O odpowiedzialności za brak reakcji na wiarygodne zawiadomienie (art. 14 UoŚUDE)

Temat stary ale zawsze jary: czy członek organu spółki może mieć roszczenie o naruszenie jego dóbr osobistych — w komentarzu na forum internetowym —  jeśli de facto mowa jest o naruszeniu dóbr spółki? A czy zmienia coś wcześniejsze oddalenie powództwa tej spółki? No i na koniec: czy administrator serwisu internetowego odpowiada w takim przypadku za naruszenie dóbr osobistych czy też raczej za brak ewentualnej reakcji po otrzymaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym komentarzu? (Bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 maja 2016 r.. sygn. akt I ACa 98/16).

W ramach powództwa o ochronę dóbr osobistych powódka zażądała nakazania usunięcia przez wydawcę portalu komentarza internauty o treści:

no a może ktos by opisał, co to za [zanonimizowana] spółka, skąd ma majątek, i jak uwłaszczała się nomenklatura, dobrze?

Żądanie motywowane było tym, iż powódka od lat jest związana ze spółką, jest członkinią jej rady nadzorczej, zatem opinia publiczna wprost identyfikuje ją z opisywanym podmiotem. Zakwestionowany wpis powiela nieprawdziwe informacje o nieistniejących powiązaniach biznesowych i narusza jej dobra osobiste.

Ciekawe, że z uzasadnienia wynika, że wcześniej sama spółka wytoczyła podobną sprawę. Wówczas sąd częściowo uwzględnił powództwo (taki cytat zawsze warto przytoczyć: „Nie jest działaniem naruszającym dobra osobiste powodów krytyczna i nawet ostra ocena ich działalności. Wypowiedzi w tym zakresie nie zawierają wulgarnego języka, choć na pewno część z nich wpisana została pod wpływem emocji, a może nawet kąśliwie”) — ale skoro nie narusza dóbr osobistych publicznie wyrażona opinia, która nie odpowiada czyimś oczekiwaniom, to żądanie usunięcia krytycznych komentarzy jest bezskuteczne.
Później spółka próbowała szczęścia w wydziale gospodarczym, ale pozew został odrzucony (art. 199 par. 1 pkt 2 kpc), toteż z własnym roszczeniem wystąpiła powódka.

Sąd prawomocnie oddalił powództwo: wprawdzie nie można mówić o powadze rzeczy osądzonej (art. 365 par. 1 kpc), jednak niewątpliwie kwestia naruszenia dóbr spółki w komentarzach internautów była już przedmiotem badania sądu — stąd też przyjąć należy, że opinie nie godzą także w dobra członków rady nadzorczej spółki. Sporne pytanie miało charakter opinii, komentarza odnoszącego się do działalności spółki — takie subiektywne odczucia nie mogą być weryfikowane w kategoriach prawdy i fałszu; dopiero odpowiedź na zadane pytanie mogłaby zostać poddana testowi prawdy. Nawet gdyby doszło do krytyki przedsiębiorcy, takie zachowanie nie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych podmiotu, o ile oczywiście nie przekroczone zostały zasady dyskusji i wyrażania opinii właściwej dla forum internetowego.

Co więcej strona pozwana jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi więc odpowiedzialności za wypowiedzi internautów — co najwyżej może odpowiadać za brak reakcji na prawidłową interwencję (art. 14 ust. 1 UoŚUDE).
Ba, zdaniem sądu strona pozwana może obecnie powołać się na wcześniejsze orzeczenie dla wykazania, iż udostępnienie zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych nie ma charakteru bezprawnego (i w tym zakresie wcześniejszy prawomocny wyrok jest wiążący dla obecnego postępowania — skoro powódka żądała ochrony jej dóbr osobistych jako osoby związanej ze spółką, a sąd stwierdził, że komentarze nie naruszają dóbr osobistych spółki — to i dobrom członkini RN nie dzieje się krzywda).

Q.E.D.

4 comments for “O odpowiedzialności za brak reakcji na wiarygodne zawiadomienie (art. 14 UoŚUDE)

 1. ~
  28 lipca 2016 at 12:51

  „subiektywne odczucia nie mogą być weryfikowane w kategoriach prawdy i fałszu” – jak to – nie mogą? Oczywiście, że mogą! I to nawet całkiem prosto: czy rednacz jest w stanie zaprzeczyć mojemu subiektywnemu odczuciu, że palnął? Przecież nie, bo jak?
  No i proszę – moje subiektywne odczucie jest prawdziwe! ;)

  • 28 lipca 2016 at 12:54

   Subiektywnemu odczuciu nie mogę zaprzeczyć. Mogę zaprzeczyć prawdziwości lub nieprawdziwości — ale nie opinii wynikającej z odczucia.

   • ~
    28 lipca 2016 at 15:57

    „nie mogę zaprzeczyć” dla mnie znaczy tyle samo, co „jest prawdziwe”. Czy rednacz też tak to widzi?

    • 28 lipca 2016 at 16:06

     Nie, „nie mogę zaprzeczyć” to nie oznacza, że zdanie jest prawdziwe — to oznacza, (w sensie publicystycznym, może niekoniecznie logicznym), że wydaje mi się, że nie jestem pewien.

     Hint (bez obrazy):
     – czy rozmawiałeś kiedyś z idiotą?
     – nie mogę zaprzeczyć.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.