Obowiązkowe przelewy dla transakcji kosztowych powyżej 15 tys. złotych (od stycznia 2017 r.)

Kroi się ważna zmiana dla przedsiębiorców: już od 1 stycznia 2017 r. nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków przekraczających 15 tys. złotych, które nie zostały zapłacone przelewem z rachunku bankowego.


koszty działalności gospodarczej płatność przelewem
Już za pół roku kupując auto na firmę za przeszło 15 tys. złotych trzeba podwójnie uważać, żeby nie popłynąć. Za gotówkę spokojnie tylko takie, które już raz popłynęły (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Jest to konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT (oraz o CIT i o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 780). Nowelizacja dodaje art. 22p UoPDF, zgodnie z którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może odliczyć jako kosztu działalności kwot wynikających z transakcji, której wartość przekracza 15000 złotych netto (analogiczna zmiana w odniesieniu do podatników CIT wynika z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Skąd akurat ów próg wynosi 15 tys. złotych? Ano stąd, że art. 22p UoPDF odwołuje się do art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który obecnie nakłada na firmy obowiązek używania rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej… 15 tys. euro. Po nowelizacji przepis o obowiązkowych przelewach nie tylko „dostaje zębów” — w postaci braku możliwości odliczenia jako koszt takich wydatków — ale i obniża ów próg (zmianę 15000 euro na 15000 zł można przeoczyć…)

art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 zł (…)

Już tylko na marginesie warto wspomnieć, że zmieniono też rodzaj rachunku, za którego należy dokonywać płatności za takie transakcje: obecnie mówi się tam o rachunku bankowym, podczas gdy nowelizacja powiada o rachunku płatniczym. (Nb. zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych jest to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych — no i nie wiem czy np. operacje wykonane kartą kredytową, do której przecież też mamy rachunek, łapie się czy nie?…)

Tak czy inaczej płatności gotówką powyżej 15 tys. złotych już nie przejdą.

Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., natomiast wobec podatników mają zastosowanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

A przy okazji: także wczoraj (tak, o takich sprawach piszę w niedzielę, ponieważ 4 czerwca 2016 r. administracja pracowała, zatem RCL opublikował parę rzeczy w Dzienniku Ustaw) opublikowano także ustawę pozwalającą na powołanie spółki celowej dla jeszcze lepszej inwigilacji podatników (ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 781).

Mnie się podoba art. 11 ust. 1:

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić radzie nadzorczej spółki celowej wiążących zaleceń w zakresie realizacji celów określonych w ustawie, akcie założycielskim oraz umowie o świadczenie usług i umowie o dotację.

Oj, szykuje się nam raj, na miarę tego z 8 listopada 1917 r. — i pewnie znów jakiś kapitalista sprzeda sznur…

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

89 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
89
0
komentarze są tam :-)x