Przedwczesny wniosek o uzasadnienie wyroku

A teraz coś z nieco innej beczki: na marginesie rozważań o konieczności poinformowania w pozwie o podjętych próbach ugodowego zakończenia sporu zagadnięto mnie o inny proceduralny dylemat: czy skuteczne jest złożenie przez stronę, na biuro podawcze, wniosku o sporządzenie wyroku z uzasadnieniem — w dniu ogłoszenia wyroku, ale przed jego ogłoszeniem? (Przykład umotywowano tak: przyjechałem do sądu w innej miejscowości, ogłoszenie wyroku jest o 15.15, biuro podawcze czynne do 15.30 — nie wiem czy zdążę, więc pismo składam przed rozprawą.)


Przedwczesny wniosek uazasadnienie wyroku

Wniosek o wyrok z uzasadnieniem można złożyć przed chwilą jego wydania (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Na takie pytanie pozytywnie odpowiedział Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25 października 2013 r. (I CZ 153/12), w którym wyrażono pogląd, iż:

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 r. (I CZ 153/12)
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem złożony w dniu ogłoszenia sentencji orzeczenia jest skuteczny także wtedy, gdy chwila jego złożenia poprzedza chwilę ogłoszenia sentencji orzeczenia.

Sprawa miała się następująco: apelacja strony powodowej została odrzucona przez sąd II instancji ze względu na przekroczenie ustawowego terminu wskazanego w art. 369 par. 2 kpc, który mówi, że jeśli strona nie zawnioskowała o wyrok z uzasadnieniem w ciągu tygodnia od ogłoszenia orzeczenia, termin ten biegnie w ciągu tygodnia od dnia, w którym strona mogła złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Powódka wniosła o uzasadnienie, jednak uczyniła to przedwcześnie, albowiem wyrok „został ogłoszony w dniu 4 sierpnia 2011 r. o godzinie 15, a powódka, choć wniosek o jego doręczenie z uzasadnieniem zgłosiła tego samego dnia, to jednak już o godzinie 14.55” — zaś wniosek przedwczesny jest bezskuteczny.

z kodeksu postępowania cywilnego
art. 328 § 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, a w przypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 — od dnia doręczenia sentencji. Wniosek spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. (…)
art. 369 § 2. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Powódka wniosła zażalenie na odrzucenie apelacji, SN podzielił jej stanowisko: terminy w postępowaniu cywilnym należy liczyć według przepisów kodeksu cywilnego (art. 165 par. 1 kpc), w którym

najkrótszą jednostką czasu jest doba

Jeśli zatem termin wynosi tydzień, a początek liczymy od zdarzenia, które miało miejsce w czwartek, to termin upływa w następny czwartek i nigdy nie ma znaczenia, o której dokładnie godzinie nastąpiło zdarzenie. Stąd też nie można liczyć terminów na wniesienie o uzasadnienie wyroku w godzinach i minutach — stąd też nie można było odrzucić wniosku tylko dlatego, że minuty się nie zgadzały…

Q.E.D.

7 comments for “Przedwczesny wniosek o uzasadnienie wyroku

 1. Adam314
  29 kwietnia 2016 at 20:00

  To oznacza, że nie można złożyć wniosku np. dzień wcześniej. Nie można byłoby też w piśmie procesowym, np. pozwie już zawrzeć wniosku o uzasadnienie wyroku po skończonej sprawie?

  Za to w w/w przypadku wniosek zawsze chyba można złożyć pocztą i wtedy liczy się data nadania? Zatem nawet przebywając na drugiej półkuli nie ma przeszkody w dochowaniu terminu złożenia wniosku. ;)

  • 29 kwietnia 2016 at 21:10

   Zatem nawet przebywając na drugiej półkuli nie ma przeszkody w dochowaniu terminu złożenia wniosku.

   Tak, ale wbrew pozorom wybór nie jest taki duży i momentami pewnie przydałby się doktorat z EUologii:

   art. 165 § 2 kpc Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

   Casus dla studentów III (?) roku prawa (miejmy nadzieję, że ktoś nas czyta): Gujana, Gwadelupa, Nowa Kaledonia, Reunion, etc. na pewno tak, Antyle Holenderskie pewnie też — gdzie jeszcze daleko można podskoczyć by skutecznie nadać pismo procesowe w myśl kpc?

   • Adam314
    29 kwietnia 2016 at 21:16

    A czy nadanie pisma w ambasadzie bądź konsulacie dowolnego kraju UE się nie liczy? Nie wiem tylko czy taka placówka przyjmie i czy zrozumie o co chodzi. ;)

    Za to będąc bezpośrednio po drugiej stronie globu najprawdopodobniej znajdujemy się na statku (http://www.peakbagger.com/pbgeog/worldrev.aspx) więc złożenie pisma u kapitana jest jego nadaniem. Pamiętam, że czytałem o tym na popularnym blogu prawniczym. ;)

    • 29 kwietnia 2016 at 21:48

     Z tym statkiem jest chyba inny problem — tam pisałem o proteście wyborczym, gdzie mowa jest o wyborcy (pasażerze, członku załogi) przebywającym na statku.

     Tymczasem o statku w procedurze cywilnej jest art. 165 par. 3 (To samo [co w par. 2] dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku).

     Natomiast przyznam, że nie umiem znaleźć informacji czy ten członek załogi musi wysyłać „własny” list czy może „cudzy” (wierzę, że to pierwsze), przy czym przypominam sobie opowiadaną nam na studiach dykteryjkę jak to do odpływającego z portu po przekątnej globu polskiego statku rybackiego (takiego co to przez pół roku łowi i łowi) podbiega gość i podaje list z przeznaczeniem dla kapitana — licząc na to, że dalszy ciąg będzie za dwa kwartały, a zanim z tej Argentyny list przyjdzie do Polski…

     Ale umiem zlokalizować sensu tej wypowiedzi — czy tam chodziło o testowanie owego „członka załogi”, naprawdę nie jarzę… :(

     • Adam314
      29 kwietnia 2016 at 22:17

      Poteoretyzuję sobie dalej. ;)

      Załóżmy, że żołnierz jest stroną w sprawie cywilnej. Statek jest na 3 miesięcznej misji więc pismo do sądu dotrze dopiero po 3 miesiącach.

      W czasie tych 3 miesięcy może zapaść wyrok, komornik może zająć konto, może się zdarzyć wszystko. I co wtedy? Pismo złożone z zachowaniem terminu a jednak nie uwzględnione.

      • 30 kwietnia 2016 at 07:52

       Więc wszystko będzie odkręcane.
       Gorzej jeśli rozwód albo stwierdzenie zgonu :)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.