Czy ex-prezydent RP jest pracodawcą — czy też pracowników zatrudnia biuro byłego prezydenta?

Czysto dygresyjnie, acz licząc na ciekawą dyskusję: do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie prawne dotyczące statusu byłego prezydenta RP jako pracodawcy (art. 3 kp) wobec pracowników zatrudnionych w biurze — a może właśnie biura byłego prezydenta? (por. Kto to jest pracodawca i czy to pracodawca musi być przełożonym pracownika?)

Sprawa ma sygnaturę III PZP 11/16, a w przedstawionym zagadnieniu prawnym Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił następujące pytania:

1. Czy Biuro byłego Prezydenta RP utworzone przez byłego Prezydenta RP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta RP (Dz.U. Nr 75 poz. 356) i § 1 Zarządzenia nr 14 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1996 r. w sprawie warunków techniczno-organizacyjnych oraz trybu przekazywania środków na utworzenie i funkcjonowanie biur byłych Prezydentów jest jednostką organizacyjną, która spełnia kryteria do uznania go za pracodawcę w rozumieniu art. 3 kp czy też pracodawcą osób zatrudnionych w Biurze jest były Prezydent RP?
2. Czy stosunek pracy pracownika Biura byłego Prezydenta RP wygasa wraz ze śmiercią byłego Prezydenta RP?
3. Czy w razie śmierci byłego Prezydenta RP, który utworzył Biuro byłego Prezydenta RP, pracownik Biura byłego prezydenta RP jest przejmowany na zasadach określonych w art. 23(1) par. 1 kp przez Kancelarię Prezydenta RP?​

Przypomnieć warto, że zgodnie z ustawą o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1996 r. nr 76 poz. 356) każdej byłej głowie państwa wybranej w wyborach powszechnych lub przez Zgromadzenie Narodowe po 1989 r. przysługują pieniądze na prowadzenie biura — w wysokości takiej samej jak biura poselskie. Ex-prezydent ma prawo otrzymywać środki finansowe na swoje biuro po zakończeniu kadencji lub po zrzeczeniu się urzędu lub po uznaniu prezydenta za trwale niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia — co wyklucza ex-prezydenta złożonego z urzędu w drodze odpowiedzialności konstytucyjnej (w prasie mówią na to impeachment, u nas jest to po prostu art. 145 w zw. z art. 198 Konstytucji RP).

art. 63(2) kp
§ 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3.
§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23(1).

Ustawa dotyczyła także (imiennie wskazanego) Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta RP na uchodźstwie (art. 1 ust. 3 ustawy) — i tego jak sądzę może dotyczyć spór zaistniały przed sądem pracy. Zgodnie z art. 63(2) kp stosunek pracy pracownika zatrudnionego przez pracodawcę będącego osobą fizyczną wygasa w dniu jego śmierci, chyba że doszło do przejęcia pracownika w trybie art. 23(1) kp — i tu zaistniała wątpliwość (której ja nie podzielam) czy w takim przypadku aby nie dochodzi do przejęcia pracownika biura zmarłego prezydenta przez Kancelarię Prezydenta RP.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x