Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym

Ten tekst ma charakter wyłącznie pomocniczy dla mnie samego — no i może dla tych P.T. Czytelników, którzy trafią tu z wyszukiwarki w poszukiwaniu informacji o tym jak wyglądają opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym. Otóż zdarza mi się od czasu do czasu wykorzystać nieszczęsny formularz „P” (nie lubię go), natomiast nigdy nie mogę spamiętać jaka jest wysokość tych opłat. Zamiast zatem szukać na cudzych stronach (i robić im traffic) — będę zaglądał do Lege Artis. A może nawet ktoś zrobi mi traffic ;-)

Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym określone są ustawą o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, a dokładnie w jej art. 28, który określa je następująco:

art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
1) do 2.000 złotych — 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych — 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych — 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych — 300 złotych.

Dla przypomnienia: postępowanie uproszczone reguluje art. 505(1)-505(14) kpc, a ma ono zastosowanie w drobnych sprawach majątkowych, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. złotych, wyjąwszy m.in. pozew o czynsz za najem lokalu, gdzie postępowanie uproszczone stosuje się bez względu na wysokość zadłużenia.

art. 505(1) kpc:
Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:
1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Dodatkowe odrębności w postępowaniu uproszczonym obejmują: zakaz łączenia roszczeń w pozwie; obowiązek stosowania formularzy (na formularzu musi być sporządzony pozew i odpowiedź na pozew też); wykluczone jest posiłkowanie się dowodem z opinii biegłego; nie ma możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku wydanego w apelacji (art. 398(2) par. 2 pkt 3 kpc).

I to by było właściwie tyle na tę chwilę.

4 comments for “Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym

 1. 8 lipca 2015 at 13:49

  Czy zakaz łączenia roszczeń wynika, że nie mogę dochodzić jednym pozwem np. roszczenia z dwóch faktur lub dwóch weksli?

  • 8 lipca 2015 at 13:54

   Z dwóch faktur można :) Nawet z siedmiu :)

   Co do weksli — nie wiem, nigdy nie robiłem nic z wekslami.

   • 8 lipca 2015 at 13:59

    To na czym ma polegać zakaz łączenia? :)

    • 8 lipca 2015 at 14:04

     E, przecież to wszystko wiesz nawet lepiej ode mnie, nie łap mnie za słowa ;-) Tekścik jest o opłatach, nie o postępowaniu uproszczonym, stąd hasła, nie szczegóły.

     Ale generalną regułą jest zakaz (art. 505(3) par. 1 kpc), wyjątek to par. 2 — Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.