Czy wolno fotografować dzikie zwierzęta w lesie?

A skoro poradnik przedmajówkowy zaprowadził nas już w las, to czas na rozwikłanie następnej zagadki — czyli czy wolno robić zdjęcia w lesie? Czy fotografowanie zwierząt — prawo do wizerunku zwierząt niewątpliwie nie istnieje — podlega jakimś regulacjom?


fotografowanie zwierząt prawo
„Uratowani! Uratowani jesteśmy! Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy. Bocian, bociuś!” („Seksmisja”)

Pierwsze co się ciśnie na myśl to parki narodowe i rezerwaty przyrody: zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134), udostępnianie parków i rezerwatów zdefiniowane zostało jako umożliwienie korzystania m.in. w celach „filmowania i fotografowania” (art. 5 ust. 2 uop). Skoro zatem realizacja zadań w zakresie udostępniania obszaru parku narodowego (art. 8b ust. 1 uop) następuje na zasadach określonych w planie ochrony (art. 18 uop), w zadaniach ochronnych (art. 22 uop) lub w zarządzeniach dyrektora parku narodowego, to realnie rzecz ujmując można się spodziewać, że w jakimś rozporządzeniu czy innym zarządzeniu pojawią się pewne ograniczenia jeśli chodzi o fotografowanie. (Na szybko na myśl przychodzi mi fotografowanie w jaskiniach, niekoniecznie ze względu na nietoperze, o których więcej poniżej.)

Nie oznacza to jednak, że poza parkiem narodowym lub rezerwatem nie istnieją żadne regulacje odnoszące się do fotografowania zwierząt. Rozchodzi się o art. 52 ust. 1 uop, który dopuszcza wprowadzenie zakazu fotografowania i filmowania — a nawet obserwacji — dziko występujących zwierząt, których gatunki podlegają ochronie — jednak wyłącznie w sposób, który może „powodować ich płoszenie lub niepokojenie”.

art. 52 ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody
W stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
14) fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie;

I tu zmierzamy do meritum:

  • zakaz fotografowania niektórych dzikich zwierząt — w sposób mogący powodować ich płoszenie lub niepokojenie — ustanowiony został w par. 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183);
  • długą listę gatunków objętych tego rodzaju ochroną przynosi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a znajdują się na niej głównie nietoperze (m.in. podkowiec duży i podkowiec mały, mopek zachodni i mroczek pozłocisty, przymroczek Saviego, nocek orzęsiony i nocek wąsatek, karlik średni, karlik większy i karlik malutki (a nawet karlik drobny), gacków brunatnych i gacków szarych oraz ptaki (m.in. edreo edredon, głuszec i cietrzew, kulon i ostrygojad, sieweczka morska, rycyk, batalion, bekasik, mewa mała, parę rybitw, bocian czarny, czapla purpurowa, rybołów, orzeł przedni, krogulec, jastrząb, bielik, myszołów, puszczyk uralski, dzięcioł trójpalczasty, kobóz i raróg, pliszka cytrynowa);
  • dodatkowo czasowe zakazy może wprowadzić regionalny dyrektor ochrony środowiska„w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia” (art. 53 ustawy; np. Zarządzenie nr 20/2010 RDOŚ w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego ochrony gatunkowej koślaczka stożkowatego Anacamptis pyramidalis, Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 2010.70.1295 — aczkolwiek o zakazie fotografowania nie ma tu słowa).

A teraz to co tygrysy lubią najbardziej, czyli sankcje: naruszenie zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych albo karą aresztu (art. 131 pkt 14 uop).

art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody
Kto: 
14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową
– podlega karze aresztu albo grzywny.

Dla jasności (a może zaciemnienia): wprowadzony zakaz nie może dotyczyć po prostu fotografowania zwierząt — art. 52 uop wyraźnie mówi o fotografowaniu w w sposób mogący powodować ich płoszenie lub niepokojenie, zatem:

  • fotografowanie, filmowanie lub obserwacja wskazanych gatunków chronionych zwierząt nie mogący spowodować ich niepokojenia zakazane nie jest;
  • jednak zwracam uwagę, że zakaz nie obejmuje po prostu „płoszenia lub niepokojenia” — karalne są zachowania, które potencjalnie mogą wywoływać u zwierzęcia taki stan.

I całkowicie na marginesie: przypominam, że złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt jest formą znęcania się nad zwierzętami (art. 6 ust. 2 pkt 9 uop) — i stanowi przestępstwo (art. 35 ust. 1a uop).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

9 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
9
0
komentarze są tam :-)x