Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa po rozwiązaniu umowy o pracę (art. 11 ust. 2 UoZNK)

Tak całkowicie przy okazji i bez związku z czymkolwiek co niedawno tutaj pisałem: zawierając umowę o pracy lub współpracy warto zwracać uwagę nie tylko na rubrykę „wynagrodzenie”, ale i na inne zobowiązania — w tym ewentualny zakaz konkurencji lub powinność zachowania w poufności sekretów firmy — ale warto też mieć na uwadze, że pewne rzeczy przychodzą do nas z mocy samego prawa.

Mam tu na myśli art. 11 ust. 1-2 UoZNK, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub nabycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa — zaś zobowiązanym do zachowania w poufności takich informacji jest także ex-pracownik i to przez okrąglutkie 3 lata od rozwiązania umowy o pracy lub współpracy.

art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego — przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.(…)

Nie oznacza to rzecz jasna, że przez owe trzy lata należy wyłącznie trzymać język za zębami — obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wyłącznie danych i informacji, co do których pracodawca rzeczywiście przedsięwziął kroki mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. W przeciwnym razie, jeśli pracownik wykorzysta we własnej działalności dane niesekretne „należy traktować w kategoriach wykorzystania generalnej wiedzy, wobec którego pracodawca nie może zgłaszać roszczeń na podstawie art. 11 UoZNK” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 marca 2000 r., sygn. akt I ACa 900/99).

Tak czy inaczej łatwo zauważyć, że nawet jeśli pracownik lub świadczący usługi (takie, o których mowa w art. 750 kc) nie zgodzi się na podpisanie umowy, w której zobowiązanie do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika po ustaniu stosunku umownego będzie wyrażone explicite, to jednak art. 11 ust. 2 UoZNK jako przepis powszechnie obowiązujący — obowiązuje i jego…

5 comments for “Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa po rozwiązaniu umowy o pracę (art. 11 ust. 2 UoZNK)

 1. Adam314
  4 lutego 2016 at 14:49

  A to ciekawe. Widziałem sytuację gdy pracownik był zatrudniany w bezpośredniej konkurencji dotychczasowego pracodawcy. Co więcej, ze względu na długi okres wypowiedzenia pracownik przez dłuższy czas brał udział w spotkaniach, planowaniu itp u nowego pracodwacy jednocześnie pracując jeszcze przez 3 miesiące u poprzedniego. Pracownik posiadał sporą wiedzę o przedsiębiorstwie i branży.

  Zaczęło mnie to zastanawiać, czy to jest legalne? Nawet nie mając podpisanych żadnych lojalek z poprzednim pracodawcą coś mi tu śmierdziało.

  • 4 lutego 2016 at 15:01

   Przy czym:
   – nie musiał przecież podczas tych spotkań ujawniać sekretów poprzedniego chlebodawcy,
   – być może to co wiedział — i nawet ex-chlebodawca chciałby traktować jako sekret — nie było w ogóle tajemnicą,

   ale o tym więcej w następnym odcinku ;-)

 2. RYBY
  4 lutego 2016 at 15:28

  Zwyczajna sprawa przy przechodzeniu doradców VIP (czy jak ich zwał) z banku do banku. Zaraz dzwonią, że teraz mają lepszą ofertę. Że tamten bank to be, a nowy cacy. A to już nie dość, że naruszenie ustawy o znk, to jeszcze tajemnica bankowa.
  To samo z agentami ubezpieczeniowymi i całą zgrają „doradców i pośredników”

  • b52t
   4 lutego 2016 at 15:43

   W kancelariach radcowskich, adwokackich, u doradców podatkowych też tak się dzieje. A to czy klient będzie stale współpracował, czy tylko na chwilę to już inna sprawa.
   Ale tak, w pewnych branżach jest to praktyka relatywnie częsta.

  • 4 lutego 2016 at 16:08

   > A to już nie dość, że naruszenie ustawy o znk, to jeszcze tajemnica bankowa.

   No właśnie… po niedzieli będzie omówka wyroku :)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.