Okres wypowiedzenia bieżącej umowy na czas określony po zmianach (czyli co ma art. 36 kp po lutym 2016 r. do umów zawartych teraz)

Przypomnijmy, że już za dwa miesiące wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę na czas określony (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Podstawowe zmiany to: 33-miesięczny limit zatrudniania na czas określony; zrównanie okresów wypowiedzenia (umowa o pracę na czas określony będzie miała taki sam, „narastający” okres wypowiedzenia, jak umowa na czas nieokreślony — art. 36 kp; aczkolwiek nadal nie będzie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas określony); pracodawca będzie mógł zwolnić ze świadczenia pracy pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia. Na to wszystko nakładają się oczywiście przepisy przejściowe wynikające z samej ustawy nowelizacyjnej — część z nich omówiłem w tekście Bieżąca umowa o pracę na czas określony po zmianach w lutym 2016 r.


facebook lege artis

Czasopismo Lege Artis jest już na Facebooku — kliknij, sprawdź, skorzystaj


Czas więc zająć się jeszcze jedną normą, która odnosi się do statusu prawnego pracowników, którzy mają umowy o pracę na czas określony zawarte pod rządami wcześniejszych przepisów — a które to umowy będą trwały po zmianach w sposobie obliczania okresu wypowiedzenia.

Chodzi mi oczywiście o okres wypowiedzenia umowy na czas określony, do którego stosować będzie się znowelizowany art. 36 par. 1 kp — a który po zmianach będzie miał brzmienie następujące:

art. 36 par. 1 kp (po nowelizacji)
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Tu jest wszystko jasne: ustawodawca zrezygnował z dotychczasowej zasady, że umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, i to wyłącznie pod warunkiem, że została zawarta na przeszło pół roku, a w dodatku, że stosowna klauzula została dopisana do umowy o pracę. Od 22 lutego 2016 r. pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony będzie miał taki sam okres wypowiedzenia jak jego kolega na umowie bezterminowej — czyli zależny od stażu pracowniczego u danego pracodawcy.Pytanie co z umowami o pracę na czas określony, które zostały zawarte pod rządami dotychczasowych przepisów — i które „przeszły” do nowego porządku prawnego?

Tu zasada jest prosta:

 • okresy wypowiedzenia wynikające z art. 36 par. 1 kp dotyczą wszystkich umów o pracę — także tych sprzed lutego 2016 r.;
 • sprawa jest prosta jeśli chodzi o umowy podpisane po wejściu w życie nowych przepisów — taka umowa o pracę od początku podlega tylko i wyłącznie znowelizowanemu kodeksowi pracy, zatem w całości stosujemy do niej nowe regulacje;
 • nieco inaczej jest natomiast z umowami „przechodzącymi” — tutaj także stosuje się terminy wypowiedzenia wynikające z art. 36 par. 1 kp, ale okresy wypowiedzenia liczymy „od nowa”, tj. od 22 lutego 2016 r.

Wynika to z art. 16 nowelizacji, w myśl którego:

art. 16 ustawy nowelizującej kodeks pracy
Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podsumowując: jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony przed wejściem w życie nowych przepisów o okresach wypowiedzenia, stosuje się oczywiście te właśnie nowe regulacje, ale pracodawca nie musi brać pod uwagę („dodawać”) okresów zatrudnienia pracownika sprzed 22 lutego 2016 r. (Dla przykładu: mam umowę z lutego 2013 r., jednak ów 3-letni staż pracowniczy nie uprawnia mnie do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z art. 36 par. 1 pkt 3 kp).

69 comments for “Okres wypowiedzenia bieżącej umowy na czas określony po zmianach (czyli co ma art. 36 kp po lutym 2016 r. do umów zawartych teraz)

 1. b52t
  22 grudnia 2015 at 10:33

  Jak dla mnie to ruch w dobrą stronę. Choć z pewnością można próbować wysuwać argument, że osoby, które podpisują umowy na czas określony znają konsekwencje i robią to w pełni świadomie i dobrowolnie, a zatem, nie ma co wiązać ludzi do siebie na dłużej niż to przewidywał K.p. w poprzednim brzmieniu.

  • 22 grudnia 2015 at 11:30

   A mogli dowalić wstecz … ;-)

   • b52t
    22 grudnia 2015 at 11:44

    Prosimy nie podsuwać pomysłów, bo gotowi je zrealizować jako „posłuchanie postulatów społeczeństwa”. ;-)

 2. Adam314
  22 grudnia 2015 at 18:29

  Nie umiem się połapać tylko – co w sytuacji gdy mam umowę na czas określony zawartą na np. 5 lat i została ona zawarta na miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów? Umowa ulega skróceniu czy po maksymalnym okresie zmienia się w umowę na czas nieokreślony?

  A na marginesie – skąd te 33 miesiące? Z prawniczego na ludzkie ;) to 2 lata i 9 miesięcy. Bardzo nietypowa liczba.

  • 22 grudnia 2015 at 20:13

   > Nie umiem się połapać tylko – co w sytuacji gdy mam umowę na czas określony zawartą na np. 5 lat i została ona zawarta na miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów? Umowa ulega skróceniu czy po maksymalnym okresie zmienia się w umowę na czas nieokreślony?

   Umowa ulega przekształceniu w taką na czas nieokreślony, ale — moim zdaniem — dopiero po upływie 33 miesięcy. Ale o tym o tym będzie w następnym odcinku ;-)

   > A na marginesie – skąd te 33 miesiące? Z prawniczego na ludzkie ;) to 2 lata i 9 miesięcy. Bardzo nietypowa liczba.

   Jest taki stary prawniczy przesąd, jeszcze z czasów 3-letnich szkół prawa, że liczba 3 jest szczęśliwa (omne trinum perfectum) i każda ustawa, w której jest jakaś trójka — będzie szczęśliwa oraz ew. zarzut sprzeczności z konstytucją spełznie na niczym.

   • 23 grudnia 2015 at 14:36

    Dobra, to był żart :o)

    Chodzi o 3 lata — 33 miesiące tutaj, a 3 miesiące wcześniej (umowa na okres próbny). Razem daje 3 lata.

 3. anna
  29 grudnia 2015 at 10:39

  Mój mąż właśnie dostał kolejną umowę na czas określony od 01.01.2016 do 21.11.2018. W umowie zawarta jest klauzula o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, ale rozumiem, że obowiązywać ona będzie tylko do 21 lutego, a od 22 lutego okres wypowiedzenia naliczany będzie tak jak w przypadku umów na czas nieokreślony?

 4. Sławek
  12 stycznia 2016 at 20:56

  Czyli pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy ponad 3 lata, którego umowa na czas określony trwa w dniu wejścia przepisów, na dzień np. 23.02.2016r. będzie miał prawo do 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia a jeśli pracodawca np. 24.02.2016r. zawrze z nim nową umowę na czas określony nagle uzyska prawo do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia?

  • 13 stycznia 2016 at 08:57

   Nie.

   • Sławek
    13 stycznia 2016 at 21:25

    Ależ tak! Proszę zapoznać się ze stanowiskiem MPiPS z dnia 07 października 2015r.
    http://inforrb.pl/aktualnosci/326767,MPiPS-Jak-stosowac-przepisy-przejsciowe-dotyczace-umow-terminowych.html

    • 14 stycznia 2016 at 08:49

     Ależ nie — należy czytać ze zrozumieniem:

     Nie ma podstaw prawnych, aby do dopuszczalnego 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22 lutego 2016 r. wliczać okres (okresy) wcześniejszego zatrudnienia pracownika na podstawie tego rodzaju umowy. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu.

     Zatem:

     1) pracownik, który był już wcześniej zatrudniony nie ma 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, lecz jego okres wypowiedzenia reguluje art. 36 par. 1 kp (ale staż liczy się oczywiście od 22 lutego 2016 r.),
     2) pracownik zatrudniony po 22 lutego nie „nagle uzyska prawo do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia” — będzie miał taki sam okres wypowiedzenia, jak pracownik z pkt 1.

     Ich sytuacja jest dokładnie taka sama.

     • Sławek
      14 stycznia 2016 at 16:54

      Przecież to cytat dotyczący limitu czasu zatrudnienia a nie okresu wypowiedzenia… (do okresu wypowiedzenia nie mają nic 33 miesiące przecież).

      Oto cytat dla okresów wypowiedzenia:
      „…począwszy od 22 lutego 2016 r. do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wliczany będzie łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, niezależnie od przerw między kolejnymi zatrudnieniami pracownika ani niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik wcześniej świadczył pracę u tego pracodawcy (art. 36 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą). Zdaniem Departamentu Prawa Pracy w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych począwszy od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.”
      Należy czytać całość :)

      • 14 stycznia 2016 at 20:19

       Takich rzeczy na pewno można przeczytać więcej, niezależnie od tego jakie ministerstwo to firmuje.

       Natomiast wystarczy jeszcze raz przeczytać art. 16 nowelizacji:

       Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

       Jeśli zatem problem ma polegać na tym, że jest powiedziane co dzieje się z umowami „teraźniejszymi”, a nie ma słowa nt. umów zaprzeszłych, to mogę podpowiedzieć, że już na 1 roku studiów uczyli mnie, że takie problemy załatwia się wnioskowaniem z mniejszego na większe — zatem: skoro nie dotyczy umów „z teraz”, to tym bardziej nie dotyczy umów „z wczoraj i przedwczoraj”.

       • Sławek
        18 stycznia 2016 at 08:59

        Dobrze, dobrze… Jeśli już doszliśmy do tego że jednak interpretacja ministerstwa jest nieco inna niż wcześniej sądziłeś, to zastanówmy się nad taką sytuacją:
        Pracownik zatrudniony jest u jednego pracodawcy od ponad 3 lat. W dniu wejścia przepisów ma umowę na czas określony do 24.02.2016r. – tego dnia wg nowych przepisów do okresu wypowiedzenia liczą mu się 2 dni stażu. Następnego dnia podpisuje z pracodawcą umowę na czas nieokreślony. Ile stażu do wypowiedzenia będzie mu się liczyło wtedy?

       • 18 stycznia 2016 at 11:51

        Pytanie jest podchwytliwe, ale odpowiedź jest prosta: w takim przypadku staż będzie się liczyło „od początku”. Różnica wynika z tego, że zmiana obejmuje wyłącznie umowy na czas oznaczony, które zalicza się do stażu wyłącznie w przód — a wynika to właśnie z ustawy :)

 5. mbbm
  20 stycznia 2016 at 19:12

  Proszę o wyjaśnienie. W komentarzu do art. 14 ust. 3 w artykule https://czasopismo.legeartis.org/2015/09/umowa-prace-czas-okreslony-zmiany-2016.html w podanym przykładzie, sugeruje Pan, że staż się nie ‚zeruje’. Powyższa interpretacja jest jednak inna i zgodna z innymi interpretacjami dostępnymi w internecie. Jak to ostatecznie jest?

  Dodatkowego smaczku dodaje Pan zwrotem „pracodawca nie musi brać pod uwagę okresów zatrudnienia pracownika sprzed 22 lutego 2016 r.”. Nie musi, ale może? A co jeśli weźmie, i pracownik otrzyma 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a wolałby jednak owe 2 tygodnie? (Wiem, że interpretacje SN komplikują uznanie tego co jest korzystniejsze dla pracownika. )

  I na koniec moja osobista historia. We wspomnianym art. 14 ust. 3 mowa jest o umowach, w których zawarto 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (zgodny z obecnym art. 33), a co z umowami, w których ten okres wynosi miesiąc? Taka umowa podpada pod art. 14. ust 2? A co gdyby wynosił 3 tygodnie?

  Dziękuję za odpowiedź i rozwianie wątpliwości.

  • 20 stycznia 2016 at 20:06

   ad. 1) ostatecznie jest tak, że każdy ma swój pogląd — nawet jakby były 2 wyroki mówiące „tak”, a trzy wyroki „siak”, to i tak nic nie oznacza. Zresztą polecam komentarze poniżej;

   ad. 2) prawo jest prawem, natomiast pracodawca i pracownik mogą sobie zawrzeć porozumienie;

   ad. 3) uważam, że będzie obowiązywał, jako „korzystniejszy” dla pracownika, kodeks pracy.

 6. Tomasz
  21 stycznia 2016 at 16:28

  Witam to ja mam takie pytanie pracuje w obecnej firmie 2 lata . 29 stycznia mam dostac wypowiedzenie to jaki mam okres wypowiedzenia 2 tyg tak ? i czy jezeli wypowiedzenie ma byc za porozumieniem stron/redukcja etatu to czy przysluguje mi miesieczna odprawa jezeli obecna umowal byla podpisana do pazdziernika obecnego roku z gory dziekuje za jakies informacje
  Tomasz

  • 22 stycznia 2016 at 06:48

   Jeśli to umowa na czas określony, a jest w niej wskazany okres wypowiedzenia (14 dni), to okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.

   Jeśli rozwiązanie ma nastąpić za porozumieniem stron, to nie ma okresu wypowiedzenia — umowa się rozwiąże w terminie wskazanym w piśmie.

   Odprawa będzie się należała, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a przyczyną jest np. redukcja etatu. Porozumienie lub wypowiedzenie (jako forma rozwiązania) nie ma znaczenia.

 7. Dominika Flagowska
  22 stycznia 2016 at 16:32

  Witam.
  Proszę o pomoc. Działam po stronie pracodawcy. Pracownik nie wywiązuje się z obowiązków. Mamy umowę o pracę na czas określony od 01.10.2015 do 30.09.2016. Nie ujęto w niej wprost klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiąz. umowy za 2-tyg. wypowiedzeniem. Jednak zawarto co następuje „Okres wypowiedzenia umowy jest ustawowym okresem wypowiedzenia wymaganym przez prawo”. Czy można to potraktować jako klauzulę?
  Drugie pytanie. Gdyby nie można powyższego potraktować jako klauzlę, czy po 22.02.2016 można zastosować art. 36 par.1 KP i wypowiedzieć trwającą umowę pracownikowi? Będzie to zapewne termin 2 tygodni?

  • 22 stycznia 2016 at 21:45

   Osobiście uważam, że taki opis jest wystarczający, ale jest (na oko 1/19) ryzyka, że sąd jednak stwierdzi, że dla pracownika to nic nie oznacza, bo nie musi znać kodeksu pracy.

   Ta 1/19 to dla tych sądów, w których może nie wiedzą, że w przypadku umowy na czas nieokreślony też nie opisuje się terminów wypowiedzenia (aczkolwiek w informacji pracowniczej powinno być to opisane — no i ten 1 z 19 sądów powie, że nawet brak opisu w informacji jest wystarczającą podstawą do uwzględnienia powództwa).

   • Dominika Flagowska
    23 stycznia 2016 at 13:41

    A co z drugą częścią pytania? Uznając, że klauzuli nie ma, czy po 22.02.2016 mogę trwającą już umowę wypowiedzieć ją w myśl nowych przepisów?

    • 23 stycznia 2016 at 14:09

     Obawiałbym się, że brak klauzuli oznacza, niezależnie od tego czy umowa jest zawarta na przeszło 6 miesięcy, że jednak nie da się jej wypowiedzieć nawet bazując na nowych przepisach — nawet art. 14 ust. 3 ustawy nowelizacyjnej odnosi się do umów, ”
     w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia”.
     A jeśli nie przewidziano, to oznacza, że intencja stron była inna.

 8. devastor
  27 stycznia 2016 at 11:47

  Witam, a jak wygląda wypowiedzenie trwających umów na czas nieokreślony po 22.02.2016r.?
  Rozwiązując takie umowy uwzględniamy cały (nieprzerwany) okres zatrudnienia u danego pracodawcy, czy od dnia wejścia w życie nowej ustawy?

  • 27 stycznia 2016 at 12:01

   W przypadku umów na czas nieokreślony nic się nie zmienia. Ta nowelizacja ich w ogóle nie dotyczy. Wejście w życie ustawy i data 22 lutego 2016 r. nie ma żadnego wpływu.

   • devastor
    27 stycznia 2016 at 12:13

    dziękuję za odpowiedź

 9. m
  2 lutego 2016 at 11:55

  Witam. Czy jeśli posiadam w chwili obecnej 3 umowę 1. 3 miesięczna próbna 2. 2 letnia na czas określony 3. 2 letnia na czas określony do lipca 2017 r. . w kwietniu będzie 3 lata pracy. Czy obejmują mnie zmiany dot. wypowiedzenia ? Kiedy moja umowa przekształci się w nieokreślona?

 10. Przemek
  2 marca 2016 at 21:18

  Mam proste pytanie, bo czytam, czytam i zgłupiałem:) Pracuję u jednego pracodawcy niespełna 6 lat, obecnie jestem na drugiej umowie na czas określony zawartej 1.09.2013 r., która trwa do 30.08.2016r. Chcę teraz złożyć wypowiedzenie. I teraz pytanie, czy obowiązuje mnie dwa tygodnie wypowiedzenia, czy 3 miesiące??

  • 2 marca 2016 at 21:50

   Ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, trzymajcie mnie bo nie zdzierżę

   Skoro:
   – terminy wypowiedzenia oblicza się wg art. 36 kp (bo tak mówi art. 36 kp),
   – ale do ich obliczenia nie bierze się pod uwagę niczego co się działo przed 22 lutego 2016 r. (bo tak mówi art. 16 nowelizacji),

   to oznacza, że można przyjąć, że nawet jeśli świat zaczął się 6000 lat temu, to jednak dla potrzeb obliczania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony terminy do 6 miesięcy, do 3 lat i powyżej 3 lat oblicza się dopiero od 22 lutego 2016 r..

   Zatem skoro od 22 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. minęło „krócej niż 6 miesięcy”, to…

   • WW
    3 marca 2016 at 23:05

    Przede wszystkim zacznę, że generalnie przedstawiona tu interpretacja zasadniczo mnie przekonuje, ale mam wątpliwości. Załóżmy, że ani Ministerstwo, ani Redaktor nie mają tu racji i w art. 16 nie ma żadnej luki prawnej = nie ma podstaw do stosowania wnioskowań.

    Przyjmijmy, że wypowiadamy umowę dziś (w marcu). Wychodząc z zasady temus regit actum – skutki wypowiedzenia należy oceniać zgodnie z treścią znowelizowanego art 36 Kp. Gdyby w ogóle nie było art 16 nowelizacji to dziś pracodawca musiałby wziąć w każdej sytuacji cały zakładowy staż pracy – no ale art. 16 noweli Kp. wprowadza nam wyjątek od zasady tempus dla określonej grupy pracowników, a jak wiemy wyjątków nie interpretujemy rozszerzająco. Czyli konkluzja Ministerstwa byłaby ostatecznie trafna, ale jest źle uzasadniona.

    • 4 marca 2016 at 11:01

     Przy czym skutek byłby contra legem, ponieważ zmieniałby wyłącznie sytuację przejściowych pracowników, a reszty nie — dla czego nie znajduję uzasadnienia.

     Poza tym przemawia do mnie zasada, że jednak ustawa wchodzi w życie w dniu kiedy wchodzi, a wszelkie wyjątki muszą wynikać z samej ustawy.

     • WW
      5 marca 2016 at 20:33

      Na to Ministerstwo dało odpowiedź: „gonimy Europę” + nie będziemy ingerować w obecnie obowiązujące stosunki pracy (co by jednak oznaczało, że pracownicy „obecni” nie będą mogli doliczyć nic z zakładowego stażu pracy (np. 1 stycznia zawarli 2gą umowę, a wcześniej byli 3 lata zatrudnieni)). Z takim uzasadnieniem można się zgadzać lub nie, ale to co mnie przekonuje do tutejszej konkluzji to porównanie tej zasady z liczeniem stażu pracy przy limicie czasu zatrudnienia – tam Ministerstwo wyraźnie wyklucza możliwość doliczenia stażu, mimo, że nie ma również (dla pracowników niezatrudnionych 21/02) przepisu przejściowego.

      Podsumowując – czekamy na SN.

      • 5 marca 2016 at 22:23

       Zanim doczekamy się na SN minie więcej niż 33 miesiące — wystarczy poczekać na jakiś sensowny trend w II instancji.

 11. MonikaKT
  3 marca 2016 at 08:32

  Mam podpisaną umowę na czas określony – 2 lata. Miesiąc po podpisaniu umowy musiałam podpisać aneks o okresie wypowiedzenia – 2 tygodnie. 1/3/16 minął rok od rozpoczęcia pracy. Czy ma teraz zastosowanie okres „1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy”, czy aneks nadal jest w mocy?

  • 3 marca 2016 at 09:03

   Aneks nie ma znaczenia o ile jest niekorzystny dla pracownika. Jeśli jest korzystny dla pracownika, ma znaczenie.

   To oznacza, że może być równocześnie i nieważny, i ważny (np. pracodawca nie może się na niego powołać, ale pracownik może).

   Mam już o tym pod ręką świeży wyrok SN, tekst pójdzie lada dzień.

 12. Krystyna
  3 marca 2016 at 21:36

  Nie chcę zamęczać, ale aktualnie wręczamy pracownikom informacje uzupełniajśce do umowy o pracę i mamy zgryz. Niektórzy pracownicy mieli podpisane umowy na czas określony przed 22 lutego 2016, w których był zapis o miesięcznych, a nawet dwumiesięcznych okresach wypowiedzenia. Jak w takich przypadkach ma sie znowelizowany art.36 KP? Czy pracownicy są traktowani na równi z tymi z zaposem o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia?

  • 5 marca 2016 at 22:29

   To jest nawet ciekawy problem. Skłaniałbym się ku poglądowi, że jeśli te postanowienia były inne niż kodeksowe („2 tygodnie”), to w części w jakiej można je traktować jako korzystne dla pracownika — postanowienia wiążą. W pozostałej części obowiązuje art. 36 kp (czyli obowiązuje pracodawcę).

   Ilustracyjny tekst pójdzie w poniedziałek.

 13. Kasia
  9 marca 2016 at 19:00

  Proszę mi powiedzieć, bo z tych zawiłości juz nic nie rozumiem, mimo iż jestem zatrudniona na umowę zastępstwo od 06.2015 to okres wypowiedzenia z trzech dni zmienia sie bezwzględnie na 14 dni, a tem miesiąc wypowiedzenia nalicza sie dopiero od 22.02.2016 a nie od 06.2015?

 14. Grzegorz Janiszewski
  9 marca 2016 at 23:49

  Proszę mi poradzić bo już się pogubiłem. Mam umowę do 31.05.2016 (11 miesięcy). Dziś dostałem w pracy do podpisu informację o zmianie długości okresu wypowiedzenia z 2 tyg. na 3 m-ce (nie podpisałem). Zmartwiło mnie to gdyż w kwietniu planowałem złożyć wypowiedzenie. Staż pracy w tym zakładzie ogólnie mam ponad 3 lata. Chcę odejść w kwietniu, co teraz?obowiązują mnie te 3 m-ce czy 2 tygodnie?próbować się dogadać z pracodawcą czy co?do dziś nic nie wiedziałem o tych zmianach w ustawie…

  • 10 marca 2016 at 08:57

   Obowiązuje regulacja kodeksowa, zatem dziś jest to 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Aneks zmieniający na 3 miesiące byłby:

   – wiążący dla pracodawcy (bo jest korzystny dla pracownika), czyli pracodawca musiałby trzymać się takiego okresu wypowiedzenia,
   – niewiążący dla pracownika, ponieważ skorzystanie z wcześniejszego rozwiązania może być dla niego korzystne:

   https://czasopismo.legeartis.org/2016/03/skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html

   • Grzegorz Janiszewski
    14 marca 2016 at 11:27

    Rozmawiałem dziś z kadrami i powiedziano mi, że policzyli mi staż pracy w tej instytucji (ponad 3 lata) i że obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli bym chciał się zwolnić wcześniej to pozostaje mi jedynie napisanie wniosku o wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wiem, że raczej się na to nie zgodzą, więc pewnie czeka mnie dyscyplinarka :/ Chciałem pracować do końca kwietnia (umowa jest do końca maja) bo wyjeżdżam za granicę, więc nie będę miał jak się z nimi wykłucać czy sądzić

     • Ewelina
      17 kwietnia 2016 at 15:04

      Witam! Czytam, czytam i proszę o rozwiązanie moich wątpliwości. Pracę zaczełam 3 miesięczna umowa próbną, następnie kolejna umowa na rok, w kwietniu 2016 kolejna umowa na rok. Chciałabym złożyć wypowiedzenie. Zgodnie z nową ustawą te okresy się nie sumują i od kwietnia przez kolejne 6 miesięcy obowiązuje mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia? w umowie nie mam zawarte jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje.

 15. Paweł
  5 kwietnia 2016 at 10:22

  Mam umowe na czas okreslony od 02.2013, do 01.2017, jakie jest okres wypowiedzenia?

  • 5 kwietnia 2016 at 10:45

   O tym właśnie jest ten tekst. Zapraszam do przewinięcia do góry i poświęcenia 5 minut na lekturę.

 16. JM
  15 kwietnia 2016 at 07:59

  Witam Mam pytanie
  Pracownik zatrudniony na czas określony od 1.01.2015r.do 31.12.2018r. W
  umowie zawarto klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze
  stron z zachowaniem 2 tygodniowego okresy wypowiedzenia.
  Okresy wypowiedzenia liczymy od 22.02.2016r.:
  okres wypowiedzenia 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż
  6 miesięcy -to liczymy od 22.02.2016r. do 21.08.2016r. czy do
  20.08.2016r.?
  okres wypowiedzenia 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co
  najmniej 6 miesięcy – liczymy od 22.08.2016r. czy od 21.08.2016r.?

 17. Marek
  30 maja 2016 at 21:11

  WItam,
  Czy jeszcze ktoś byłby w stanie mi odpowiedź na pytanie czy mogę wypowiedzieć umowę na czas określony (3 miesiące) przed rozpoczęciem pracy.
  Umowa została zawarta w marcu, natomiast pracę mam zacząć od 1 lipca..
  W warunkach umowy dot. okr. wypowiedzenia zawarta jest informacja, że umowa może zostać rozwiązana na warunkach zgodnie z kodeksem pracy, za porozumieniem stron.
  Pozdrawiam,
  M

 18. Tomy Fani
  2 stycznia 2017 at 16:25

  Czyli jeśli podpisalem umowę od 1.08.2012 na czas określony 6 lat, to moje wypowiedzenie jest 1 miesięczne?

 19. Aga
  18 stycznia 2017 at 15:04

  Ja mam zawartą umowę od 1.03.2016 do 31.03.2018. Chcąc składać wypowiedzenie z pracy, jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia? W umowie zaznaczone jest, że okres wypowiedzenia reguluje art. 36 KP. jednak w tej firmie pracuje już 4 rok, a to jest moja bodajże 5 umowa, ponieważ po każdej umowie następował krótki okres przerwy w zatrudnieniu. Dodam, że jestem moja pensja jest współfinansowana przez UP z jakiegoś projektu. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

 20. Hieronim
  7 marca 2017 at 13:01

  A ja mam pytanie odnośnie całkowitej długości okresu wypowiedzenia. Określenie „1 miesiąc” nie jest dla mnie jednoznaczne. Jeśli mam umowę na czas określony i pracuję u obecnego pracodawcy 8 miesięcy, a w umowie w punkcie dotyczącym wypowiedzenia umowy jest jedynie odsyłacz do kodeksu pracy, art.36, par.1., to jaki dokładnie obowiązuje mnie okres wypowiedzenia? Np. składam wypowiedzenie 07.03, to okres wypowiedzenia trwa rzeczywisty miesiąc i ostatnim dniem mojej pracy będzie 06.04? Czy będę zmuszony pracować do końca kwietnia, a zatem okres wypowiedzenia będzie wynosił de facto niemal 2 miesiące? Rozumiem, że w razie czego mogę wnioskować o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron i skrócenia okresu wypowiedzenia (na co pracodawca może się nie zgodzić)?

  • 7 marca 2017 at 13:15

   Okres wypowiedzenia trwa miesiąc, ale jego koniec zawsze jest na koniec miesiąca :) Więc tak, wypowiedzenia z początku miesiąca kończą się za prawie 2 miesiące — ale już te z końca są bliższe pojęciu kodeksowemu.

   (BTW wypowiedzenia liczone w tygodniach kończą się zawsze w sobotę — no taki już jest ten kodeks pracy.)

 21. Boby
  17 marca 2017 at 12:56

  Czyli, jak jestem zatrudniony od listopada 2013 do grudnia 2018 to mój okres wypowiedzenia dziś wynosi miesiąc , anie trzy miesiące , tak?

 22. Boby
  17 marca 2017 at 12:57

  a nie*

 23. Bea Tka
  26 lipca 2017 at 15:04

  Witam.Jeżeli mam umowę od 2015-2020 a w firmie nie przepracowałam 3 lat to jakie mam wypowiedzenie?Liczy się to ile przepracowałam w danej firmie czy na ile dostałam umowę?”pracownik był zatrudniony”= przepracował w jednej firmie? czy „pracownik był zatrudniony” =miał umowę no co najmniej 3 lata

 24. Esmeralda Tkaczyk
  25 października 2017 at 12:46

  to jak pracuje juz 2 lata od 2015 to jakie mnie obowiazuje wypowiedzenie

 25. Luiza
  9 kwietnia 2018 at 14:14

  pracownik ma umowę na czas nieokreślony , przepracował więcej niż 1 rok . Obowiązuje go okres wypowiedzenia 1miesiąc. zależy mu na okresie wypowiedzenia dwutygodniowym ja też się nie sprzeciwiam czy mogę tak postąpić

  • Olgierd Rudak
   9 kwietnia 2018 at 15:18

   Zawsze można podpisać porozumienie rozwiązujące.

 26. Nata
  16 lipca 2018 at 20:44

  od 1 maja mam umowę na czas nieokreślony wcześniej miałam 3 umowy na czas określony u pracodawcy pracuje od 2011r. W czerwcu złożyłam wypowiedzenie i uważam że mam 1 miesiąc wypowiedzenia do 31 lipca. Firma twierdzi że mam 3 miesięczne wypowiedzenie. proszę o odpowiedz kto ma rację ??
  :)

  • Olgierd Rudak
   16 lipca 2018 at 21:42

   Pracodawca — umowa jest na czas nieokreślony (więc nie stosuje się art. 16 nowelizacji), zaś zatrudnienie trwa przeszło 3 lata.

 27. Kumkwat
  12 września 2018 at 16:48

  Za rok kończę szkole srednia, więc od maja do wrzesnia (przed studiami) mogę pracowac. Czy mam prawny obowiazek ujawnić pracodawcy, że z gory wiem, ze za chwilę wypowiem umowe? Czy mogę skłamać („no nie wiem jak to będzie za te pare miesięcy” albo „papiery na uczelnię raczej złoże, ale jak mi się bardzo tu spodoba, to zostane”)? Jest oczywiste, że szuka sie pracownika na dłużej, a nie na krocej, więc jak będę szczery, to nie będę brany pod uwage.

  • Olgierd Rudak
   12 września 2018 at 17:24

   Pracownik nie ma obowiązku ujawniania pracodawcy swych planów życiowych, chociaż w pewnych sytuacjach zwodzenie drugiej strony co do zamiaru zawarcia umowy może skutkować odpowiedzialnością (tzw. ujemny interes umowny, oczywiście trudno sobie wyobrażać, by te przepisy mogły mieć zastosowanie w w/w przypadkach).

 28. Anonim
  29 listopada 2018 at 09:16

  Witam…mam pytanie …umowe mam na 2l na pełen etat…dwa dni przed końcem umowy dowiaduje sie ze kolejna umowa (powinna byc na stałe bo to byłaby 3 moja umowa z nimi) nie bedzie podpisana …czy to zgodne z prawem?czy nie powinni mnie poinformowac 2 tyg.wczesniej zebym szukała innej pracy?

  • Olgierd Rudak
   29 listopada 2018 at 09:26

   Nie, pracodawca nie ma obowiązku informowania o zamiarze niezawierania kolejnej umowy o pracę.

 29. Pracownik
  11 grudnia 2018 at 23:44

  Mam pytanie, moja umowa kończy się z dniem 15 lutego 2019 roku. Była podpisana 27 stycznia 2016 – obowiązywała od 16 lutego 2016r. Co w takiej sytuacji, czy obowiązuje mnie okres wypowiedzenia czy z dniem 16 lutego 2019 mogę nie przyjść do pracy. Nie chcę przedłuzać tej umowy z dniem 16 lutego 2019 chcę zakończyć pracę, (dziś dostałam pismo że, moja umowa została przedłużona na czas nieokreślony). Dziękuję za odpowiedz

 30. Pracownik
  11 grudnia 2018 at 23:49

  Zapomniałam napisać że umowa była zawarta na 3 lata.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.