Zakaz kąpieli w miejscu zabronionym (art. 55 kw)

A skoro temperatury sięgnęły już przeszło 300 K, warto pomyśleć o wakacyjnej ochłodzie — nic tak nie chłodzi jak ryzyko odpowiedzialności prawnej. Tym razem temat rozważań brzmi: czym jest kąpiel w miejscu zabronionym (w świetle art. 55 kw)?


Zakaz kąpieli miejsce zabronione
Zakaz kąpieli w miejscu zabronionym nie dotyczy psów. Zresztą akurat nic nie wiem żeby w tym zakazie był zakaz kąpieli (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Zaczynamy znów od końca — czyli od wykroczenia i kary. Otóż kąpanie się w miejscu wzbronionym jest wykroczeniem — a grozi za to sankcja w postaci grzywny (do 250 złotych) lub kara nagany (o tym czym chyba jest nagana można poczytać w tekście o szczuciu psem człowieka).

art. 55 kw
Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Proste? Wcale nie proste — skoro kąpać się nie wolno „w miejscu, w którym jest to zabronione” (na szczęście nie trzeba szukać „miejsc dozwolonych”), to warto ustalić w jakiego rodzaju miejscach mogą być zakazy kąpieli oraz skąd można się dowiedzieć, że jest zakaz. W końcu w takim przypadku przepis karny powinien być dopełnieniem innej — jasnej i klarownej normy prawnej.

Możliwości, jak to w Polsce, jest mnóstwo, jednak na poszukiwania udałem się pod dwa możliwe adresy. I tak przepisy prawa wodnego podpowiadają, że w przypadku zanieczyszczenia wody na kąpielisku (lub zakwitnięcia sinic) inspektor sanitarny może ustanowić tymczasowy (lub nawet stały) zakaz kąpieli (art. 163b ustawy prawo wodne). W takim przypadku prowadzący kąpielisko ma obowiązek ustawienia tablic ostrzegawczych — no i mamy pierwszy zakaz wyjaśniony.

art. 163b prawa wodnego
2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu oraz organizatora w celu zamieszczenia takiej informacji w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu.
3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wprowadza stały zakaz kąpieli, w przypadku gdy jakość wody w kąpielisku została zaklasyfikowana jako niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych.

Innego rodzaju podstawą ustanowienia zakazu kąpieli dają przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 656), której przepisy określają m.in. sposób zapewnienia bezpieczeństwa osób „pływających, kąpiących się” na obszarach wodnych oraz regulują zasady ratownictwa wodnego.
Tam też znajdziemy przepisy i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, (które w dodatku mogą być objęte nadzorem policji, art. 4 ust. 1 pkt 3) — a co za tym idzie powszechny obowiązek stosowania się do zakazów i nakazów umieszczanych przez ratowników WOPR (art. 3 pkt 2 ustawy). I to jest drugi przepis, którego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością z art. 55 kw.


Zakaz kąpieli miejsce zabronione
Znaki zakazu kąpieli — jest ich jak widać kilka — określone zostały w rozporządzeniu MSW z 2012 r.

I nadal: żeby kogoś ukarać za złamanie zakazu kąpieli w miejscu wzbronionym trzeba mieć pewność, że w określonym akwenie pływać nie wolno. Tu szukać należy znaków zakazu kąpieli, których wygląd określa rozporządzenie MSW z 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286), które nakazuje ich ustawianie „przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych” (par. 3 ust. 1) — oraz wyjaśnia czym jest „flaga czerwona” (par. 9).

A jeśli komuś mało sankcji i kar: ponieważ osoby nietrzeźwe w ogóle nie powinny wchodzić na kąpieliska — nie chodzi tu o zakaz kąpieli w miejscu niedozwolonym, chodzi o samo wejście na obiekt — można takiego jegomościa wyprosić (art. 6 ustawy). Natomiast wejście na teren kąpieliska mimo wyraźnego (ustnego) zakazu wstępu oraz odmmowa opuszczenia kąpieliska przez osobę nietrzeźwą jest innym wykroczeniem — za które można już dostać do 5 tys. złotych grzywny.

art. 34 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Kto, w przypadku o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny albo nie opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny.

Miłych wakacji, tym którzy na wakacjach — no i co ja poradzę, że generalnie wolę góry?

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

6 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
6
0
komentarze są tam :-)x