Korzystanie z oprogramowania po wygaśnięciu licencji stanowi naruszenie praw autorskich licencjodawcy

Gdzie te czasy kiedy spierano się czy oprogramowanie komputerowe w ogóle może być traktowane jak utwór? (Pytanie wcale nie takie durne, przypominam, że przed 1994 r. programy nie były chronione polskim prawem autorskim.) Dziś takich wątpliwości raczej nikt już nie ma, natomiast nadal budzą wątpliwości inne kwestie, m.in. czy prawa do napisanego kodu mogą przysługiwać wykonawcy modyfikacji wprowadzonych na zlecenie uprawnionego? Czy w ogóle modyfikacja oprogramowania jest utworem samym w sobie? No i co z tym podpisem licencjobiorcy pod dokumentem udzielenia licencji niewyłącznej? (wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 8 października 2014 r., sygn. akt VI ACa 1845/13).


wygaśnięcie licencji oprogramowanie

Po wygaśnięciu licencji na oprogramowanie licencjobiorca nie może z niego dłużej korzystać (zrzut ekranu fragmentu kodu bodajże jakiejś biblioteki użytej w przeglądarce Vivaldi)


Powodowa spółka w 2002 r. zawarła z MSWiA umowę na rozbudowę systemu komputerów centralnych IBM obsługujących rejestry państwowe (meldunkowe). Umowa obejmowała m.in. instalację i konfigurację oprogramowania systemu bazy danych, przeniesienia baz danych z wcześniejszego systemu oraz uruchomienia całości. Zgodnie z umową w przypadku nieprawidłowego działania systemu spółka miała obowiązek dokonać korekty, a następnie nieodpłatnie udostępnić kod źródłowy oraz udzielić licencji na korzystanie z oprogramowania (przy zachowaniu pełni praw autorskich).

W toku prac okazało się, że takie poprawki są niezbędne, zatem spółka wykonała stosowne prace i udzieliła ministerstwu niewyłącznej licencji na ową modyfikację na lata 2003-2005. Jednak pomimo wygaśnięcia licencji ministerstwo nadal korzystało z oprogramowania w 2006-2007 r., zatem spółka zażądała zapłaty odszkodowania w wysokości trzykrotności opłaty licencyjnej, którą wyceniono na 10 tys. złotych miesięcznie.

Zdaniem ministerstwa powództwo powinno być oddalone: umowa nie przewidywała tworzenia nowego oprogramowania oprócz niewielkich modyfikacji, a drobne zmiany techniczne nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Poza tym prawa do systemu przysługiwały stronie pozwanej, zatem firmie programistycznej nie mogły przysługiwać roszczenia o zapłatę należności z tytułu naruszenia przysługujących jej praw autorskich.

art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Sąd prawomocnie zasądził od MSWiA kwotę 720 tys. złotych tytułem odszkodowania: owszem, programiści zmodyfikowali kilka elementów systemu, ale skoro zmieniono koncepcję zarządzania bazą, to powstały nowe elementy twórcze o indywidualnym charakterze (art. 1 pr.aut.) — zatem zmodyfikowane oprogramowanie stanowi nowy utwór.

Na ochronę twórczości programistycznej nie miał wpływu fakt, że prawa pierwotne przysługiwały stronie pozwanej — opracowanie jako twórcza ingerencja w cudzy utwór także jest utworem i także podlega rygorom wynikającym z ustawy o prawie autorskim (art. 2 pr.aut.). Nie są to bowiem wyłącznie „techniczne modyfikacje”, ale całkowicie nowe koncepcje, które okazały się twórcze i dostatecznie zindywidualizowane. (Warto dodać, że sąd II instancji stwierdził, że modyfikacja zlecona przez podmiot, któremu przysługiwały autorskie prawa majątkowe, nie stanowi opracowania utworu pierwotnego — jednak na rozstrzygnięcie sporu nie miało to wpływu.)

Co więcej postawa zamawiającego była niekonsekwentna — przecież wcześniej zawarto umowę licencyjną i przyjęto odpowiedni certyfikat, aby następnie w ogóle podważać istnienie jakiegokolwiek zobowiązania. Nietrafne były także zarzuty odnoszące się do naruszenia art. 41 ust. 2 pr.aut. przy zawieraniu umowy o korzystanie z systemu (umowa nie była podpisana przez przedstawiciela MSP): po pierwsze licencja może być udzielona w formie jednostronnego oświadczenia twórcy utworu, a złożenie oświadczenia o jej przyjęciu być złożone w sposób dorozumiany, a po drugie przecież MSWiA pisemną umowę o korzystanie z oprogramowania zawarło.

Skoro więc MSWiA korzystało z oprogramowania przez dwa kolejne lata po wygaśnięciu licencji, nie budziło wątpliwości, że spółka wykazała zawinione — w dodatku umyślne — naruszenie praw autorskich. W takim przypadku (w ówczesnym stanie prawnym) podmiot, którego prawa autorskie zostały naruszone uprawniony był do dochodzenia odszkodowania w wysokości stanowiącej trzykrotność przysługującego mu wynagrodzenia.

Wnioski nasuwają się same: zawierając umowę „o poprawki” w oprogramowaniu, do którego przysługują nam prawo, warto zadbać o to, by przysługiwały nam też prawa do nowego kodu. W tym przypadku podstawowym i rażącym błędem ze strony urzędników była zgoda na zawarcie umowy licencyjnej będącej „nakładką” na system, do którego ministerstwo miało pełne prawa. Takie „zygzaki” prędzej czy później odbijają się czkawką…

13
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
b52t
Gość
b52t

Ciekawa sprawa, ciekawa przez pozwanego. Prawo stróżują nieznający przepisów. No, ale oni stróżują prawa karnego i wykroczeniowego (przez policję), administracyjnego.

sjs
Gość

Dobrze, że policja nie wpadła o 6 rano zabezpieczyć serwery. ;)

sjs
Gość

W sumie ciekawe, skąd spółka wiedziała, że jej kod jest wciąż w użyciu.

mall
Gość
mall

Ciekawe jaki byłby wyrok gdyby poprawki twórcze wprowadzało jakieś SI.

b52t
Gość
b52t

Tak, to będzie ciekawy problem prawny przy tzw learining machines. W sumie podobny problem co przy samojeżdżących pojazdach.

maho
Gość
maho

a ja się pytam, co za i^Hnierozsądny człowiek zamawia poprawki z licencją na 2 lata.

sjs
Gość

Może planowali system zastąpić nowym, a może po prostu ktoś się nie doczytał. Nie wiem co gorsze…

PiotrK
Gość
PiotrK

Ile jaj widziałem w IT w PZP to głowa mała. Ciekaw jestem czy takie jaja są w każdej dziedzinie finansowanej z naszych podatków?
A jak czytam i widzę, niektóre akcje, które się dzieją (vide instytucja pt CSIOZ) to się zastanawiam czy IT nie jest działką do robienia wałków i łapówek.

Mike
Gość
Mike

Nie ma się co zastanawiać. Ja np. nie wierzę w przypadki, tylko w synchronizację zegarków. :-)
Ale też wiem, że ludziom różne sprawy albo umykają, albo ich nie rozumieją, albo też nie potrafią przewidzieć konsekwencji. Jednym słowem bałagan. No ale jak się zatrudnia pociotków i kolesi…

sjs
Gość

Problemem umów związanych z informatyką jest to, że zwykle po stronie zamawiającego brakuje osoby, która jednocześnie rozumie zagadnienia prawne i informatyczne. Co gorsze osoby, które zajmują się tymi działkami nie potrafią wypracować też wspólnego sensownego stanowiska.

Olgierd Rudak
Gość

Ja bym powiedział, że często prawnicy wręcz nie chcą tego zrozumieć — traktują świat IT jako coś zgoła wrogiego.

Być może ze względu na pewnego rodzaju subkulturowo-anarchiczny rys, którego prawnikom nie wypada zaakceptować ;-)

Olgierd Rudak
Gość

Czy aby casus z informatyzacją ZUS nie polegał na tym samym?

http://olgierd.bblog.pl/wpis,przyzussawka,40337.html

shu
Gość
shu

Przyjrzyj się datom. Mogli się spodziewać, że po dwóch latach ktoś inny będzie miał problem :)