Rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich — UOKiK publikuje pustą tabelę…

Dla przypomnienia: dziś weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckichod dziś też przedsiębiorcy mają obowiązek informować konsumentów o możliwości polubownego rozpatrzenia sporu dotyczącego reklamacji, w tym wskazać podmiot uprawniony (czyli taki quasi-sąd polubowny).


rejestr podmiotów uprawnionych UOKiK
Rejestr podmiotów uprawnionych: UOKiK publikuje pustą tabelkę, z której każdy przedsiębiorca musi dziś wybrać sobie podmiot, do którego konsument może zgłaszać się z nierozwiązanym problemem…

No i tu oczywiście zaczynają się schody, bo ustawa weszła w życie dziś, także w części dotyczącej zgłaszania wniosków o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych jak i przyznawanie tych uprawnień przez UOKiK — stąd też opublikowana przez UOKiK tabela o dumnej nazwie rejestr podmiotów uprawnionych jest… pusta.

O czym oczywiście lojalnie się informuje, a mianowicie:

Uwaga! W związku z tym, że podmioty zajmujące się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich mogą składać wnioski o wpis do rejestru od 10 stycznia 2017 roku rejestr jest chwilowo pusty. Będzie systematycznie uzupełniany zgodnie z przychodzącymi wnioskami.

Niemniej ustawa nie pozostawia przedsiębiorcom luzu: to od dziś należy informować o właściwym podmiocie uprawnionym, do którego konsument może skierować wniosek o polubowne załatwienie problemu, od dziś też należy zakańczać odrzucone reklamacje informacją możliwości skierowania sprawę na drogę pozasądową (art. 31-32 ustawy).
Chociaż na szczęście ten ostatni obowiązek przesuwa się o dodatkowe 30 dni — a to za sprawą art. 60 ustawy, który nakazuje stosowanie art. 32 do reklamacji złożonych od dziś. Skoro więc reklamację można rozpatrywać aż 30 dni (art. 7a UoPK), to może za miesiąc tabelka wypełni się danymi.

z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
art. 31. 
1. Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmująca co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego, jest udostępniana w sposób zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumenta, w tym:
1) na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca taką prowadzi;
2) we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, o ile przedsiębiorca takie stosuje.
art. 32. 1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Zamiast komentarza: co nagle to po diable, czuj-czuwaj!

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

18 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
18
0
komentarze są tam :-)x