Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony w pytaniach i odpowiedziach

Dokładnie za miesiąc wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy odnosząca się do umów na czas określony (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Nowym przepisom prawa pracy poświęciłem w Lege Artis kilka tekstów, ale coś mi mówi, że rozsądnie byłoby zebrać informacje do kupy, w formie jakichś tam pytań i odpowiedzi.

No to jadziem:

 • jaki jest limit czasu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony? od kiedy limit ten należy liczyć? — zgodnie z art. 25(1) par. 1 kp pracownik nie może być zatrudniony na umowę o pracę na czas określony przez dłużej niż 33 miesiące. Do tego terminu nie wlicza się: umów próbnych oraz wcześniejszych (tj. obowiązujących w dniu 22 lutego 2016 r.) umów o pracę na czas określony;
 • czy to oznacza, że wprowadzono zakaz zawierania umów na okresy dłuższe niż 33 miesiące? — nie, nie ma takiego zakazu, strony stosunku pracy nadal mogą określać terminy umów dość dowolnie (pomijając ryzyko zakwalifikowania umowy podpisanej na bardzo długi okres jako umowy na czas nieokreślony). Z nowelizacji kodeksu pracy wynika tylko tyle, że po upływie 33 miesięcy umowa taka ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony;
 • ile umów terminowych może być zawartych? która umowa na czas określony ulegnie przekształceniu w zawartą na czas nieokreślony? — po zmianach dopiero czwarta umowa na czas określony będzie kwalifikowana jako umowa na czas nieokreślony, a wynika to ze zdania, iż „łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech” w art. 25(1) par. 3 kp — dopiero przekroczenie okresu zatrudnienia (a nie zawarcie dłuższej umowy) skutkuje jej przekształceniem;
 • jaka musi być przerwa między umowami, żeby licznik się „skasował”? — po nowelizacji w art. 25(1) par. 1 kp nie będzie frazy „o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca” — czyli licznik umów nigdy się nie „zresetuje”. Do stażu zaliczać będzie się każda umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
 • jeśli pracownik ma już (tj. przed 22 lutego 2016 r.) umowę na czas określony, to od kiedy może liczyć na przekształcenie? i która następna zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony? — zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy nowelizującej kodeks pracy bieżąca umowa jest wliczana do limitu 33 miesięcy dopiero od 22 lutego 2016 r., zaś co do liczby umów to nic się nie zmienia (tj. liczba umów się nie zeruje — pierwsza jest pierwszą, druga jest drugą);
 • jednak mimo tego trzecia kolejna umowa, zawarta już po 22 lutego 2016 r., może czasem ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony — jest to konsekwencją art. 14 ust. 5 ustawy nowelizacyjnej, a temat jest przybliżony w tekście Bieżąca umowa o pracę na czas określony po zmianach w lutym 2016 r.;
 • jakie będą okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony? — znowelizowany art. 36 kp dotyczyć będzie każdego rodzaju umowy, tj. i tej na czas określony, i tej na czas nieokreślony, czyli okres wypowiedzenia będzie rósł wraz z przyrostem stażu pracowniczego u danego pracodawcy (od 2 tygodni do 3 miesięcy);
 • zatem czy pracownik, który w lutym 2016 r. ma 3 lata stażu pracy, od razu korzysta z 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę? — nie, zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej kodeks pracy do stażu nie wlicza się wcześniejszych okresów zatrudnienia na umowę na czas określony. Niezależnie od tego co sądzi Ministerstwo Pracy (wątek był wałkowany w komentarzach), uważam, że do limitu 33 miesięcy nie wliczamy także umów wcześniejszych (czyli zakończonych przed 22 lutego 2016 r.) — a wynika to z prostego wnioskowania: skoro znowelizowane przepisy wchodzą w życie 22 lutego 2016 r., a prawodawca nie określił takiego skutku w przepisach przejściowych, to nie sposób twierdzić, że mimo tego, iż zmiany nie dotyczą umów bieżących, to dotyczą umów zaprzeszłych (to kontr-logiczne);
 • czy po zmianach będzie konieczne wpisywanie do umów o pracę klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie umowy o pracę? — nie, w kodeksie pracy uchylono art. 33 kp, który nakazywał wpisywanie do umów klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy terminowej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, po nowelizacji taka umowa może być rozwiązana wyłącznie na podstawie przepisów ustawy;
 • czy po zmianach wypowiedzenie umowy terminowej będzie wymagało uzasadnienia? — nie, zrównanie warunków rozwiązywania umów o pracę dotyczy tylko okresów wypowiedzenia, ale umowa na czas określony nadal może być rozwiązana bez uzasadnienia (art. 30 par. 4 kp nadal dotyczy tylko umowy na czas nieokreślony);
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia? — tak, dodany art. 36(2) kp zezwala pracodawcy na jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, niezależnie od tego z czyjej inicjatywy umowa będzie rozwiązana. Ważne: pracownik oczywiście zachowuje prawo do wynagrodzenia.

I to by chyba było na tyle — kończąc cykl poświęcony nowelizacji zasad dotyczących umów o pracę na czas określony.

51 comments for “Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony w pytaniach i odpowiedziach

 1. baszar
  26 stycznia 2016 at 23:04

  Dziękuje za przejrzyste artykuły. Większość zmian w KP dzięki nim zrozumiałem, pozostała dla mnie niejasna jedna kwestia.
  Prosiłbym o odpowiedź odnośnie „ile umów terminowych może być zawartych?”
  (tu chyba wyjdzie moja ogólna słaba znajomość KP).

  Jestem w następującej sytuacji:

  Cały czas ten sam pracodawca. Umowy po sobie bez przerw.
  Pierwsza umowa na czas określony 3 m-ce. Druga 12 m-cy. Trzecia na czas nieokreślony, rozwiązana za porozumieniem stron po 11 m-cach i 15 dniach (z powodu zmiany stanowiska). Czwarta umowa (nowe stanowisko) na czas określony na 6 m-cy.
  Teraz trwa piąta umowa – na czas określony 17 m-cy od 25.08.2015.

  I tu mam pytanie: czy ta piąta umowa (czyli czwarta na czas określony u tego samego pracodawcy) przekształci się 22.02.2016 w umowę na czas nieokreślony? Czy też liczba umów terminowych liczy się od nowa, i ta piąta, będzie w rozumieniu znowelizowanego KP dopiero drugą umową na czas określony?

  • 27 stycznia 2016 at 08:58

   Ta umowa nie przekształci się już w umowę na czas nieokreślony, nastąpi to po upływie 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r.

   Natomiast kalendarz jest o tyle dziwny, że mamy tu sekwencję: UO, UO, UNO, UO — wydaje mi się, że przedzielenie tą UNO „resetuje” licznik, zatem obecna UO jest pierwszą w kolejce… do limitu trzech, które łącznie mogą być zawarte (czwarta się przekształci — czwarta lub 33 miesiące, co pierwsze).

 2. anna
  30 stycznia 2016 at 12:59

  Witam,mam takie pytanie. Moja pierwsza umowa o pracę trwała od 5 maja do 31 lipca 2013r (na pół etatu), druga od 9 września do 31 grudnia 2013r (na pół etatu), trzecia od 1 marca do 31 lipca 2014r (na pół etatu), czwarta trwa od 1 września 2014 do 29 lutego 2016 ( z tym, ze od 1 września do 31 sierpnia 2015 koszt zatrudnienia pokrywał Urząd Pracy, w ramach projektu, a pracodawca za to zobowiązał się do zatrudnienia mnie na pełny etat od 1 września do 29 lutego 2016r). Jednakże umowę na ten półtoraroczny okres mam z pracodawcą. Czy należy mi się okres wypowiedzenia? i czy gdyby pracodawca zawarł ze mną umowę od 1 marca, skutkowałoby to umową na czas nieokreślony bez względu na wymiar etatu?

  • 30 stycznia 2016 at 14:13

   Właściwie to od kiedy i w jaki sposób przekształcają się umowy jest dość wyraźnie napisane w tym tekście — i w każdym poprzednim, tudzież w komentarzach.

 3. jan
  18 lutego 2016 at 12:48

  rozmawiałem dziś z radcą PIP i powiedział że wypowiadając umowę 26.02.2016 z pracownikiem zatrudnionym od sześciu lat (była klauzula 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia) muszę zastosować 3 miesięczny okres wypowiedzenia

  • 18 lutego 2016 at 12:59

   Być może nie zauważył art. 16 ustawy nowelizacyjnej:

   Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 4. kasia
  22 lutego 2016 at 14:34

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Mianowicie mam już trzecią umowę z tym samym pracodawcą pierwsza (od marca 2013 r. do marca 2014 r.) druga (od marca 2014 r. do marca 2015 r.) i trzecia (marca 2015 r. do marca 2019 r.) i teraz chciałabym się dowiedzieć czy okres 33 miesięcy mam liczyć od 22 lutego 2016 r.? czy tamte dwie umowy się nie wliczają i okres 33 miesięcy skończy mi się dopiero pod koniec 2018 r.?

  • Janka Kowalska
   9 kwietnia 2016 at 20:36

   Czas leci od lutego wiec tak jak Pani napisala, z koncem 2018

 5. odprawa
  24 lutego 2016 at 19:36

  Witam mam pytanie:mam umowę na czas określony do 31 grudnia 2016r,we wrześniu br. osiągam wiek emerytalny,czy pracodawca może wcześniej rozwiązać umowę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia i czy należy się odprawa

  • 24 lutego 2016 at 20:17

   Okres wypowiedzenia określony jest w ustawie i zależy od stażu (bo już nie od rodzaju umowy), w wieku przedemerytalnym co do zasady nie można zwalniać ludzi z pracy. Odprawa emerytalna będzie się należała jeśli rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w związku z przejściem na emeryturę.

 6. BiZU
  25 lutego 2016 at 14:06

  A jaki bądzie Pana zdaniem okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo zawartej przed wejściem w życie noweli przy wypowiedzeniu po wejściu w życie zmian ?

  • b52t
   25 lutego 2016 at 14:32

   Umowy na zastępstwo nie podlegają rygorowi/ochronie wynikającej z tej noweli, co oznacza, że można zawrzeć więcej niż 4 umowy pomiędzy tymi samymi stronami, ich okres może być dłuższy niż 33 miesiące. Na marginesie, okres 33 miesięcy liczony jest od 22.02.2016 r., co oznacza, że upłynie on 21.11.2018 r.

   • BiZU
    25 lutego 2016 at 14:51

    Nie o to mi chodzi ale o to czy wypowiedzenie będzie 3 dni czy tak jak inne umowy. Przepsiy przejściowe o tym nie mówią.

    • b52t
     25 lutego 2016 at 14:59

     Jeśli nie mówią i nie ma w tym zakresie zmian.

   • 25 lutego 2016 at 17:47

    Ściśle rzecz ujmując: art. 25(1) par. 4 ust. 1 kp — plus par. 5!

 7. Kama
  28 lutego 2016 at 13:48

  Witam, jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo. Umowa została zawarta w lutym 2015 r. do czasu powrotu pracownika (co nastąpi około sierpnia 2016 r.). W styczniu br zaszłam w ciążę. Czy zmiany w kodeksie pracy jakikolwiek wpłyną na moja sytuację? Po zmianach kp nie przewiduje umowy na zastępstwo i w związku z tym:
  czy są jakieś przepisy mówiące o tym że umowa na zastęsptwo przeksztalci się w umowę na czas określony? czy pracodawca ma obowiązek zmienić aneksem taką umowę?
  Kwestia ta interesuje mnie w zwiąsku możliwośią uzyskania zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka?

  • 28 lutego 2016 at 21:02

   O umowach na zastępstwo będzie tekst jutro rano.

   Generalnie o ile pracodawca potrafi zawierać umowy na zastępstwo, taka umowa nigdy się nie przekształci w zawartą na czas nieokreślony.

 8. malgru
  28 lutego 2016 at 15:19

  Witam.
  Mam następujące pytanie. W grudniu została zawarta z pracownikiem umowa na okres próbny do dnia 29 lutego 2016. Teraz chcemy podpisać z tym pracownikiem umowę na czas określony.Czy ten okres pracy między 22 a 29 lutym będzie wliczał się do stażu zatrudnienia ? Czy staż zatrudnienia u danego pracodawcy dotyczy tylko umów na czas określony?

  • 28 lutego 2016 at 21:01

   Do stażu pracowniczego zalicza się okresy pracy. A od tego na jakie potrzeby liczony jest ten staż, zależą jego konsekwencje (np. okresy wypowiedzenia liczą się u każdego pracodawcy z osobna).

 9. Gosc
  18 marca 2016 at 10:15

  Witam,
  Zamierzam zmienić pracę w ciągu miesiąca, dwóch.
  Posiadam umowę na czas określony od 2012 do 2018. W umowie zawarta jest informacja – rozwiązanie umowy 14 dni.
  W świetle nowych przepisów posiadam dalej 14 dni czy już więcej na rozwiazanej takiej umowy?

  • 18 marca 2016 at 10:52

   Odpowiedź jest w tekście.

   • Gosc
    18 marca 2016 at 11:54

    Faktycznie, przeczytałem i zauważyłem.

 10. Iwa
  23 marca 2016 at 09:12

  Z pracownikiem została zawarta umowa na okres próbny od 10-01-201 do 31-03-2011. Następnie dwie umowy na czas określony od 01-04-2011 do 31-03-2011 oraz od 01.04.2013 do 31.03.2016. Przed zmianami kolejna umowa musiałby być zawarta na czas nieokreślony. Czy po zmianach wchodzących w życie z dnem 22 lutego możemy zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony ( zgodnie z limitem trzech umów na czas określony ) na okres od 01.04.2016 do 31.10.2018? ( nie przekraczając limitu 33 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów tj. 22 lutego). Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. (opracowanie tematu super !)

  • 23 marca 2016 at 09:32

   Mnie się wydaje, że tu jakoś trzeba popatrzeć na art. 14 ust. 5 nowelizacji:

   https://czasopismo.legeartis.org/2015/09/umowa-prace-czas-okreslony-zmiany-2016.html

   ale przyznam, że tak na szybko coś mi tu nie gra…

   • Iwa
    23 marca 2016 at 11:25

    Ręce mi opadły. Po uporczywych próbach kontaktu z infolinią do Inspekcji Pracy w końcu się udało. W jednym Inspektoracie Pani powiedziała, że ustawodawca dopuścił w tym przypadku możliwość zastosowania trzeciej umowy nie dłuższej niż 33 m-ce licząc od 22 lutego. Ale ja chciałam mieć 100% pewności więc chciałam to sobie potwierdzić w jeszcze jednym. I tu Pani na początku powiedziała to samo ale poprosiła o chwilę- po chwili Pani nakrzyczała na mnie, że za długo testujemy pracowników i po co to robimy i powiedziała, że zastosowanie będzie miał tu właśnie art.14 ust.5 nowelizacji czyli całkowicie zmieniła stanowisko. A ja chciałam tylko zgodnie z przepisami :( I tak nie wiem jaką mam umowę zawrzeć.

  • Iwa
   23 marca 2016 at 11:11

   Oczywiście druga umowa do 31.03.2013 (a nie 2011)

 11. Sylwia
  28 marca 2016 at 19:22

  Dzień dobry, mam pytanie.
  Nie za bardzo rozumiem tych przepisów. Już się pogubiłam…. :(
  Zawarłam pierwszą umowę z pracodawcą 01 października 2015 r. Umowa kończy mi się 01 kwietnia 2016 r.
  Ile JESZCZE umów na czas określony może zawrzeć ze mną pracodawca i czy ta pierwsza umowa wlicza się jako pierwsza i czy ten okres wlicza się do 33 miesięcy???
  Bardzo proszę o odpowiedź, będe bardzo wdzięczna.

  • 28 marca 2016 at 19:44

   Proszę WSZYSTKO dokładnie przeczytać, bo WSZYSTKO jest dokładnie napisane.

  • 28 marca 2016 at 23:52

   jeszcze 2. Z tego co widzę to chyba od lutego się liczy te 33 miesiące.

 12. Ewa ZagaZigi
  29 marca 2016 at 08:50

  Witam u mnie taka sytuacja. Jestem teraz w trakcie 3 umowy na czas okreslony do 30.11.2017 roku. Wszystkie umowy na okres 3 lat. Była jeszcze jedna na okres probny 3 miesiace. Czy ta umowa jest juz umowa na czas nieokreslony. Bardzo prosze o odpowiedz. Dodam ze do 10.09.2016 r. Jestem na urlopie macierzynskim

 13. Janka Kowalska
  9 kwietnia 2016 at 19:40

  Witam, prosze o odpowiedz pod komentarzem KASI sprzed 2 miesiecy. Mam podobna sytuację dlatego chcialabym zobaczyc jaka jest odpowiedz. Bede bardzo wdzięczna. Pozdrawiam

  • 9 kwietnia 2016 at 20:02

   Ależ ta odpowiedź została udzielona — proszę przeczytać cały tekst. Albo ten:

   https://czasopismo.legeartis.org/2015/09/wypowiedzenie-umowy-czas-okreslony-2016.html

   • Janka Kowalska
    9 kwietnia 2016 at 20:06

    Przeczytalam caly tekst. Wnioskuje, ze termin 33 miesiecy leci od lutego tego roku. Chciałam tylko sie upewnic czy dobrze rozumuje. Ostatnio pracodawca udzielil mi innej informacji dlatego mnie to zmyliło. Niemniej dziękuję za odpowiedź. Drugi tekst zaraz przeczytam.

    • 9 kwietnia 2016 at 20:17

     A jak można rozumować inaczej, skoro napisałem, że nie wlicza się: umów próbnych oraz wcześniejszych (tj. obowiązujących w dniu 22 lutego 2016 r.) umów o pracę na czas określony?

     • Janka Kowalska
      9 kwietnia 2016 at 20:25

      Jezeli ma Pan problem z odpowiadaniem na pytania to albo prosze tego w ogole nie robic albo odpowiadac na te właśnie pytania w sposob jaki tego oczekuje osoba pytajaca. Wystarczylo jedno zdanie. Mimo to w koncu w ten dziwny sposób uzyskalam odpowiedz.

      • 9 kwietnia 2016 at 20:48

       Łaskawa Pani, proszę zatem o jedno: nawet jeśli nie chce się Pani czytać tekstów, których napisałem tu o owych „33 miesiącach” kilka, proszę poczytać komentarze.

       Otóż 95% „czytelników” to zwykłe lenie — nie czytają, lecz po prostu opisują swoją historię życia, plątankę dat — i „proszą o odpowiedź”. Bo tak jest prościej, prawda?

       Stąd proszę mi uwierzyć, ale „odpowiadać na pytania w sposób jaki oczekuje osoba pytająca” nie zamierzam, ponieważ LENISTWA popierać nie zamierzam.

       Niniejszym jest to ostatnia moja wypowiedź poświęcona tematowi nieszczęsnej nowelizacji kp, która weszła w życie 22 lutego 2016 r. Bezczelność ludzka nie ma granic, moja cierpliwość granice ma.

 14. KK
  22 kwietnia 2016 at 10:07

  Witam, a co z sytuacja nieco inna – to pracownikowi pasuje zawieranie z name umow na kilka tygodni raz na 2-3 miesiace. Na codzien jest rolnikiem, ale tez kierowca zawodowym. My jestesmy firma transportowa. Od czasu do czasu ten czlowiek ma chec i mozliwosc pojechania na naszej ciezarowce w trase na 3-4 tygodnie, a potem wraca i znowu przerwa. Nie jest to zastepstwo, nie powinna to byc umowa zlecenie (bno warunki identyczne jak dla naszych etatowych kierowcow). Zarowno my jak i on nie chcemy stalej umowy, tylko terminowe, bardziej kiedy jemu pasuje a my akurat mamy wolny samochod

 15. Jalisa
  9 maja 2016 at 16:24

  Dzień dobry,
  Od października 2015 miałam umowę o pracę na 3 miesiące (okres próbny, do grudnia 2015). Potem dostałam aneks, przedłużający umowę o pracę o kolejne 12 miesięcy (już nie na okres próbny, od stycznia do grudnia 2016). Teraz mamy maj i z końcem maja chcę wypowiedzieć umowę ze względu na zmianę pracy. Zastanawiam się czy mój okres wypowiedzenia w tej sytuacji to 2 tygodnie czy już może 1 miesiąc? Z góry bardzo dziękuję za pilną odpowiedź, ponieważ chcę podjąć odpowiednie kroki :)
  Pozdrawiam

 16. Anna
  24 maja 2016 at 02:48

  Czy umowy zawierane na czas określony dotyczące zatrudnienia u tego samego pracodawcy, ale na różnych stanowiskach traktuje się łącznie?

  • 24 maja 2016 at 09:12

   Oczywiście, zmiana stanowiska (podobnie jak zmiana literki w nazwie stanowiska) nie ma wpływu na obliczanie stażu pracowniczego.

 17. Sonia
  5 czerwca 2016 at 16:20

  Może mi to ktoś wyjaśnić?? —> art. 14 ust. 4 ustawy nowelizującej kp brzmi fascynująco: „trwająca
  w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą
  umowę w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
  nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu,
  jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25(1) ustawy
  zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu”

 18. gość
  4 lipca 2016 at 14:25

  witam czy majac umowe na czas okreslony na 5 lat teraz mi sie skonczyła i dostalam na 2 lata i 3 miesiace czy moze tak byc????

 19. Marian
  23 sierpnia 2016 at 17:04

  Mam pytanie, czy moje rozumowanie jest poprawne (w szczególności punkt C, bo A i B przytaczam dla porządku).
  Pracuję w firmie na umowie czasowej (umowa jest druga, a staż łączny ponad 3 lata). Zatem w myśl nowych przepisów:
  A. każda następna umowa, nawet czasowa, skutkuje 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bo nie ma już art. 33 kp.
  B. Obecnie umowa ma miesięczny okres wypowiedzenia, pomimo klauzuli o dwutygodniowym okresie (przepisy przejściowe)
  C. Gdybym jednak podpisał aneks do obecnej umowy (np. zmiana wynagrodzenia), wówczas wciąż mam miesięczny okres wypowiedzenia, a nie trzymiesięczny (bo to nie jest nowa umowa, a jedynie aneks do starej).

  • Marian
   23 sierpnia 2016 at 17:09

   D. Czy pracodawca nie powinien na podstawie art 29 § 3^2 KP na piśmie przedstawić nowych warunki umowy o pracę (nowy okres wypowiedzenia)?

 20. Bozena
  5 września 2016 at 00:18

  A zatem reasumując : jeśli miałam obiecana umowę bezterminowa na prace a po 3 miesięcznym okresie próbnym dostałam umowę na 30 miesięcy tzn ze pracodawca zmierza trzymać mnie bez umowy bezterminowej jeszcze przez np 2×30 miesięcy.

  Czy to jest poprawne wg kodeksu pracy?

 21. Sonia
  23 października 2016 at 22:04

  Witam – podobna sytuacja jak u przedmówcy:ile umów terminowych może być zawartych;Cały czas ten sam pracodawca. Umowy po sobie z przerwami w czasie wakacji: 01.09.2011-30.06.2012, 01.09.2012-30.06.2013,01.09.2013-30.06.2014,01.09.2014-30.06.2015;01.09.2016-30.06.2017.I tu pytanie: czy któraś z tych umów przekształci się na czas nieokreślony? Drugie pytanie brzmi: czy poprawne jest podanie przyczyny w umowie dla przeprowadzacza dzieci przez jezdnię, że pracuje do zakończenia zajęć w szkole, czy to podlega wyłaczeniu z limitu umów?

 22. natali
  28 października 2016 at 18:46

  Witam. Proszę o odpowiedz jak wyglądałaby sytuacja w moim przypadku. Posiadam 3 umowę na czas określony (w tym pierwsza na czas próbny, kolejne dwie na czas określony) z tym że ostatnia 3 umowa zawarta była w maju 2014 roku do maja 2019 roku. Z tego co wyczytałam umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony po 22.11.2018 roku. Jak wyglądałaby sytuacja gdybym w trakcie trwającej teraz umowy zaszła w ciążę, skorzystała z urlopu macierzyńskiego i wróciła do pracy powiedzmy w styczniu 2019 roku. Czy automatycznie po powrocie moja umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony? Czy gaśnie jednak z okresem wypowiedzenia?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.