Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich przed UKE (od jutra)

Jak ten czas leci: już jutro wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich — a wraz z nią nowe obowiązki przedsiębiorców; z tym, że „podmiotów uprawnionych” ani widu ani słychu nawet na stronie UOKiK (bo i jak, skoro ustawa od jutra, więc i podmioty mogą się rejestrować od jutra — ale jak podać namiary na taki podmiot od jutra?) — a tu dokładnie dziś opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 49).


Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich UKE
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich: od 10 stycznia 2017 r. UKE będzie podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań polubownych w sprawach wnoszonych przez konsumentów (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 109 prawa telekomunikacyjnego każdy konsument będzie mógł wnieść o polubowne rozpoznanie sporu z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w postępowaniu pozasądowym. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest prezes UKE.

Dzisiejsze rozporządzenie określa sposób wnoszenia i rozpatrywania takich wniosków, a mianowicie:

  • wniosek o wszczęcie postępowania przez UKE można wnieść w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem ePUAP lub specjalnego formularza kontaktowego);
  • jednak UKE nie będzie zajmował się każdą błahostką — rozporządzenie przewiduje limit poniżej którego urząd może odmówić rozpatrzenia sporu konsumenckiego — limit ten wynosi 20 złotych (par. 8 rozporządzenia);
  • ponadto zgodnie z art. 109 ust. 8 PT prezes UKE może odmówić zajęcia się sprawą jeśli: (i) konsument nie spróbował załatwić sprawy na własną rękę, zwłaszcza nie wyczerpał drogi reklamacyjnej, (ii) sprawa jest już w toku lub została już rozpatrzona przez sąd lub inny organ (w tym w trybie polubownym); (iii) spór jest błahy z innej przyczyny niż ów 20-złotowy „próg bólu”; (iv) wniosek został złożony po upływie roku od złożenia bezpośredniej reklamacji u operatora (coś na wzór przedawnienia); (v) zajęcie się sprawą spowodowałoby poważne zakłócenie działania UKE;
  • wniosek musi obejmować w szczególności: oznaczenie stron, określenie żądania, uzasadnienie — w załączeniu należy przedstawić dowody potwierdzające roszczenia — oraz musi być podpisany;
  • skarżący powinien także wskazać jego oczekiwania co do sposobu rozwiązania sprawy (rodzaj postępowania) — zgodnie z art. 33 ust. 2 w zw. z art. 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich można żądać (i) umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, (ii) przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu lub (iii) rozstrzygnięcia sporu i narzucenia stronom jego rozwiązania;
  • jeśli wniosek jest wniesiony prawidłowo, prezes UKE przekazuje wniosek operatorowi („dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”), który ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku;
  • co istotne: zgodnie z rozporządzeniem UKE nie będzie pobierać od konsumentów opłat za prowadzenie polubownych postępowań.

Rozporządzenie — oraz cała instytucja polubownego rozpatrywania skarg konsumentów — wchodzi w życie 10 stycznia 2017 r.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x