Zwłoka dłużnika a zobowiązanie czynienia (uchwała SN III CZP 106/15)

Pozostając jeszcze na chwilę przy Sądzie Najwyższym: warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną uchwałę SN sprzed paru dni — a mianowicie tę, w której odniesiono się do pytania o dopuszczalność wykonania przez wierzyciela czynności nakazanej dłużnikowi — w przypadku zwłoki dłużnika — na koszt tego dłużnika.

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. (III CZP 106/15)
Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 kc), może — na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie kpc — żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy art. 1049 § 1 kpc, w szczególności zdanie drugie, znajduje zastosowanie do egzekucji tytułu wykonawczego, w którym na podstawie art. 480 § 1 kc udzielono wierzycielowi umocowania do wykonania na koszt dłużnika czynności, którą może wykonać także inna osoba, w razie niewykonania jej przez dłużnika w wyznaczonym terminie?

W przypadku zwłoki dłużnika w zobowiązaniu czynienia (dla P.T. Czytelników dobry będzie przykład publikacji przeprosin w prasie, ale też i prace budowlane się nadadzą) wierzyciel ma prawo domagać się m.in. sądowego upoważnienia do wykonania tej czynności na koszt dłużnika (art. 480 par. 1 kc).
Procesowo w parze idzie z tym właśnie art. 1049 par. 1 kpc, zgodnie z którym jeśli sąd od razu nie orzeknie o tym, że wierzyciel jest uprawniony do wykonania zastępczego, a dłużnik spóźnia się z wykonaniem zadania, można poprosić sąd o przywołanie dłużnika do porządku. A jeśli dłużnik nadal będzie w zwłoce, sąd może umocować wierzyciela do dokonania tej czynności na koszt dłużnika — i przyznać w tym celu pieniądze (od dłużnika rzecz jasna).

Sytuacja raczej dość prosta i jasna, skąd zatem wątpliwości — nie wiem — grunt, że jest uchwała, to jest i tekścik w Lege Artis :-)

6 comments for “Zwłoka dłużnika a zobowiązanie czynienia (uchwała SN III CZP 106/15)

 1. Adam314
  25 lutego 2016 at 20:11

  Wykonanie przeprosin – czyli fizycznie przepraszam sam siebie nadając ogłoszenie w prasie w imieniu dłużnika a następnie fakturę za to przekazuję komornikowi, który ma za zadanie ściągnąć jej koszt i mi go zwrócić?

  • 25 lutego 2016 at 20:27

   Nawet nieco inaczej — skoro treść przeprosin jest podana w wyroku, a dłużnik się ociąga, to prosisz sąd o ściągnięcie kasy, a za te pieniądze publikujesz co trzeba.
   Nie musisz nawet sam wykładać własnych pieniędzy.

   • b52t
    26 lutego 2016 at 08:54

    Przykład nowego prezesa TVP Jacka Ciemny-Lud-To-Kupi Kurskiego może być przykładem właśnie zastępczego wykonania wyroku sądy cywilnego nakazujące wykonania czynności, zdaje się, że właśnie, przeprosin, których to ów nowy prezes TVP nie wykonał, a które to, za zgodą sądu, wykonał powód/wierzyciel, a za które pieniądze musiał zwracać tenże nowy prezes TVP. Odbyło się w haniebny i podły sposób, bo chciano zająć BMW X3 albo X5, którym to Jacek Kur… doczepił się za konwój policyjny i spokojnie jechał łamiąc przepisy ruchu drogowego (chroniony przez imuniuniu). Jacek Kur… przymuszonym tymże podłym i haniebnym działaniem zapłacił.

    • b52t
     26 lutego 2016 at 09:20

     Tak, przykład istotnie może być przykładem, na przykład. Ech ..

 2. ZetKaKa
  25 lutego 2016 at 20:16

  O jakich czynnościach tu mowa?

  • 25 lutego 2016 at 20:26

   W tekście jest podpowiedź: np. publikację przeprosin, prace budowlane, skopanie ogródka, umycie samochodu, dostarczenie przesyłki… Właściwie o każde świadczenie, które polega na czynieniu,

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.