Wniosek RPO do TK w sprawie kary aresztu za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy (art. 25 ust. 2 UoZNK)

Ciekawe: ombudsman zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisu penalizującego czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy (art. 25 ust. 2 UoZNK w zw. z art. 16 UoZNK).

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich możliwość zastosowania kary aresztu lub grzywny za reklamę, która jest np. sprzeczna z przepisami prawa, wprowadza w błąd klienta, kryptoreklamę (w ustawie zdefiniowana jako „wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji”, pamiętajcie kochani natywiści) lub reklamę porównawczą (warto przeczytać cały art. 16) ma godzić w zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i art. 42 Konstytucji RP.

W opublikowanym w serwisie RPO wniosku czytamy, iż wątpliwości Rzecznika wzbudził przede wszystkim brak określoności czynu będącego wykroczeniem. Odesłanie do art. 16 UoZNK tak naprawdę oznacza, że znamiona czynu zabronionego zależą od sposobu rozumienia charakteru otwartego katalogu zachowań („w szczególności”), a w dodatku ustawodawca posłużył się pojęciami nieostrymi i klauzulami generalnymi, które nie są dookreślone nawet w języku prawniczym (a także w tym codziennym, który nie powinien wymagać tłumaczenia z prawniczego na polski.
Jako pojęcia nieostre — a zatem takie, za które można trafić nawet do aresztu, jeśli oskarżyciel i sąd będą rozumieli je inaczej — RPO przywołał: „uchybiająca godności człowieka”, „wykorzystywanie przesądów”, „wykorzystywanie łatwowierności dzieci”, „sprawia wrażenie”, „stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności”, „w szczególności przez uciążliwe dla klienta”, „nadużywanie technicznych środków przekazu informacji” — a tymczasem wprowadzenie sankcji karnej za niestosowanie się do zakazu, który opisany jest pojęciami nieostrymi narusza zasady demokratycznego państwa prawa (i tu nie sposób się nie zgodzić). Możliwość stosowania subiektywnych kryteriów dla oceny zakresu normy karnej sprawia, że w społecznym odczuciu brak jest pewności prawa — bo nikt nie wie za co właściwie może powędrować za kraty.

Taki brak jasności przepisu narusza także zasadę nullum crime sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) — skoro nie wiemy co właściwie jest zabronione pod groźbą kary, to przecież nie różni się to bardzo od sytuacji gdyby karalne było cokolwiek — skoro i tak liczy się interpretacja organu państwa. Tymczasem działanie podlegające karze powinno być wyraźnie skonkretyzowane (chodzi wszakże o czyn, nie o niedomyślność); ogólniki pozostawiające znaczny margines dla swobody interpretacyjnej nie pozwala na dostateczne skonkretyzowanie działania, które jest wykroczeniem.

Zamiast komentarza: nie od dziś mam wrażenie, że ustawodawca nieco zbyt łatwo szafuje przepisami karnymi tam, gdzie nie jest to kompletnie potrzebne. Areszt dla osoby dopuszczającej się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy to sankcja dosłownie drakońska.
Warto o tym pamiętać zanim uniesiesz kamień, którym będziesz chciał rzucić w Trybunał Konstytucyjny — bo być może bez ingerencji tego organu przedzieranie się przez takie przepisy będzie jak orka na ugorze…

PS sprawie w Trybunale nadano sygnaturę K 12/16.

4 comments for “Wniosek RPO do TK w sprawie kary aresztu za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy (art. 25 ust. 2 UoZNK)

 1. 29 marca 2016 at 13:15

  Nieostre: `wykorzystywanie łatwowierności dzieci’

  Ostre: `Niekorzystne rozporządzenie mieniem’
  P.S.
  Spamerów powinno się wieszać (mnóstwo ludzi się zgodzi ;) )

  • 29 marca 2016 at 13:41

   No to muszę przyznać, że za często chyba TK zdarza się oceniać normę przez pryzmat jej stosowania (skoro w praktyce jest jasne, to jest jasne).
   Czuję, że spraw z tego art. 25 UoZNK dużo nie było, więc linii orzeczniczej nie ma. A w spr. niekorzystnego rozporządzenia zapewne są, więc tu by TK nie miał wątpliwości.

  • Mike
   30 marca 2016 at 11:04

   Pozwolę się sobie nie zgodzić co do spamerów.
   1. ja z chęcią wieszałbym morderców, spam jest nieszkodliwy :-)

   2. spam tworzy szum informacyjny, co utrudnia (jeśli nieznacznie) filtrowanie treści przez wszelkie inwigilujące agendy, przy czym nie stanowi on dla odbiorcy problemu ze względu na filtry antyspamowe. Przesyłając informacje wyglądające/zachowujące się jak spam, można zapewne w jakimś stopniu uniknąć inwigilacji.

   • 30 marca 2016 at 11:12

    W sumie spam może wręcz służyć do przesyłania zaszyfrowanych informacji.

    Zaraz się o tym służby dowiedzą i powstanie jakaś Anty Spam-Terror Act Protection (ASAP).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.