Cesja wierzytelności objętej BTE (III CZP 56/16)

Czysto informacyjnie: wczoraj Sąd Najwyższy wydał dwie uchwały wyjaśniające wątpliwości związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych.

Pierwsze z orzeczeń odnosi się do następującego problemu: skoro BTE nie ma już od 27 listopada 2015 r. (Banki już bez BTE (za niecałe 2 tygodnie), zaś przepis przejściowy zakładał umorzenie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnego (art. 11 ust. 1-2 nowelizacji prawa bankowego) — to czy nowe przepisy mają zastosowanie także do roszczeń przysługujących bankowi, który kupił wierzytelność przed tą datą i zdążył uzyskać klauzulę wykonalności na swoim BTE?


cesja wierzytelności BTE uchwała SN
Cesja wierzytelności objętej BTE nie wyklucza stosowania art. 11 ust. 1-2 noweli prawa bankowego z 2015 r. (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r. (III CZP 56/16)
Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1854) stosuje się także do postępowania w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz banku — nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, któremu przed wejściem w życie tej ustawy nadano klauzulę wykonalności.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy w postępowaniu klauzulowym wszczętym po 27 listopada 2015 r. dopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 kpc klauzuli wykonalności na rzecz posiadającego przymiot banku nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym wystawionym przed 27 listopada 2015 r., któremu przed tą datą nadano uprzednio klauzulę wykonalności na rzecz wystawcy tego tytułu?

W opinii Sądu Najwyższego nie ma znaczenia czy doszło do cesji wierzytelności objętej BTE — bank będący nabywcą takiej wierzytelności jest uprawniony do uzyskania „na siebie” klauzuli wykonalności z BTE (na podst. art. 788 par. 1 kpc) — pod warunkiem, że sąd wydał już postanowienie o nadaniu nowej klauzuli wykonalności temu BTE.

art. 11 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
1. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlega umorzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych.

Jeśli jednak postępowanie o nadanie BTE klauzuli wykonalności nie zostało zakończone przed dniem 27 listopada 2015 r., to podlega umorzeniu — czyli także w tym przypadku fakt cesji wierzytelności (art. 509 kc) nie wyłącza zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x