Witam, Właśnie otrzymałam juz któregos z kolei maila o treści że mój regulamin w sklepie internetowym narusza prawa konsumenta. Do jego pisania skorzystałam z portalu, który zajął sie tym fachowo, więc nie mam się czy martwić.W teści maila zostały podane już inne polecane przez nich serwisy:

   „http://www.regulaminowo.com

   http://www.e-profesjonalnie.com/regulamin-sklepu-p-15.html

   Z poważaniem

   Przedstawiciel Prawo Dla Konsumenta VERUM

   Marzena Gramsz”

   Czy cos odpisywaliście na tego maila? Czy mam się tym nie przejmować?

 14. EB
  29 stycznia 2015 at 23:19

  Ja również otrzymałam podobny mail, podpisany „Przedstawiciel Stowarzyszenia „PRAWO-LEX” Krzysztof Janicki”, ale treść identyczna. Co ciekawe moja firma nie świadczy usług drogą elektroniczną, nie ma nawet strony internetowej, nie ma więc też regulaminu, który rzekomo ma zawierać błędy. Innymi słowy – oni nie tylko nie sprawdzają regulaminów firm, które raczą takim mailem, oni wysyłają je na wszystkie adresy mailowe należące do firm, jakie uda im się zdobyć.
  Podsumowując – autor artykułu ma rację, jedyne właściwe miejsce dla tej korespondencji to kosz.

  • sjs
   29 stycznia 2015 at 23:25

   Jakby mieli weryfikować do kogo wysyłają to by to podniosło koszty, a wtedy biznes byłby mniej opłacalny.

   • EB
    29 stycznia 2015 at 23:33

    Prawda. Rzecz w tym, że sądząc po niektórych komentarzach wiele osób wystraszyło się dostając taki mail, warto wiec podkreślać, ze to nic więcej niż agresywna (anty)reklama wysyłana hurtowo na maile z jakiejś bazy danych

    • 30 stycznia 2015 at 09:03

     Na szczęście część zaczęła szukać informacji, a po jej uzyskaniu — olała temat. Są nieszczęśnicy, którzy potraktowali to poważnie: zaczynam dostawać zlecenia w zakresie korekty czegoś, co być może nie wymaga korekty… :-(

 15. tom336
  1 lutego 2015 at 12:43

  Witam.

  Też dostaliśmy tego typu mail, treść poniżej. Zastanawiam się gdzie naprawdę mogę zgłosić próbę wyłudzenia oraz na jakiej treści wezwanie to rzekome stowarzyszenie powinno udostępnić dokumenty rejestrowe oraz statut w celu weryfikacji czy tego typu mailing jest z nim zgodny. Mam chęć ich pozwać ewentualnie złożyć wniosek do organu rejestrowego o np. wykreślenie w związku z niestatutowym działaniem.

  STOWARZYSZENIE
  NA RZECZ PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX”

  ul. Ogrodowa 31/35,
  00-893 Warszawa

  Szanowni
  Państwo!

  Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony
  internetowej) znajdują się postanowienia, które naruszają interes konsumentów
  oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014
  roku, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami
  konsumenckimi.

  Wzywamy aby w
  terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości
  zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali
  interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do Sądu
  Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
  postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
  to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet
  parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację
  treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze
  klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
  Konsumentów.

  NOTA PRAWNA:

  Regulamin jest
  wymagany:

  Ustawą z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

  Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

  konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;

  Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

  Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
  rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać
  nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam
  zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym
  oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej
  konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

  Rekomendowane (certyfikowane) przez
  Stowarzyszenie podmioty piszące poprawne regulaminy:

  http://clauzula.pl/cennik/

  http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  https://legalnybiznes.pl/cennik

  Z poważaniem

  Przedstawiciel Stowarzyszenia „PRAWO-LEX”

  Krzysztof
  Janicki

 16. MarcinS
  1 lutego 2015 at 14:00

  Właśnie otrzymałem tego gniota i co ciekawe nie mam sklepu internetowego, a tylko stronę z informacja o mojej firmie:

  PRAWO-LEX

  STOWARZYSZENIE NA RZECZ
  PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX”

  ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa

  Szanowni Państwo!

  Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych
  warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które
  naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a
  wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014 roku, a także nie posiadacie obowiązkowych
  informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi.
  Wzywamy aby w
  terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie
  naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do
  Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
  postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
  to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet
  parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację
  treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze
  klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
  Konsumentów.

  NOTA
  PRAWNA:

  Regulamin jest
  wymagany:
  Ustawą z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
  konsumentów
  oraz o odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
  sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie
  kodeksu cywilnego;
  Ustawą z dnia 2 lipca
  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych;
  Ustawą z dnia 23 sierpnia
  2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt.
  1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż
  niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje
  sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w
  tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również
  przepisy karne.

  Rekomendowane (certyfikowane) przez Stowarzyszenie podmioty
  piszące poprawne regulaminy:

  http://clauzula.pl/cennik/

  http://www.klik.sstore.com.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  https://legalnybiznes.pl/cennik

  Z poważaniem

  Przedstawiciel
  Stowarzyszenia „PRAWO-LEX”

  Krzysztof
  Janicki

  • 1 lutego 2015 at 16:13

   Boże, cały czas ten sam rzewny kit… Wstyd!

   • KaWa
    3 lutego 2015 at 11:54

    Nie mam żadnego sklepu, ani żadnego regulaminu, a wyłącznie reklamę w internecie (jednoosobowa działalność, tłumacz przysięgły).

    Otrzymałam rano podobny e-mail wysłany z adresu biuro@kompedium.org.pl

    Podpisano Andrzej Narożny Organizacja Konsumencka Kompendium

    Wygląda to na akcję dość szeroko zakrojoną.

    Szanowni Państwo!

    Zawiadamiamy,
    że w Państwa regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony
    internetowej) znajdują się postanowienia, które rażąco naruszają interes
    konsumentów oraz obowiązujące normy prawne, a także nie posiadacie
    obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi (oraz ustawa o ochronie danych osobowych co może zainteresować Generalnego Inspektora Danych Osobowych).
    Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości Państwa
    regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 25 grudnia 2014
    roku został zmieniony, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie
    naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy
    zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479
    z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII
    Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi
    konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy
    złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści
    regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze
    klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony
    Konkurencji i Konsumentów.

    Zdajemy
    sobie sprawę, że zwłaszcza wśród przedsiębiorców panuje nieufność do
    wszelkich tego typu informacji, dlatego prosimy podejść do sprawy bardzo
    poważnie. Odradzamy kopiowanie regulaminu od innych, bo najczęściej są
    to regulaminy wadliwe (nawet największe firmy, np. allegro.pl oraz inne
    duże banki przegrały procesy w tym zakresie). Regulamin mogą Państwo
    sami napisać lub zakupić gotowy wzór regulaminu (oby od firmy
    gwarantującej zgodność regulaminu z ustawami konsumenckimi oraz ustawą o
    ochronie danych osobowych, bo jest wiele firm, które sprzedają wadliwe
    wzorce umowne).

    Przykładowe
    podmioty, które piszą poprawne regulaminy:

    http://www.legalne-sklepy.pl
    http://www.poprawne-regulaminy.com.pl/
    http://www.lexuris.pl

    Zwracamy również uwagę, iż Państwa sklep winien być rejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

    Postępowanie o uznanie danego postanowienia jako klauzula niedozwolona jest
    regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego od art. 479 z indeksem
    38, ale proszę zwrócić uwagę na art. 479 z indeksem 39 oraz 40.
    Regulamin jest wymagany:
    Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
    oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
    niebezpieczny;
    Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
    konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
    Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
    Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
    Ustawą
    z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
    rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można
    uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie
    posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także
    kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o
    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również
    przepisy karne.

    Z poważaniem
    Andrzej Narożny
    Organizacja Konsumencka KOMPEDIUM

    • 3 lutego 2015 at 12:03

     Dziękuję za informację — w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy mogą dziś dostać kolejną porcję bezwartościowego śmiecia wysłanego z adresu biuro@kompedium.org.pl a podpisanego jako

     Organizacja Konsumencka Kompendium
     Andrzej Narożny

     • KaWa
      3 lutego 2015 at 13:12

      Pański wpis był dla mnie bardzo cenny. Niewątpliwie przyda się jeszcze wielu osobom.

      Zażądałam od tych Państwa usunięcia moich danych z listy mailingowej – chyba mam prawo nie życzyć sobie tej korespondencji!:)

      • 3 lutego 2015 at 13:20

       Jak najbardziej, właściwie to chyba można to traktować jako niezamawianą informację handlową :)

 17. mik
  4 lutego 2015 at 13:53

  Witam serdecznie.

  Mnie zachęca do kupienia z tych serwisów:

  legalne-sklepyXpl
  poprawne-regulaminyXcomXpl
  lexurisXpl

 18. Ula
  4 lutego 2015 at 17:24

  Witam,
  Z całą pewnością ta „organizacja” powiązana jest ze stroną klauzuleniedozwolone.pl – gdy w wyszukiwarkę wpiszemy „organizacja konsumencka kompendium” pojawia sie reklama google tej strony oferująca „pomoc” w takich sprawach…. Dostałam kolejnego meila tym razem podpisanego – Andrzej Narożny
  Na hieny, pasożyty i gnidy nie ma rady…. ale z czasem same sie wykończą …..
  Jak sie nie umie w uczciwy sposób zarabiać pieniędzy to próbuje sie potencjanego klienta zastraszyć….
  Ciekawy sposób na biznes…. prowadzący do nikąd….

 19. sjs
  5 lutego 2015 at 18:00

  Każda akcja powoduje reakcję – pojawił się wzór odpowiedzi do spamerów. Wg mnie odpowiadanie nie ma najmniejszego sensu, ale zaintrygowały mnie zastrzeżenia znajdujące się na końcu pisma, które można pobrać z http://cytlaw.com/blog/2015/02/atak-oszustow-na-ecommerce-wzor-odpowiedzi/

  • 5 lutego 2015 at 18:38

   Nie mam pojęcia po co ktokolwiek miałby odpowiadać na takie bzdury, chyba że chodzi o użycie papieru firmowego kancelarii i dodatkową reklamę z tego wynikającą ;-)

   A klauzula na końcu… chyba się komuś coś wkleiło, bo przecież puszczenie czegoś takiego w piśmie, które ma mieć jakiś skutek prawny — jest dokładnie przeciwskuteczne.

   • sjs
    5 lutego 2015 at 19:09

    Mam wrażenie, że kancelaria korzystając z zamieszania sama chciała sobie zrobić reklamę, więc napisali pisemko z klauzulą przez którą nie można go użyć i puścili w obieg. Żeby było jeszcze śmieszniej napisali, że to nie jest reklama.

    • 5 lutego 2015 at 20:36

     Bo radcom i adwokatom nie wolno się reklamować, ale wolno ewangelizować ;-) Więc się kancelarie nie reklamują i w żadnym przypadku nie stosują nieetycznych sposobów na pozyskanie klientów :)

 20. m-a
  12 lutego 2015 at 12:20

  Dzięki za informację o naciągaczach. Chwilę temu dostałam bardzo podobnego maila z adresu biuro@kompedium.info.pl. Podpisano:

  Stanisław Gramsz
  Organizacja Konsumencka
  KOMPEDIUM
  Jako przykładowe podmioty, które piszą poprawne
  regulaminy podano:
  legalne-sklepy.pl

  poprawne-regulaminy.com.pl
  lexuris.pl
  e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  • 12 lutego 2015 at 13:33

   No i już mamy kolejny wart odnotowania adres: legalne-sklepy.pl czyli kolejna mutacja poprzednich wersji wyrobów Software Hauptstadt sp. z o.o.

   Strona Lexuris.pl też nie zachwyca — ktoś kto chce „sprzedawać” prawidłowe regulaminy nie powinien stawiać na super anonimowość oferenta (bo to niezgodne z przepisami) — ale ewidentnie znalazła się tutaj przez przypadek.

   Czekam aż mnie dodadzą do swojej listy wysyłkowej :)

   • KaWa
    16 lutego 2015 at 09:52

    Dziś znów się uaktywnili.
    Podpisano: Stanisław Gramsz
    Tym razem proponują zakup pod adresami:
    http://www.legalne-sklepy.pl
    http://www.poprawne-regulaminy.com.pl/
    http://www.lexuris.pl
    http://clauzula.pl/cennik/

    • 16 lutego 2015 at 09:53

     No właśnie widzę, że poszła nowa fala wysyłek spamerskich… zgroza.

     • KaWa
      16 lutego 2015 at 10:58

      Wygląda na to, że regularnie w poniedziałki robią taką wysyłkę.
      Adres IP prowadzi do jakiejś chmury w Szczecinie.

      Jeszcze raz dostanę ten spam i zadam sobie ten trud, żeby złożyć doniesienie. Tylko… przeciw komu?

      • 16 lutego 2015 at 11:09

       Dostawca infrastruktury powinien znać dane… Chociaż — biorąc pod uwagę niedawne moje perypetie z adwokatem, na dane którego założono internetowy serwis SEO (nawiasem mówiąc może i za jego wiedzą…) — być może będą tam oczywiście lewe dane.

       Natomiast usługodawca, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, powinien uniemożliwić takie działania (art. 14 ust. 1 UoŚUDE). Oczywiście przepis ten działa jak chce, tj. służy głównie do zamykania gęby nieprawomyślnym komentatorom, bo jak próbowałem przekonać Home.pl by pomogła ukrócić idiotyczne praktyki Krzysztofa Habiaka, to oczywiście nie spotkałem się ze zrozumieniem…

 21. sac
  16 lutego 2015 at 17:36

  NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ DZIADAMI ! … SPAM i tyle ;-D

 22. Stowarzyszenie obrony E-przeds
  18 lutego 2015 at 17:27

  Informuję, że przedsiębiorcy zwrócili się do naszego Stowarzyszenia z
  prośbą o wydanie opinii czy przesyłane maile wyczerpują znamiona przestępstwa.
  Opinia naszych prawników jest jednoznaczna. Maile te wyczerpują
  znamiona przestępstwa z Art. 190a.§ 1. K.k. oraz Art. 191. § 1.K.k.
  Przestępstwo z art. 191 § 1 K.k. jest przestępstwem formalnym, zatem
  znamiona jego zostają wypełnione już w chwili, gdy groźba, której
  oskarżony użyje wobec pokrzywdzonego, wzbudzi w nim uzasadnioną obawę.

 23. Lianca
  19 lutego 2015 at 12:28

  Zmienili podpis:

  Z poważaniem

  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów
  IUSTUS

  Andrzej Dobrowolski

  • 19 lutego 2015 at 17:47

   Dzięki, dopisuję do listy.

   Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów
   IUSTUS

   Andrzej Dobrowolski

   • Czarna
    19 lutego 2015 at 19:07

    Chciałam serdecznie podziękować za to,że prowadzi Pan tą stronę.
    Ja również dziś dostałam takiego maila i tylko dzięki tej stronie nie stałam się ofiarą tych „spamerów” .

    Potwierdzam teraz podpisują się :
    „(… tu treść analogiczna do powyżej przytoczonej) …W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin, nasze
    Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych regulaminów:
    http://www.regulaminowo.com
    http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

    Z poważaniem
    Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS
    Andrzej Dobrowolski „

 24. Konsument
  19 lutego 2015 at 16:52

  Moim zdaniem wszystko zaczęło się od sstore.pl. Wszystko zaczeło się od jakiegoś sklepu na http://www.klik.sstore.pl który rzekomo oferował regulaminy i podobno oni rozsyłali te wiadomości. Czytając wypowiedzi na tej stronie to wszystko wskazuje na to że cały czas mąci sstore.pl i odwraca od siebie uwagę.

 25. haaszek
  21 lutego 2015 at 10:25

  Nie mamy sklepu :) dostaliśmy mail, już drugi raz. Odpisałam, że zgłosiłam ich adres i domenę do CERT Polska w celu zablokowania (jako spam i próbę wyłudzenia).

 26. ALLEGRO
  23 lutego 2015 at 09:17

  UWAGA NA NOWYCH NACIĄGACZY:

  Stowarzyszenie Praw Konsumentów IUSTUS
  Szanowni Państwo !
  Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.
  Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania umów na podstawie ich treści,
  ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C).

  13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.
  Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie prawa
  dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na podobnych zasadach na terenie całej UE.

  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z Dyrektywą 2011/83/UE.
  W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.

  Jeśli ww. terminie nadal będziecie Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie
  (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,
  zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)
  w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin, nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych regulaminów:

  http://www.regulaminowo.com

  http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS
  Andrzej Dobrowolski

 27. Marcin Parzniewski
  23 lutego 2015 at 11:14

  WITAM, właśnie odebrałem taki e-mail. Nie prowadzę e-sklepu nawet nic nie sprzedaję na allegro itp. Mam zwykła działalność. Co robic olać gościa?

  • 23 lutego 2015 at 11:28

   Można przeczytać tekst, który jest powyżej. Tam znajduje się odpowiedź na to ważkie pytanie ;-)

   • Marcin Parzniewski
    25 lutego 2015 at 08:30

    Dziekuję

 28. Tomek
  25 lutego 2015 at 12:25

  Witam!
  Właśnie otrzymałem takiego maila jak powyżej i w poszukiwaniu informacji na ten temat trafiłem na tą stronę.
  Czy dobrze rozumiem że to naciągacze i spokojnie można to wykasować?

  Tomek

  • 25 lutego 2015 at 12:41

   Wyśmienicie, tak należy to rozumieć:

   „Słowem: ściema, ściema, ściema. Właściwie to nawet szkoda mojego czasu na pisanie o takich bzdetach, jednak z racji tego, że nie lubię naciągactwa, postanowiłem publicznie dać wyraz mojemu zdaniu.”

   • Tomek
    25 lutego 2015 at 12:50

    Dziękuję bardzo

    Pozdrawiam

    Tomek

 29. Agnieszka
  28 lutego 2015 at 15:22

  Jako ciekawostkę dodam od siebie, że również dostałam groźnego maila od Stowarzyszenia Iustus, tymczasem nigdy nie prowadziłam działalności gospodarczej, a jedynie jestem użytkownikiem serwisu allegro – przy czym użytkownikiem głównie kupującym, a nieliczne próby sprzedaży zdarzyły mi się ładnych kilka lat temu.
  Odpisałam żądając podania, na jakiej podstawie korzystają z mojego adresu internetowego – ale „undelivered mail returned to sender” :(

 30. Ktoś
  3 marca 2015 at 06:21

  Pedzie piszą do mnie też, lecz nie wiedzą iż nie wyraziłem zgody na przetwarzanie moich danych na podstawie ustawy GIODO. Więc ich pisma są nielegalne.

 31. Krzysiek
  3 marca 2015 at 11:04

  Witam,
  dzisiaj też dostałem takiego „straszaka”, chociaż prowadzę zwykłą DG, a nie sklep internetowy:

  Szanowni Państwo !
  Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.
  Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania umów na podstawie ich treści, ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C).
  13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.

  Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie prawa dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na
  podobnych zasadach na terenie całej UE.
  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z Dyrektywą 2011/83/UE.
  W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.
  Jeśli ww. terminie nadal będziecie Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin, nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych regulaminów:
  http://www.regulaminowo.com
  http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS
  Andrzej Dobrowolski

 32. AbC
  3 marca 2015 at 11:28

  Stowarzyszenie na Rzecz Praw Konsumentów
  IUSTUS – inna firma, wersja wiadomości V2. Idioci. Nawet sklepu internetowego nasza firma nie ma, tylko stronę – wizytówkę z ofertą. Wszystko zawierane bezpośrednio.

 33. Pietia
  3 marca 2015 at 12:42

  Kolejne wcielenie właśnie dostałem na skrzynkę. Stronę firmową mam, ale sklepu na niej nie prowadzę:

  Szanowni Państwo !

  Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie
  regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.

  Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez
  przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania
  umów na podstawie ich treści,

  ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami
  (B2C).

  13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE
  zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.

  Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw
  i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie
  prawa

  dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić
  zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na
  podobnych zasadach na terenie całej UE.

  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera
  rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z
  Dyrektywą 2011/83/UE.

  W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego
  regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania
  niniejszej wiadomości.

  Jeśli ww. terminie nadal będziecie
  Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy
  zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie

  (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
  postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
  to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,

  zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy
  złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści
  regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)

  w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym
  przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin,
  nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych
  regulaminów:

  http://www.regulaminowo.com

  http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  Z poważaniem

  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów
  IUSTUS

  Andrzej Dobrowolski

 34. CalVika
  3 marca 2015 at 14:36

  Znowu zaczynają naciągać. Tym razem przyszedł do nas mail od niejakiego Andrzeja Dobrowolskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS. Nie dajcie się naciągnąć, to oszuści. W dodatku obecnie w wyszukiwarce Google wykupiona jest przez nich reklama usług jednego z rekomendowanych przez nich portali quasi-doradczych i pojawia się na pierwszym miejscu, nad innymi wynikami szukania. Trzeba zachować ostrożność, bo naciągacze sięgają po coraz bardziej profesjonalne metody podszywania się pod legalne instytucje.

 35. EL-DAR
  4 marca 2015 at 10:24

  Ciąg dalszy naciągania

  —– Original Message —–

  From: Stowarzyszenie
  Praw Konsumentów IUSTUS

  To: eldar

  Sent: Tuesday, March 03, 2015 4:54 PM

  Subject: Zły regulamin Państwa strony

  Szanowni Państwo !
  Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie
  regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.

  Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez
  przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania
  umów na podstawie ich treści,
  ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami
  (B2C).

  13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE
  zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.
  Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw
  i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie
  prawa
  dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić
  zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na
  podobnych zasadach na terenie całej UE.

  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera
  rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z
  Dyrektywą 2011/83/UE.
  W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego
  regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania
  niniejszej wiadomości.

  Jeśli ww. terminie nadal będziecie
  Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy
  zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie
  (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu
  postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a
  to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,
  zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy
  złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści
  regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)
  w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym
  przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin,
  nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych
  regulaminów:

  http://www.regulaminowo.com

  http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów
  IUSTUS
  Andrzej Dobrowolski

  • 4 marca 2015 at 10:48

   Ja może profilaktycznie usunę adres email odbiorcy, bo szkoda dać się złapać na jakieś spamerskie listy.

 36. Jacek
  6 marca 2015 at 08:15

  Walą na oślep. Na stronę firmową wysłali info, że „Każdy sklep internetowy ma obowiązek(…)”. Szkopół w tym, że na tej stronie nie ma żadnego sklepu to po prostu strona firmowa. Zastatnawiam się, czy jeśli w e-mailu zamieścili rekomendacje dla dwóch serwisów, które mi pomogą w napisaniu poprawnego regulaminu to czy taki e-mail nie kwalifikuje sie jako SPAM?

 37. Placek
  6 marca 2015 at 08:20

  Mam pytanie czy podmiot, o którym piszemy kupując domenę może kupić ją jako osoba prywatna? Sprawdzam na stronie http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl kto jest właścicielem domeny commercial-legis.pl (z tej domeny przyszedł e-mail) i w DNS jako dane abonenta podano: „osoba fizyczna”.

  • 6 marca 2015 at 11:31

   Może, przecież wystarczy, że ktokolwiek poda swoje dane (osoba fizyczna) — a ktoś inny będzie korzystał z domeny. Tyle, że nie będzie faktury na firmę.

 38. 6 marca 2015 at 11:28

  Sądząc z historii wyszukiwania mamy nowy twór: stowarzyszenie na rzecz praw konsumentów commercial legis. Zanim dopiszę proszę o potwierdzenie :)

 39. Szymon
  6 marca 2015 at 13:56

  Ja również otrzymałem właśnie maila WYŁUDZAJĄCEGO KUPNO REGULAMINU!

  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera
  rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z
  Dyrektywą 2011/83/UE.W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego
  regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania
  niniejszej wiadomości. Jeśli ww. terminie nadal będziecie Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie
  (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,
  zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)
  w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów. W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin,
  nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych
  regulaminów:

  http://www.regulaminowo.com
  http://www.e-profesjonalnie.com/regulamin-sklepu-p-15.html

  Z poważaniem

  Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów Commercial Legis
  Andrzej Dobrowolski

  • Damian
   6 marca 2015 at 21:28

   Potwierdzam, też otrzymałem kilka godzin temu emaila od „Commercial Legis” – czyli nie ma się czym przejmować również w tym przypadku?

   • mrck
    11 marca 2015 at 20:41

    Również potwierdzam otrzymanie emaila od Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów Commercial Legis z adresu biuro@commercial-legis.pl (w nagłówku wiadomości znajdowało się jeszcze coś takiego: kancelaria-kompedium.pl). Przedstawiciel Andrzej Dobrowolski.

 40. E-plawnik
  8 marca 2015 at 21:00

  To nie jest dokładnie tak. Nie można mówić ludziom, że można olać kogoś tam, bo to wyłudzacz. Jeśli faktycznie regulamin zawiera jakieś klauzule zabronione to lepiej faktycznie to poprawić, bo może być bigos.
  Nie wiem, czy tzw.przeciętny X potrafi napisać regulamin, w którym wszystko jest OK.

  Przykład? Wciąż wiele sklepów daje 10 dni na zwrot towaru.

  • 8 marca 2015 at 21:56

   To nie jest dokładnie tak, jak pisałem:

   – wyłudzacza olać,
   – interesy prowadzić należycie (w tekście zdanie „Co oczywiście nie oznacza, że kwestie wzorca umowy można zbagatelizować — nie można…” plus oczywiście jeszcze parę w temacie).

   Natomiast oczywiście trudno zgadnąć ot tak sobie czy ktoś ma w regulaminie wszystko jak należy, czy też sieczkę. Jednak otrzymanie korespondencji od naciągacza nie świadczy o niczym (także o tym, że coś jest do poprawki).

 41. Romande
  10 marca 2015 at 12:36

  Kiedy naciągacze prubóją lub im sie udaje wyciagnąć pieniądze od staruszki to Policja ściga i skazuje delikwenta. To że Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów Commercial Legis pan Andrzej Dobrowolski jeszcze niczego nie wyłudził (choc może jednak) nie oznacza że nie powinien być traktowany jak przestępca i ścigany tak samo jak zwyczajni domokrążcy prubujacy sztuczki „na wnuczka”. Dziwi mnie tylko, że w takim wypadku Policja nie reaguje, podczas gdy dowody są „czarne na białym”. Myślę że aby dotrzeć do tych ludzi nie potrzeba byc wybitnym hakerem, a Policja zapewne dysponuje fachowcami od namierzania tego typu ludzi. Należy nazwać rzecz po imieniu i paragraf się na nich znajdzie.
  Tylko nasza Policja chyba jak zwykle ma problem z interpretacją prawa.
  Pozdrawiam i życzę wielu logicznych przemyśleń.

 42. Nela
  11 marca 2015 at 15:57

  A ja dostałam maila od „Stowarzyszenia Prawo Dla Konsumenta VERUM”, a oto treść:

  „Szanowni Państwo !

  Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.
  Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania umów na podstawie ich treści
  ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C).
  13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.
  Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie prawa
  dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na podobnych zasadach na terenie całej UE.
  Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z Dyrektywą 2011/83/UE.
  W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.
  Jeśli ww. terminie nadal będziecie Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie
  (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,
  zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)
  w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin, nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych regulaminów:

  http://www.regulaminowo.com
  http://www.e-profesjonalnie.com/regulamin-sklepu-p-15.htm

  Z poważaniem
  Przedstawiciel Prawo Dla Konsumenta VERUM
  Marzena Gramsz”

  Najpierw się zdenerowowałam, ale potem mnie trochę uspokoiliście. Dzięki.

  • Nela
   11 marca 2015 at 16:00

   Zapomniałam napisać, że byłam na tych „polecanych stronach oferujących regulaminy” i na jednej stronie nie mają wcale własnego regulaminu, a na drugiej nawet jest, ale taki w powijakach, że aż szkoda słów.

  • 11 marca 2015 at 16:08

   Dzięki, dopisujemy do listy Stowarzyszenie Prawo Dla Konsumenta VERUM.

   • aq
    11 marca 2015 at 22:42

    Potwierdzam także otrzymanie „znajomych treści” w e-mailu od:

    Przedstawiciel Prawo Dla Konsumenta VERUM
    Marzena Gramsz

  • Piotr boskimasaz.pl
   16 marca 2015 at 19:13

   Identyczną wiadomością ‚zaszczyciła’ mnie ta zmyślona organizacja pseudo obrońców 11 marca
   Z adresu biuro@verum.com.pl
   Domena verum.com.pl zarejestrowana na osobę prywatną (idane nieujawnione).
   Domena obecna na Listach antyspamowych DNSBL
   Pod tym adresem oczywiście nie ma żadnej witryny
   pod kancelaria-kompedium.pl również żadnej

   Ciekawostką jest to, że nie mam sklepu ;-)
   Kryterium wysyłania mogły być więc np. tylko słowa kluczowe – u mnie była np mowa o płatnościach, bonach, terminie ważności bonu na usługę masażu

   To jeszcze odczytałem z maila (część danych):

   Received: from kancelaria-kompedium.pl (c141-14.icpnet.pl [85.221.141.14])
   Received: from A (A [127.0.0.1])
   by kancelaria-kompedium.pl with ESMTPA

   Precedence:-bulk: Precedence: bulk
   Organization: PRAWO DLA KONSUMENTA VERUM
   Reply-To: biuro@verum.com.pl

   From: „PRAWO DLA KONSUMENTA VERUM”

   Subject: =?utf-8?Q?INFORMACJA_DOTYCZ=C4=84C=C4=84_PA=C5=83STWA_REGULAMINU?=

 43. Adam
  19 marca 2015 at 12:44

  i następny:

  Przedstawiciel Prawo Dla Konsumenta VERUM

  Marzena Gramsz

 44. 19 marca 2015 at 13:48

  Dzieki za ten artykuł, wlasnie pisze o tym samym i pozwolilem sobie umiescic link do ciebie:)

 45. Guest
  26 marca 2015 at 09:51

  Ok

 46. grafikcom .
  26 marca 2015 at 09:54

  kancelaria@towarzystwo-verum.warszawa.pl email od którego przyszła groźba bo tak to trzeba nazwać,
  poprawienia regulaminu. Ja się pytam jakiego regulaminu jak na stronie jest tylko odnośnik do pełnego asortymentu właściwej platformy sprzedażowej i tam właśnie znajduje się konkretny na kilka stron A4 regulamin.

 47. -ZED-
  26 marca 2015 at 10:39

  Znowu atakują. Straszą sądem i twierdzą, że mam jakiś sklep internetowy… Śmieszne dla mnie, ale nie dla osób, które naiwnie uwierzą tym naciągaczom. Aż ręka świerzbi…

  • 26 marca 2015 at 10:46

   A do jakiego sklepu kierują?

   • STAN
    28 marca 2015 at 10:16

    Sprawą KOMPEDIUM zajmuje się już Prokuratura. Aktualnie prowadzone są przesłuchania.
    Miejmy nadzieję że będzie to początek końca naciągaczy.

    • Joanna
     31 marca 2016 at 13:57

     i jak to się zakończyło?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.