Odśnieżanie chodnika przy wynajętej nieruchomości to obowiązek najemcy — nie właściciela

Współczesny szarwark jest zjawiskiem na tyle interesującym, że trudno byłoby pominąć ubiegłotygodniową uchwałę SN — iż odśnieżanie chodnika przylegającego do wynajętej nieruchomości obciąża najemcę — o ile nie określono inaczej w umowie najmu.


uchwała SN odśnieżanie chodnika

Zgodnie z uchwałą SN za odśnieżanie chodnika przylegającego do wynajętej nieruchomości odpowiada najemca (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (III CZP 22/17)
​W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lutego 2015 r., w razie wynajęcia nieruchomości przez właściciela tylko najemca był zobowiązany do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jeżeli taki jego obowiązek, wyłączający obowiązek właściciela, zakładał sposób używania nieruchomości uzgodniony przez strony umowy najmu lub wynikający z właściwości i przeznaczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu.

Uchwałę wydano w odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie:

Czy oddanie części nieruchomości przylegającej do chodnika w posiadanie zależne (najem) wyłącza w stanie prawnym obowiązującym do 1 lutego 2015 roku obowiązek właściciela usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy też obowiązek ten w świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy obciąża zarówno właściciela, jak i władającego nieruchomością najemcę?

Problem dotyczył spoczywającego na właścicielach nieruchomości obowiązku — bezpłatnego, tj. bez wynagrodzenia, lecz na własny koszt (szufla, piasek, darmowa siła robocza) — uprzątnięcia publicznego chodnika przylegającego do prywatnej nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ucpg).

art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Wątpliwości wzięły się zapewne ze sformułowania definicji właściciela nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg), którym jest „także” użytkownik wieczysty i inny podmiot władający nieruchomością. A skoro „także”, to lepiej zapytać Sąd Najwyższy czy to koniunkcja czy po prostu enumeracja… 

Nie umiem natomiast wyjaśnić dlaczego w uchwale pojawiła się data 1 lutego 2015 r. Owszem, jest to data dość istotnej nowelizacji „ustawy śmieciowej”, ale zmian w obrębie art. 5 ust. 1 pkt 4 ucpg nie widzę — więc być może cezura ta pojawiła się (w przedstawionym pytaniu) na wszelki wypadek…

2
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
b52t
Gość
Olgierd Rudak
Gość

Tak, pamiętam tę informację. Zobaczymy czy się uda.