Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904)

Tego nie sposób przeoczyć: w piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną „ustawę antyterrorystyczną” (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. z 2016 r. 904).

Do jej najbardziej znaczących lub nawet kontrowersyjnych rozwiązań zaliczyłbym:

 • możliwość super inwigilacji każdej osoby nie będącej polskim obywatelem — przez całe 3 miesiące, bez kontroli sądowej (wyłącznie pod nadzorem Prokuratora Generalnego), na koszt operatora telekomunikacyjnego lub e-usługodawcy — tylko dlatego, że „istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej” (art. 9 ustawy);
 • stopnie alarmowe (od ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) wprowadza jednoosobowo premier po konsultacji z MSW i ABW lub Agencją Wywiadu (art. 16) — pewnego rodzaju kuriozum wydaje się fakt, że czwarty — pozakonstytucyjny — rodzaj stanu nadzwyczajnego (co poradzę, że z tym cała ustawa o działaniach antyterrorystycznych mi się kojarzy?) wprowadzić może praktycznie jednoosobowo szef rządu — bez współdziałania prezydenta i bez kontroli parlamentu — i to na całym terytorium kraju;
 • no właśnie: art. 233 Konstytucji RP przynosi katalog praw i wolności człowieka i obywatela, które nie mogą być ograniczane podczas wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego — czyżby uprawnienie do super-inwigilacji „obcych” miało nie naruszać jego ust. 2 tylko dlatego, że „stan antyterrorystyczny” nie jest konstytucyjnym stanem nadzwyczajnym?
 • prowadzenie przez służby działań antyterrorystycznych (zapobieganie i przejmowanie kontroli nad zdarzeniami terrorystycznymi) lub kontrterrorystycznych (bezpośrednie działania podejmowane wobec sprawców terroru — czyli jego zwalczanie), mogą wiązać się m.in. z następującymi ograniczeniami praw i wolności — które w ustawie nawet nie są tak nazwane: przymusową ewakuacją, zakazem wejścia i przebywania w określone strefy, nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości i rzeczy ruchomych służbom, żądania udzielenia innej bezpłatnej pomocy, także przez cywili i firmy, zakazem odbywania zgromadzeń lub imprez masowych (art. 20-21 ustawy);
 • przy zwalczaniu zagrożeń, jeśli użycie policji będzie niewystarczające, MON może wydać decyzje o użyciu oddziałów wojskowych do prowadzenia działań (art. 22) — decyzja o użyciu Sił Zbrojnych RP nie podlega ogłoszeniu (nawet następczo, art. 22 ust. 3);
 • „blokada dostępności” danych w internecie — sąd, na żądanie ABW, może zarządzić zablokowanie przez e-usługodawcę dostępu do określonych danych informatycznych, które mają związek ze zdarzeniem terrorystycznym (art. 32c ustawy o ABW — ten przepis aż prosi się o odrębny tekst);
 • werbowanie tajnych współpracowników ABW wśród szpiegów lub niedoszłych terrorystów — no dobra, pewnie nie jest to szczególna nowość, lecz po prostu zalegalizowanie odwiecznej praktyki — jeśli sprawca ujawnił wszystkie okoliczności swej działalności i „zobowiązał się do podjęcia tajnej współpracy z ABW”, służby odstępują od zawiadomienia prokuratora o przestępstwie (art. 22b ustawy o ABW — analogiczny przepis pojawia się w art. 27a ustawy o SKW);
 • obowiązek rejestracji przedpłaconych kart SIM, przy czym abonent może podać te dane drogą elektroniczną, jednak pod warunkiem ich weryfikacji poprzez systemy bankowe, e-podpis, lub ePUAP — przy czym operator może rozpocząć świadczenie usług dopiero po potwierdzeniu zgodności danych abonenta (art. 60b ust. 2 prawa telekomunikacyjnego, przy czym obecni użytkownicy kart muszą się zarejestrować do 1 lutego 2017 r. — wynika to z przepisu przejściowego art. 60 ustawy antyterrorystycznej).

Dla porządku wskazać należy, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, co miało miejsce 24 czerwca 2016 r. — z wyjątkiem obowiązku rejestracji prepaidów (za 30 dni).

13 comments for “Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904)

 1. sjs
  27 czerwca 2016 at 12:07

  Jak się mają nazwy stopni alarmowych do ustawy o języku polskim? ;)

 2. robal_pl
  27 czerwca 2016 at 14:03

  Państwo policyjne jak nic ! Szlag…

  Ja na nich nie głosowałem. Nie muszę tym razem przepraszać.

  • 20 lipca 2016 at 20:25

   Z okazji zlotu NATO też był Alf. Ale ciekawsze jest to, że zarządzenie (?) nie zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Nie wiem gdzie to się publikuje…

   • 20 lipca 2016 at 20:45

    Skupiłem się:

    – w Zarządzeniu Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem na obszarze miasta stołecznego Warszawy pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) http://www.abw.gov.pl/ABW/dziennik/2016/1268,Zarzadzenie-Nr-57.html powołują się na „zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego – na obszarze miasta stołecznego Warszawy – pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)”

    – jednak w Monitorze Polskim nie ma zarządzenia nr 91 http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016

    Ten akt normatywny po prostu nie został opublikowany…

    • sjs
     20 lipca 2016 at 20:47

     No to ciekawie

     „W Monitorze Polskim ogłasza się:
     (…)
     – uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;”

     • 20 lipca 2016 at 20:52

      Aż spróbuję uruchomić moje kontakty w prasie…

      • sjs
       21 lipca 2016 at 06:50

       Może to zarządzenie nie zostało opublikowane z tego samego powodu dla którego zniknął Dz. U. nr 29 z 1981 r? Chociaż w połączeniu z publikacją Dz. U. poz. 889 z 2016 r. tworzy to bardzo oryginalny obraz.

       • 21 lipca 2016 at 08:58

        Albo minister Kępa ma wątpliwości co do zgodności zarządzenia z aktami wyższej rangi…

       • b52t
        21 lipca 2016 at 09:57

        tak BTW, nasz uniwersytet nie ma szczęścia do swoich absolwentów: Hofman, Kępa, a teraz min. EN, a i pewnie kilka innych znamienitość życia politycznego by się znalazło.

       • 21 lipca 2016 at 10:35

        Mówią, że to klątwa Bieruta…

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.