Regres ubezpieczyciela z podwójnego OC pojazdów mechanicznych

Sygnalizacyjnie: do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe pytanie prawne odnoszące się do możliwości wystąpienia przez ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie za uszkodzone auto z polisy OC, z roszczeniem regresowym od innego zakładu ubezpieczeń, w którym kierowca miał drugą polisę.


regres ubezpieczyciela podwójne OC


Pytanie w sprawie o sygnaturze III CZP 16/16 brzmi (z treścią wniosku można zapoznać się tutaj):

Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługuje roszczenie regresowe o częściowy zwrot tego odszkodowania od innego zakładu ubezpieczeń, będącego stroną umowy ubezpieczenia OC posiadacza tego samego pojazdu mechanicznego?

Spór dotyczy następującego stanu faktycznego: właściciel samochodu miał dwie polisy OC. Miał miejsce wypadek, jeden z ubezpieczycieli zapłacił mu 4 tys. złotych odszkodowania, a następnie wniósł przeciwko zakładowi, w którym poszkodowany miał drugą polisę, pozew o zwrot 2 tys. złotych.

Zdaniem sądu I instancji roszczenie było zasadne, ponieważ zgodnie z art. 828 par. 1 kc ubezpieczyciel, który pokrył szkodę, może żądać regresu od innej osoby, która ponosi choćby część odpowiedzialności, zarazem w myśl art. 824(1) par. 2 kc w przypadku podwójnego ubezpieczenia każdy z ubezpieczycieli odpowiada proporcjonalnie do łącznej sumy ubezpieczenia. W takim przypadku intencją ustawodawcy było bowiem rozłożenie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pozwany apelował, zaś sąd II instancji powziął wątpliwość czy jednak rzeczywiście w takim przypadku przysługuje regres wobec zakładu, w którym kierowca kupił dodatkową polisę OC. Można bowiem argumentować odmiennie: że nie istnieje przepis prawa zezwalający na regres, albowiem art. 824(1) kc odnosi się wyłącznie do zakazu uzyskania odszkodowania przekraczającego wysokość szkody.
Za taką wykładnią normy przemawia fakt, że wcześniej SN już wyrokował twierdząc, że art. 828 kc nie jest podstawą roszczenia regresowego — bo można regresu poszukiwać wyłącznie w przepisie szczególnym.

Nie wiem na ile popularne wśród kierowców jest posiadanie dwóch polis OC (skądinąd po dodaniu art. 824(1) kc nie ma to sensu), trudno mi też ocenić na ile problem dotyka branżę ubezpieczeniową — jednak sam w sobie spór jest na tyle interesujący, że uchwale SN na pewno poświęcę odrębny tekst.

5 comments for “Regres ubezpieczyciela z podwójnego OC pojazdów mechanicznych

 1. b52t
  5 kwietnia 2016 at 15:08

  Wydaje się, że to raczej mało to spotykane, nawet przy leasingu nie trafia się (celowo).

  • 5 kwietnia 2016 at 15:49

   Leasingobiorca i tak się chyba może ubezpieczyć „od wszystkiego”, czyli nie tylko od gołej wartości przedmiotu leasingu, ale i od rat, odsetek, etc. Więc jakby co — stracić nie powinien.

   • b52t
    5 kwietnia 2016 at 15:54

    Z tym „się (…) może ubezpieczyć”, bym polemizował. Ma raczej jest mu sugerowane mocno i namiętnie, żeby to zrobił, jak produkt dodatkowy.

    • 5 kwietnia 2016 at 16:06

     No tak, polisa do dodatkowa kasa :)

     • b52t
      5 kwietnia 2016 at 17:55

      Bardzo dodatkowa, bardzo. Arbaituje w jednej takiej to wim. ;)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.