Masz polisolokatę Open Life TU Życie / Getin Bank? Bądź uparty, być może odzyskasz co wpłaciłeś

A teraz coś z całkiem innej beczki. Swego czasu sporo pytań dotyczyło odpowiedzialności banków i pośredników za różne struktury i polisolokaty: na ile można liczyć, że jednak bank lub ubezpieczyciel odda pieniądze wpłacone przez omotanego klienta? Obiecałem kiedyś, że wrócę do tematu jak tylko będę miał w ręku coś żywego.

Oto i mam: coś mi zaświtało, że najlepiej szukać u źródła, czyli w sądzie. Udało mi się wydostać (w trybie informacji publicznej, a jakże) plik z protokołem rozprawy w sprawie, w której strona pozwana:

  • zwraca powodowi całą kwotę wpłaconą tytułem Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (bodajże była to jakaś japońska Nomura);
  • zwraca powodowi 1/2 odsetek liczonych od dnia 25 lutego 2013 r. (jak widać sprawa w sądzie trwała przeszło 3 lata…);
  • zwraca powodowi wniesioną opłatę sądową;
  • powód zaś: oświadcza, że czuje się zaspokojony i nie będzie więcej wnosił i nie będzie ujawniał faktu zawarcia ugody (jak widać sądu, który obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej zastrzeżenie to nie wiąże).

A teraz można poczytać samemu: tam gdzie anonimizacja to oczywiście Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. oraz Getin Bank S.A.

Sygn. akt II C 2433/14
PROTOKÓŁ
Dnia 13/05/2016 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny
(…)
z powództwa J. B.
przeciwko (…) Towarzystwo Ubezpieczeniowe (…) S.A., (…) Bank S.A. z siedzibą w W.
o zapłatę (…)
Powódka i pełnomocnicy pozwanych oświadczają, iż chcą zawrzeć ugodę następującej treści:
UGODA
Strony postanawiają zawrzeć Ugodę na poniższych warunkach:
§ 1
1. (…) Towarzystwo Ubezpieczeń (…) S.A. z siedzibą w W. zobowiązuje się do wypłaty na rzecz J. B. kwot:
1) 16 724,00 zł tytułem rozwiązania Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (…) Numer Rachunku udziałów: (…),
2) 50% odsetek ustawowych od należności głównej liczonych od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,
3) 837,00 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej.
2. (…) Towarzystwo Ubezpieczeń (…) S.A. z siedzibą w W. zobowiązuje się do wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia ugody i wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, na rachunek bankowy wskazany przez J. B., tj. o numerze : (…).
§ 2
J. B. oświadcza, iż kwota o której mowa w § 1 ust. 1, w pełni zaspokaja Jej wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia przeciwko (…) Towarzystwo Ubezpieczeń (…) S.A. z siedzibą w W. oraz (…) Bank S.A. z siedzibą w W. związane z Umową Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (…) Numer Rachunku udziałów: (…). W związku z tym J. B. zobowiązuje się nie dochodzić w przyszłości od (…) Towarzystwo Ubezpieczeń (…) S.A. z siedzibą w W. oraz (…) Bank S.A. z siedzibą w W. jakichkolwiek roszczeń z Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (…) Numer Rachunku udziałów: (…).
§3
Powódka oraz pozwani ustalają, że wszelkie informacje dotyczące niniejszej ugody, mają charakter poufny i zobowiązują się do nieujawniania treści niniejszej ugody osobom trzecim, w szczególności zobowiązują się nie ujawniać faktu jej zawarcia, chyba, że obowiązek jej ujawnienia określonej informacji wynika wprost z obowiązujących przepisów.

Jeśli trzeba być upartym, to warto być upartym.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

21 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
21
0
komentarze są tam :-)x